Amaç:Kliniğimizde,koksiks   ağrısı  ( coccygodynıa )  ile  gelen  hastalarda  uyguladığımız   tedavi  çeşitleri  ve  sonuçlarını  tartışmak .

 

Yöntem:1992-2014 tarihleri arasındakliniğimize , koksiks   ağrısı  ( coccygodynıa )  şikayeti  ile  gelen  30hasta değerlendirilmeye alındı.  15  hastada uygulanan  basit  konservatif  tedavi  yöntemleri ile  ( analjezik  +  simit  minder  koruma )  şikayetler 6 – 12  hafta  sonra  kayboldu . Şikayetleri  devam  eden  15  hastada  ilaveten  sacro – coccygeal  ekleme  lokal anestezik + kortizon  enjeksiyonu  yapıldı .  Konservatif  tedaviye  yanıt  vermeyenhastalara  ( 6 hasta ) genel anestezi altındaparsiyel ( 3 hasta )  veya  total  ( 3 hasta )   koksikseksizyonuameliyatı  yapıldı .

P.Op  hastalara  6 – 12  hafta  daha  simit  minder  kullanımı  ve  gerektiğinde  analjezik  alımı  devam  ettirildi .

Bulgular:Ameliyata  alınan  hastaların  hepsinde  per – op   sacro – coccygeal  eklemde  aşırı  hareketlilik  gözlendi .  3  hastada  1.  Coccygealvertebraeksizyonu ; 3  hastada da  total  coccyxeksizyonu  yapıldı .

            Ameliyata  alınan  hastaların  hiçbirinde  yüzeyel  veya  derin  enfeksiyon  görülmedi .

Ameliyatlarından   6 – 12  hafta  sonra  hastaların  şikayetleri  geçti  ve  başka da  herhangi  bir   komplikasyon  görülmedi .

Çıkarımlar:İnatçı  koksiks  ağrılarında  uygulanan  parsiyel  ve  total  koksikseksizyonları  arasında  anlamlı  bir  fark  görülmedi .

 

Op.Dr.Sefa  ZÖHRE           


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis