Prof. Dr. Orhan Kemal Salih

Prof. Dr. Orhan Kemal Salih

Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzmanlık Alanı
 • Koroner Bypass Ameliyatları(Standart-mediyan sternotomi,minimal invaziv,atan kalpte)
 • Kalp Kapak(Aort,Mitral,Triküspit)Replasman –değiştirme ve tamir ameliyatları.
 • Torakal ve Abdominal Aort Anevrizma ve Disseksiyon Ameliyatları(David 1 tekniği ile Aort Kapak koruyucu teknikle)
 • Yenidoğan ve Çocuk Doğumsal Kalp Hastalıkları Ameliyatları(Standart-Mediyan sternotomi ve Torakotomi-Kozmotik Yöntemle
 • Venöz Yetmezlik ve Varis Tedavisi
 • Periferik Arter Hastalıkları Tedavisi
Eğitim Bilgileri
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp(Çapa)Fakültesi 1972-1978
 • Çukurova Üniversitesi Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi ve Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 1979-1984
İş Deneyimi
 • Ç.Ü.Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi 1987-2021
 • Tel Aviv Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi (Fellow -9 ay)
 • Alabama Üniversitesi(USA)Kalp ve Damar cerrahisi-Doğumsal Kalp Hastalıkları cerrahisi(Fellow-4Ay)
 • Kentucky ÜniversitesiUSA) Kalp ve Damar cerrahisi-Kalp ve Akciğer Transplantasyonu Departmanı (Fellow-1 yıl)
Üyelikler
 • Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi
 • EACTS
 • Extracorporeal Life Support Organization
Yayınlar
 • Ulusal ve Uluslararası olmak üzere çeşitli bilimsel toplantılarda ve dergilerde yayınlanmış 100'e yakın makale ve bildiri mevcuttur.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis