Göğüs Hastalıkları

 

Göğüs Hastalıkları; solunum sistemi hastalıkları ile uğraşır. Solunum sistemi; vücuda alınan besinlerin yakılmasında temel yakıt olan oksijenin temin edildiği ve sonuçta oluşan karbondioksitin vücuttan atılması işleminin gerçekleştiği sistemdir. Solunum yolları ve akciğerlerden oluşur. Solunum yolları; burun, sinüsler, yutak, epiglot ve hançereden oluşan üst solunum yolları ve soluk borusu, bronşlardan oluşan alt solunum yolları olarak ikiye ayrılır.

Solunum yolları havanın sadece iletiminde görevlidir. Akciğerler, solunum sisteminin temel organıdır. Solunum sistemi; göğüs boşluğu denilen, yan duvarları kaburgalardan, altta diaframdan oluşan huni şeklindeki göğüs kafesiyle kuşatılmıştır. Göğüs kafesi içinde kalp ve büyük damarlar da bulunur. Vücutta oluşan kirli kan temizlenmek için akciğerlere ve akciğerlerdeki temizlenmiş kan kullanılmak üzere vücuda damarlar aracılığıyla ulaştırılır. Kalp, damarlardaki kanın hareket etmesini sağlayan pompadır. Vücudun tüm sistemleri gibi solunum sistemi de beynin kontrolünde çalışır, solunum merkezi beyin sapındadır.

 

Bugün Göğüs Hastalıkları şu konular ve hastalıklarla ilgilenmektedir:

 • Solunum sisteminin spesifik enfeksiyonu; solunum sisteminin ve diğer vücut sistemlerinin tüberkülozu ve diğer mikobakteriyal enfeksiyonlar.
 • Solunum sisteminin nonspesifik enfeksiyonları; sinüzit, faranjit, larenjit, trakeit, bronşit, bronşiolit, bronkopnömoni, pnömoni, abse, plörit, ampiyem.
 • Obstrüktif hastalıklar; kronik bronşit, amfizem ve kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH), astım, kistik fibrozis, bronşiektazi, üst hava yollarının obstrüktif hastalıkları, toraks içi hava yollarının obstrüktif hastalıkları
 • Pulmoner dolaşım bozuklukları; pulmoner tromboembolizm, pulmoner vasküliter ve primer pulmoner hipertansiyon, pulmoner arteriovenöz malformasyonlar ve diğer pulmoner vasküler anormallikler, pulmoner ödem ve akut akciğer hasarı, kor pulmonale
 • İnfiltratif ve interstisyel akciğer hastalıkları; idiopatik interstisyel pnömoni, konnektif doku hastalıkları ve akciğerler, sarkoidoz, diffüz alveoler hemoraji ve diğer nadir infiltratif hastalıklar, eozinofilik akciğer hastalığı, lenfanjioleiomyomatozis, pulmoner alveoler proteinoz
 • Çevresel ve mesleki hastalıklar; pnömokonyozlar, mesleki astım ve bissinozis, hipersensitivite pnömonileri, hava kirliliği, toksik maruziyetlere akut pulmoner cevaplar, yüksek irtifa, dalgıçlık tıbbı, ilaca bağlı akciğer hastalıkları
 • Akciğer kanserleri; bronkojenik karsinom, lenfoma lenfoproliferatif hastalıklar ve diğer primer malign tümörler, metastatik malign tümörler, benign tümörler
 • Plevra hastalıkları ; plevral efüzyonlar, pnömotoraks, şilotoraks, hemotoraks ve fibrotoraks, plevra tümörleri
 • Mediasten Hastalıkları; pnömomediasten ve mediastenit, mediastenin tümör ve kistleri
 • Solunum kontrol bozuklukları; hipoventilasyon ve hiperventilasyon sendromları uyku bozuklukları
 • Ekstrapulmoner hastalıkların solunum sistemi yansımaları; HIV enfeksiyonlarının pulmoner komplikasyonları, organ transplantasyonu ve primer immün yetersizliklerin akciğer yansımaları, kalp hastalıklarının pulmoner komplikasyonları, abdominal hastalıkların pulmoner komplikasyonları, hematolojik hastalıkların pulmoner komplikasyonları, endokrin hastalıkların pulmoner komplikasyonları, obstetrik ve jinekolojik hastalıkların puloner komplikasyonları, nöromüsküler hastalıklar ve akciğerler, göğüs duvarı hastalıkları ve akciğerler
 • Solunum Yetmezliği; akut hipoksemik solunum yetmezliği, ventilasyon yetersizliği, mekanik ventilasyon, yaşam desteği sonlandırılması ve ahlaki boyutu, solunum rehabilitasyonu, akciğer transplantasyonu
 • Önleme ve kontrol; bireysel tedbirler; Sosyal ve davranışsal görünüm, toplumsal tedbirler; halk politikası ve eğitimi

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis