OUR  SURGİCAL  THERAPY  OUTCOMES  IN  CONGENİTAL    SPRENGEL DEFORMİTY .

 

Amaç:KliniğimizdeKongenitalSprengeldeformitelerindeuyguladığımız  cerrahi  tedavi    sonuçlarını  tartışmak .

 

Yöntem:2005 -2013 tarihleri arasındakongenitalSprengeldeformitelerinedeni ile ameliyat edilen  3 – 6  yaş  arası  , 5 hastadeğerlendirilmeye alındı. Tüm hastalara genel anestezialtındave  prone  pozisyonunda deformite  düzeltme  ameliyatı   gerçekleştirildi.  

   5  hastaya da posterior  ,  inter – scapuler  orta hat  insizyon  ile  girildi . MusculusTrapezius  ve  MusculesRamboideusspinöz  çıkıntılara  yapışma  yerlerinden  kesildi .  2  hastada  Scapula  üst – iç  taraftaki  omo – vertebralkemik ;  3  hastada da  aynı  lokalizasyonda  bulunan   kemikleşmemiş  fibroz  bant  eksize  edildi .  Hastalarımızdan  hiçbirine  claviculerosteotomigerekmedi .  Ameliyattan sonra  3   hafta  Velpau  bandajı uygulandı .

   Hastalar  po  1.5aydan  sonra  üst  ekstremite  hareketleri  ve  kozmetik  görüntü  memnuniyeti  açılarından  değerlendirildi .

Bulgular:Hatalarımızda   ameliyatlarından  sonra  bir   komplikasyon  görülmedi ,

Hastaların  ameliyat öncesi ve sonrası  üst  ekstremite  ve  boyun  hareketleri karşılaştırıldığında anlamlı fark bulundu.  Kozmetik  görüntü  karşılaştırıldığında iseomuz  yüksekliği  kaybolan  ve  hemen hemen  eşitlik  sağlanan  hastaların  ve / veya  ailelerin  memnuniyetitam  idi .

Çıkarımlar:Erken  çocukluk  döneminde,kongenitalSprengeldeformitelerinde    üst  ekstremite  ve  boyun  hareket  kısıtlılığı   ve  kozmetik  görüntü  cerrahi  tedavisi – düzeltilmesi  birlikte  değerlendirildiğinde  sonuçlar  mükemmel  ve  hasta  memnuniyeti   tam   idi .Claviculaosteotomisi  bu  hasta  gurubunun  cerrahi  tedavisinde  kullanılan  bir  teknik  olmakla  birlikte , her  hastada  claviculaosteotomisine  ihtiyaç  duyulmayabilmektedir .

 

Op.Dr.Sefa  ZÖHRE


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis