Doç.Dr. Buket Kılıçaslan

Doç.Dr. Buket Kılıçaslan

Çocuk Hastalıkları
Eğitim Bilgileri
 • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1991-1997
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI/DAHİLİ TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI - 1999-2004
 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİLİM ALANINDA DOÇENTLİK UNVANINI ALMIŞTIR - 2017
İş Deneyimi
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESI/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI) - 2004-2007
 • ADANA ÖZEL NOBEL CERRAHİ TIP MERKEZİ - 2007-2009
 • ADANA İLKADIM TIP MERKEZİ - 2010-2011
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESI/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI) - 2011-2015
 • ÖZEL ADANA METRO HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ - 2015-2016
Yayınlar
 • KILIÇASLAN BUKET, Erol İlknur,Özkale Yasemin,Saygi Semra,Saritürk Çağla (2014). Association Between Hypocapnia and Febrile Seizures. Journal of Child Neurology
 • KILIÇASLAN BUKET, Erol İlknur,Özkale Yasemin,Saygi Semra,Sariturk Cagla (2013). Association between hypocapnia and febrile seizures. 10th EPNS Congress-European Journal of Paediatric Neurology
 • KILIÇASLAN BUKET,EROL İLKNUR,ÖZKALE YASEMİN,SAYGI SEMRA,SARITÜRK ÇAĞLA (2014). Association Between Hypocapnia and Febrile Seizures. Journal of Child Neurology, 29(5), 599-602., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1177/0883073813513070,
 • ÖZKALE YASEMİN,EROL İLKNUR,KILIÇASLAN BUKET,ÖZKALE MURAT,SAYGI SEMRA,SARITURK ÇAĞLA,SEZGİN NURZEN (2015). Serum vitamin B12, folic acid, and homocysteine levels in children with febrile seizure. Turkish Journal of Pediatrics,
 • ALTINKAYNAK SEVİN,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE,TURGUT AHMET,KILIÇASLAN BUKET,ERTEKİN VİLDAN (2006). Breast-feeding Duration and Childhood Acute Leukemia and Lymphomas in a Sample of Turkısh Children. journal of pediatric gastroenterology and nutrition, Atıf Sayısı: 14,
 • ALTINKAYNAK SEVİN,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE,ERTEKİN VİLDAN,KILIÇASLAN BUKET (2008). Serum ghrelin levels in children with primary protein-energy malnutrition. Pediatrics International, 50(4), 429-431., Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1111/j.1442-200x.2008.02606.x,
 • ALTINKAYNAK SEVİN,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE,ERTEKİN VİLDAN,KILIÇASLAN BUKET (2008). Epidemiological Factors Affecting Hepatitis A Seroprevalence in Childhood in a Developing Country. The Eurasian Journal of Medicine, Atıf Sayısı: 6
 • ALP HANDAN,ALTINKAYNAK SEVİN,ERTEKİN VİLDAN,KILIÇASLAN BUKET,GÜRAKSIN ASUMAN (2005). Seroepidemiology of varicella-zoster virus infection in a cosmopolitan city(Erzurum) in the eastern Turkey. Health Policy, 72(1), 119-124., Atıf Sayısı: 27, Doi: 10.1016/j.healthpol.2004.03.008,
 • EROL İLKNUR,KILIÇASLAN BUKET,SAYGI SEMRA,Alehan Füsun (2013). Acute Transverse Myelitis in a Child With Lyme Disease and a Review of Literature. Pediatric Neurology, 48 (4), 325-328., Atıf Sayısı: 6, Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2012.12.001,
 • KILIÇASLAN BUKET,EROL İLKNUR,GUMUS AYTEN,ERYILMAZ AYDOLU (2012). An 8-Year-Old Girl with Multiple Subcutaneous Nodules: Pilomatrixoma. Pediatrics & Therapeutics, 2(04), Doi: 10.4172/2161-0665.1000126,
 • KILIÇASLAN BUKET,Cengiz Nurcan,Pourbagher Mir Ali,Cemil Tuba (2008). Hepatic abscess: a rare manifestation of brucellosis in children. European Journal of Pediatrics, 167(6), 699- 700., Atıf Sayısı: 8, Doi: 10.1007/s00431-007-0554-4,
 • TAN HÜSEYİN,KILIÇASLAN BUKET,ÖNBAẞ ÖMER (2004) . Acute disseminated encephalomyelitis following hepatitis A virus infection. Pediatric Neurology, 30(3), 207-209., Atıf Sayısı: 21, Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2003.08.007,
 • ERTEKİN VİLDAN,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE,TAN HÜSEYİN,KILIÇASLAN BUKET (2002). Rhabdomyolysis in Celiac Disease. Yonsei Medical Journal, Atıf Sayısı: 14,
 • KILIÇASLAN BUKET,ALP HANDAN,YILDIRIM MUSTAFA,İNANDI TACETTİN Çocukluk Çağında Bulgu Veren İlk İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Akut Piyelonefrit ve Böbrek Parankim Zedelenmesinde MAG3 Sintigrafinin ve DMSA Sintigrafinin Tanısal Değeri. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • D.2 KILIÇASLAN BUKET,YAZICI NALAN,EROL İLKNUR,ERBAY AYẞE (2016). Retrospective evaluation of the pediatric patients admitted with thrombosis according to risk factors: Single center experience. Cukurova Medical Journal,
 • KILIÇASLAN BUKET,NOYAN ZEKİYE AYTÜL,CENGİZ NURCAN,SARITÜRK ÇAĞLA,PARMAKSIZ GÖNÜL,BASKIN SIDIKA ESRA (2015). Can we differentiate pyelonephritis and cyctitiswithout 99mTc-dimercaptosuccinic acid scan in children ?. Cukurova Medical Journal
 • KILIÇASLAN BUKET,ALTINKAYNAK SEVİN,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE (2004). Erzurum’daÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne Baẟvuran Hastalarda Anti-HCV Seropozitifliği.Çocuk Dergisi
 • KILIÇASLAN BUKET,ALTINKAYNAK SEVİN,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE (2004). AtatürkÜniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Getirilen Çocuklarda Hepatit B Virusu Serolojisi. Çocuk Dergisi,
 • YİĞİT HAKAN,KILIÇASLAN BUKET,İNANDI TACETTİN,ALTINKAYNAK SEVİN (2003). BeslenmeninMalnütrisyon Üzerine etkisi. Sendrom Aktüel Tıp Dergisi
 • ALTINKAYNAK SEVİN,İNANDI TACETTİN,YİĞİT HAKAN,KILIÇASLAN BUKET (2002). Malnütrisyonda Bazı Epidemiyolojik Özellikler. Sendrom Aktüel Tıp Dergisi,
 • KILIÇASLAN BUKET,EROL İLKNUR,DEMİR KEKEÇ ẞENAY,YAZICI NALAN (2014). Akut serebralvenöz sinüs trombozu: Farklı presentasyonla gelen iki olgu. Çukurova Üniversitesi TıpFakültesi Dergisi
 • KILIÇASLAN BUKET,PALTACI ÜNAL,EROL İLKNUR (2013). Solunum Zorluğu Olan 18 AylıkErkek Bebek. Türk Pediatri Arẟivi, Doi: 10.4274/tpa.1444,
 • CENGİZ NURCAN,KILIÇASLAN BUKET,CANPOLAT EMİNE TUBA,DEMİR KEKEÇ ẞENAY,NOYAN ZEKİYE AYTÜL (2013). Proteinüri ile İzlenen Bir Jeune Sendromu Olgusu. Güncel Pediatri, 11 (2), 88-91., Doi: 10.4274/Jcp.11.09797,
 • KILIÇASLAN BUKET,ARIK ADEM,ALTINKAYNAK SEVİN (2003). Hışıltılı Çocuk. Sendrom Aktüel Tıp Dergisi,
 • ÖZKAN BEHZAT,KOẞAN CELALETTİN,DENİZ ORHAN,KILIÇASLAN BUKET (2000). Çocuklarda civazehirlenmesi: beẟ kardeẟ vakanın takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi,
 • KILIÇASLAN BUKET,EROL İLKNUR,ÖZKALE YASEMİN,SAYGI SEMRA,SARITURK CAGLA (2013). Association between hypocapnia and febrile seizures. 10th EPNS Congress-European Journalof PaediatricNeurology (Özet bildiri),
 • ÖZKALE YASEMİN,EROL İLKNUR,SAYGI SEMRA,KILIÇASLAN BUKET,ÖZKALE MURAT,SARITURK CAĞLA (2013). Vitamin B12, folic acid and homocysteine levels in children with febrileseizure. 10th EPNS Congress-European Journal of Paediatric Neurology, 17, 73, Doi: 10.1016/S1090-3798(13)70249-6 (Özet bildiri),
 • KILIÇASLAN BUKET,EROL İLKNUR,YAZICI NALAN,ALKAN ÖZLEM (2012). Two pediatric cases of cerebral venous sinus thrombosis with different presentations. The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), 97(Suppl 2), 152-153., Doi: 10.1136 /archdischild-2012-302724.0524 (Özet bildiri),
 • EROL İLKNUR,KILIÇASLAN BUKET,DEMİR KEKEÇ ẞENAY,GÜLCAN HANDE (2012). Acute transverse myelitis in a pediatric case of lyme disease. The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), 97(Suppl 2), 239-240., Doi: 10.1136/archdischild-2012- 302724.0832 (Özet bildiri),
 • KILIÇASLAN BUKET,EROL İLKNUR,GÜMÜẞ AYTEN,ERYILMAZ AYDOLU (2012). An 8-year-old girl with multiple subcutaneous nodules: pilomatrixoma. The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), 97(Suppl 2), 181-182., Doi: 10.1136/archdischild-2012- 302724.0626 (Özet bildiri),
 • ÖZKALE MURAT,EROL İLKNUR,GÜMÜẞ AYTEN,ÖZKALE YASEMİN,KILIÇASLAN BUKET,ALEHAN FÜSUN (2012) . Vıcı syndrome associated with sensorineural hearing loss and laryngomalasia. The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), Doi: 10.1136/arcdischild2012302724.0545 (Özet bildiri),
 • ALTINKAYNAK SEVİN,KILIÇASLAN BUKET,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE,ARIK ADEM (2002). Thesero-epidemiology of Hepatitis A virus among children in Erzurum. 6th InternationalCongress of Tropical Pediatrics (Poster),
 • ERTEKİN VİLDAN,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE,TAN HÜSEYİN,KILIÇASLAN BUKET (2002). Rhabdomyolysis in celiac disease: a case report. 6Th International Congress of TropicalPediatrics (Poster),
 • KILIÇASLAN BUKET,DURSUN HASAN,CENGİZ NURCAN,NOYAN ZEKİYE AYTÜL (2014). Vezikoüreteral reflülü çocuklarda vitamin A ve vitamin D düzeyleri ile renalskar ilişkisi.8.Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi,
 • KILIÇASLAN BUKET,NOYAN ZEKİYE AYTÜL,CENGİZ NURCAN,SARITÜRK ÇAĞLA,PARMAKSIZ GÖNÜL,BASKIN SIDIKA ESRA (2014). Çocuklarda 99mTc-dimerkaptosüksinik asid ilesintigrafik görüntüleme yapılmaksızın piyelonefrit ve sistit tanısını ayırt edebilir miyiz ?.50. Türk Pediatri Kongresi
 • KAZANCI AYSUN,AVCI SARE,KILIÇASLAN BUKET,YAZICI NALAN,ERBAY AYẞE,SARIALİOĞLU FAİK (2014). Aydınlatılmış onam formlarının çocuk onkoloji hasta yakınları tarafından 3 anlaşılabilirliğinin değerlendirilmesi. 18. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi,
 • KILIÇASLAN BUKET,EROL İLKNUR,ÖZKALE YASEMİN,SAYGI SEMRA,SARITÜRK ÇAĞLA (2013). Febrilkonvülsiyon ve hipokapni ilişkisi. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi,
 • ÖZKALE YASEMİN,EROL İLKNUR,SAYGI SEMRA,KILIÇASLAN BUKET,ÖZKALE MURAT,SARITÜRK ÇAĞLA (2013). Vitamin B12, folik asit ve homosistein düzeyi ile febrilkonvülsiyon ilişkisi. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi,
 • KILIÇASLAN BUKET,EROL İLKNUR (2013). İmmün yetmezliği olmayan olguda Enfeksiyöz Mononükleoz'a bağlı üst solunum yolu obstrüksiyonu. 2. PUADER Kongresi,
 • CENGİZ NURCAN,KILIÇASLAN BUKET,CANPOLAT EMİNE TUBA,DEMİR KEKEÇ ẞENAY,NOYAN ZEKİYE AYTÜL (2013). Proteinüri ile izlenen Jeune Sendromu olgusu. 2. PUADER Kongresi,
 • GÜMÜẞ AYTEN,KILIÇASLAN BUKET,KALE ÇEKİNMEZ EREN,CEMİL TUBA (2007). Down Sendrom'lu bir hastada akciğer enfeksiyonu nedeni: Morgagni Hernisi. 43. Türk Pediatri Kongresi,
 • KILIÇASLAN BUKET,EROL İLKNUR,CEMİL TUBA,GÜMÜẞ AYTEN,ERYILMAZ AYDOLU (2007). Multiple yerleẟimli pilomatriksoma olgusu. 43. Türk Pediatri Kongresi,
 • POURBAGHER MİR ALİ,CEMİL TUBA,CENGİZ NURCAN,KILIÇASLAN BUKET (2007). ÇocuklardaBrusella'nın neden olduğu nadir bir durum: hepatik abse. 43. Türk Pediatri Kongresi
 • CEMİL TUBA,KALE ÇEKİNMEZ EREN,KILIÇASLAN BUKET,GÜMÜẞ AYTEN,YLDIRIM SELMAN VEFA (2006). İdiyopatik orbital miyozit: vaka sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi,
 • ALP HANDAN,ALTINKAYNAK SEVİN,ERTEKİN VİLDAN,KILIÇASLAN BUKET (2003). Erzurum ilinde Varisella seroprevalansı. 47. Milli Pediatri Kongresi,
 • ALTINKAYNAK SEVİN,ARIK ADEM,KILIÇASLAN BUKET (2003). Doğu Anadolu Bölgesi'nde ailelerin sosyodemografik özellikleri. 47. Milli Pediatri Kongresi,
 • ALTINKAYNAK SEVİN,KILIÇASLAN BUKET (2003). Erzurum'da lise öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sigara konusunda bilgi, tutum ve davranıẟları. 47. Milli Pediatri Kongresi,
 • TAN HÜSEYİN,KILIÇASLAN BUKET,ÖZBAẞ ÖNDER,BÜYÜKAVCI MUSTAFA (2003). Hepatit A virüs enfeksiyonundan sonra geliẟen akut dissemine ensefalomiyelit olgusu. 5. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi,
 • KILIÇASLAN BUKET,ALTINKAYNAK SEVİN,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE (2002). Erzurum'da Araẟtırma Hastanesi'ne baẟvuran çocuklarda Hepatit B virüs serolojisi. 46. Milli Pediatri Kongresi,
 • KILIÇASLAN BUKET,ALTINKAYNAK SEVİN,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE (2002). Baba adaylarının doğacak bebeğin emzirilmesi konusundaki düẟünceleri ve beslenme konusundaki bilgi düzeyleri. 46. Milli Pediatri Kongresi,
 • KILIÇASLAN BUKET,ALTINKAYNAK SEVİN,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE (2002). Erzurum'da Araẟtırma Hastanesi'ne baẟvuran çocuklarda anti-HCV seropozitifliği. 46. Milli Pediatri Kongresi,
 • YİĞİT HAKAN,ALTINKAYNAK SEVİN,KILIÇASLAN BUKET (2001). Malnütrisyonda bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler. 45. Milli Pediatri Kongresi,
 • YİĞİT HAKAN,KILIÇASLAN BUKET,İNANDI TACETTİN,ALTINKAYNAK SEVİN (2001). Beslenmenin malnütrisyon geliẟimine etkisi. 45. Milli Pediatri Kongresi,
 • YİĞİT HAKAN,İNANDI TACETTİN,KILIÇASLAN BUKET,ALTINKAYNAK SEVİN (2001). Malnütrisyonda bazı epidemiyolojik özellikler. 45. Milli Pediatri Kongresi,
 • KILIÇASLAN BUKET,ERTEKİN VİLDAN,SELİMOĞLU MUKADDER AYẞE,ALP HANDAN (2001). Hekimlerin akut gastroenteriti olan infantlarda ORS, beslenme ve ilaç kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranıẟları. 37. Türk Pediatri Kongresi
 • ASİLSOY SUNA,KILIÇASLAN BUKET,ÖZER CEM (2014). Burun tıkanıklığı ile gelen KartagenerSendromu: Olgu sunumu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Vaka Takdimi),

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis