Laparoskopik Kolesistektomi

Safra kesesi taşı operasyonlarında; tek inzisyondan laparoskopik kolesistektomi (sıls) operasyonu oldukça güvenlidir. Komplikasyon oranı yüzde 2’den azdır. Faydası daha az kesi, daha çabuk iyileşme süresi hastanede daha az kalma ve nekahat döneminin daha kısa olmasıdır. Ertesi gün yürüyebilir, duş alabilirsiniz.

Safra kesesi armut şeklinde karaciğere tutunan bir organdır. Safra kesesi karaciğerde üretilen safrayı depolar ve safra sindirim esnasında safra kanalına dökülür. Tıpta; safra taşları (kolelit) normal veya anormal safra bileşenlerinin büyüme veya birleşme yoluyla vücutta oluşan kristal yapılardır. Safra taşları safra kesesi ve safra kanalı dahil olmak üzere safra yolarının herhangi bir yerinde oluşabilirler ve vücudumuza bir çok zarar verebilirler.

Safra kesesi; karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karaciğerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organdır. Safra Kesesinin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak ve gerekli aralıklarla oniki parmak bağırsağına safra salgılamaktır. Safranın önemli işlevlerinden birincisi, yağları çok sayıda küçük damlacıklara ayırmaktır. İkinci işlevi, yağ sindiriminin son ürünleri ile yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K Vitaminleri) emilimine yardım etmektir. Diğer bir önemli işlevi ise, kanda önemli yıkım ürünlerinin atılmasında rol almaktır. Örneğin hemoglobin parçalanma ürünü olan "biluribin" ve karaciğer hücrelerinde sentezlenen kolesterol gibi. Safra bağırsağa gelen asidik besinleri nötralize eder. Antiseptik özelliğiyle zararlı bakterileri öldürür.

 

Safra taşı nedir?

Safra taşları safra kesesi içerisinde depolanan sıvı içerisindeki bazı maddelerin çökerek sertleşmesi ile oluşur. Safra vücudun yağların sindiriminde kullandığı bir maddedir. Safra karaciğer tarafından yapılır ve safra kesesi içerisinde depolanır.Yağlı gıdalar mideden onikiparmak barsağına geçtiğinde safra kesesi kasılarak safra kanalı vasıtasıyla safrayı ince barsaklara gönderir. Safra kesesinde bulunan taşların çoğu kolesterol taşlarıdır. Çoğu kişilerde taşlar genetik ve beslenme sonucu oluşur. Safra taşları genellikle yağlı yemekler sonrası semptom verir. Karnın sağ üst köşesinde veya sırtta ağrı yapar. Bazı hastalarda hazımsızlık, şişkinlik yemek sonrası bulantı yapar. Safra taşları safra kesesi ve safra kanalı dahil olmak üzere safra yolarının herhangi bir yerinde oluşabilirler. Ana safra yolunun tıkanmasına koledokolitiasis, safra yollarının bir kısmının tıkanması sarılığa neden olur. Pankreasın ağzının tıkanması pankreatite neden olur. Kolelitiasis safra kesesinde taş olmasıdır. Safra taşları çok çeşitli boyda, bir kum taşı kadar küçük, bir pingpong topu kadar büyük olabilirler. Safra kesesinde genelde büyük tek bir taş olabileceği gibi pek çok, hatta binlerce daha küçük taş da olabilir. Safra kesesi taşı vücudumuza bir çok zarar verebilir. Bunlardan başlıcaları;

Akut Kolesistit: Safra kesesinin şişmesi; iltihaplanması hatta gangrene bile gidebilir.

Sarılık: Safra kesesi içindeki taşlar ana safra kanalına düşebilir ve sarılık oluşturur.

Akut Pankreatit: Safra kesesi taşı pankreas kanalını tıkayabilir ve hasta yoğun bakım ünitesine yatırılabilir ve ciddi bir durumdur.

Safra kesesi kanseri: Bazı hastalarda uzun yıllar safra kesesi taşının durması kanser riskini arttırır.

Safra kesesi taşının tedavisi nedir?

Safra taşları; kolesistektomi denilen bir ameliyatla safra kesesinin çıkarılması ile tedavi edilir. Kolesistektomi açık ya da kapalı (Laparoskopik) yöntemle yapılır. Tüm dünyada hemen hemen tümü kapalı (Laparoskopik) yöntemle yapılır.

 

Laparoskopik Kolesistektomi nedir ve Nasıl yapılır?

Laparoskopik Kolesistektomi bir video kamera ve iki küçük ince bir enstrüman yardımıyla yapılır. Laparoskopi de geniş daha büyük ve nettir. Diğer organlara da kısmi olarak gözden geçilerek bakılır. Laproskopik kolesistektominin faydası daha az kesi, daha çabuk iyileşme süresi hastanede daha az kalma ve nekahat döneminin daha kısa olmasıdır. Laparoskopik kolesistektomi oldukça güvenlidir. Komplikasyon oranı yüzde 2’den azdır. Deneyimli cerrah tarafından yapıldığında oldukça güvenlidir. Genel anestezi altında 3 veya 4 delikten biri göbek üstü diğerleri üst kadranda olan inzisyonlarla yapılır. Safra kesesi tek delikten çıkarılır. Bazı hastalarda; safra kesesinde aşırı yapışıklık veya anatomik yapılar yeterince gözlenemiyorsa, operasyon sırasında açık cerrahiye geçilebilir. Bu oran genellikle yüzde 5’in altındadır. Genel Cerrahi ihtisasım sırasında aldığım laparoskopik cerrahi eğitimini, 14 yıldır hastalarıma uygulamaktayım. Bugüne kadar 4 binin üzerinde Laparoskopik kolesistektomi ameliyatı yaptım. Açık cerrahiye geçme oranım yüzde 2’den azdır. Bu ameliyatı 3 delikten yapıyorum. Ayrıca; tek inzisyondan laparoskopik kolesistektomi (sıls) operasyonunu bu bölgede ilk ben yaptım.

 

Tek giriş deliğinden yapılan laparoskopik kolesistektomi nedir?

Tek göbek değilinden yapılan inzisyonla aynı işlem yapılmaktadır. Uygun hastalarda tercih edilmelidir. Nekahat dönemini daha da kısaltmakta ve hemen hemen hiç iz kalmamaktadır. Laparoskopik kolesistektominin komplikasyonları genellikle nadirdir. Kanama, enfeksiyon, safra sızıntısı olabilir veya çok az nadir olarak on iki parmak bağırsağı ya da safra kanalı yaralanabilir. Bu oranlar açık cerrahiden fazla değildir. Çoğu hastalar laparoskopik kolesistektomi sonrası 12 saat sonra taburcu edilir. Hastalar işleminin yoğunluğuna göre 3-5 gün, en fazla 1 haftada tam sağlığına kavuşur. Ertesi gün yürüyebilir, duş alabilir. Hastalar eve gittiklerinde; ateş, sarılık, artan karın ağrısı devam eden bulantı, kusmalar veya insizyon yerinden akıntı gelmesi durumunda doktor ile bağlantı kurmalıdır.

 

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis