Prof. Dr. Osman Kürşat ARIKAN

Prof. Dr. Osman Kürşat ARIKAN

KBB
Uzmanlık Alanı
 • Otoloji (Kulak deformitelerinin (kepçe kulak) düzeltilmesi Kronik otit ve sekelleri ameliyatlarrı İşitme kayıplarının tanı vetedavileri Koklear İmplant (Biyonik Kulak) cerrahileri)
 • Burun (Sinüzitlerin ve Burun etlerinin (hipertrofik konka ve polip) medikal ve cerrahi tedavileri Rinoplasti (estetik burun ameliyatı) Septum Deviasyonu Koku ve tad bozukluklarının tedavileri)
 • Stomatoloji (Bademcik (tonsil) ve Adenoid (genizeti) ameliyatları Ağzın içindeki tüm lezyonların medikal ve cerrahi tedavileri Horlama ve Tıkayıcı Uyku Apnesi (Obstrüktif Sleep Apne)’nin cerrahi ve cihazlarla tedavileri )
 • Larengoloji (Vokal nodül ve polip cerrahileri Ses Estetiği (Ses inceltme ve kalınlaştırma) ameliyatları)
 • Baş ve Boyun (Kulak, burun ve paranazal sinüsler, geniz (nazofarinks), yüz, yanak, tükürük bezleri (parotis, submandibuler gland ve sublingual gland ), çene, dudak, dil, diş, bademcik, boğaz, yutak (orofarinks), yutak (hipofarinks), gırtlak (larinks), üst yemek borusu (özefagus), tiroid ve paratiroid gibi baş ve boynun tüm kanserlerinin tedavileri ve cerrahileri)
 • Maksillofasiyal ve Yüz Estetiği (Botox, Dolgu (yağ ve hyalunorik asit), Bişektomi (yüze gamze oluşturulması) ve İp ile yüz germe uygulamaları)
Eğitim Bilgileri
 • 1990-1996-Hacettepe Tıp Fakültesi – Tıp
 • 1996-2000 Ankara Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitimi
 • 2002-2006 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Yardımcı Doçentlik
 • 2006-2011 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Doçentlik
 • 2011-2012 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Profesörlük
İş Deneyimi
 • İngiltere Royal Surrey County Hospital ENT Clinic (2001-2002)
 • Kırıkkale Üniversitesi Dekan Yardımcılığı (2010-2011)
 • Adana Numune Eğt. ve Araşt. Hast. KBB Kliniği Şefliği (2011-2012)
 • Adana Numune Eğt. ve Araş. Hast. Başhekimliği (2012 -2014)
 • Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (2015 -2017)
 • Adana Şehir Eğt. ve Araşt. Hast. KBB Kliniği Eğitim Sorumlusu (2017-2019)
 • Mersin Özel MedikalPark Hastanesi KBB Kliniği (2019)
Üyelikler
 • Türk Otorinolarengoloji Derneği
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Ankara)
 • Pediatrik Kulak Burun Boğaz Derneği
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği
Yayınlar
 • Arıkan OK.Rinosinüzitler (Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar) kitabı. Veri Medikal Yayıncılık, 2008, İstanbul
 • Özkaya G, Arıkan OK. Tonsillofarenjitler (Tanı ve Tedavi) kitabı. Veri Medikal Yayıncılık, 2013, İstanbul.
 • Koç C,Arıkan OK.‘Vertigo Cerrahisi’. Editörler: Dr. Umut Akyol-Dr. Can Koç, Vertigo kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2003, Ankara, s. 76-88
 • Arıkan OK. ‘Paranazal Sinüslerin Anatomisi ve Fizyolojisi’ Editör: Dr. Can Koç. KulakBurun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2003, Ankara, s. 427-43.
 • Arıkan OK. ‘Pediatrik Kulak Burun Boğaz Acilleri’. Editör: Dr. Can Koç. Kulak Burun Boğaz Acilleri kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2004, Ankara, s. 158-189.
 • Arıkan OK, Koç C. ‘Larenks Anatomisi’. Editör: Dr. Can Koç. Larenks Hastalıkları kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2005, Ankara, s. 1-16.
 • Arıkan OK, Çırpar Ö. Temel Rinoloji kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2008, Ankara, s. 285-294.
 • Yalçın Ş ve Arıkan OK. “Pediatrik Otolaringoloji-Kısım 17”. Genel Editör(çeviri): Koç C. Cummings CW et al. -Otolaryngology-Head &Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2007, Ankara, s. 3927-4525.
 • Arıkan OK. Primary Rhinoplasty (Redefining the Logic and Techniques). Tebbetts JB, editor. Veri Medikal Yayıncılık, 2009, İstanbul.
 • Arıkan OK, Muluk NB. İple Germe Sanatı ve Bilimi.Kım &Jung,editor. İntertıpMedikal Yayıncılık, 2019, İzmir
 • Koç C, Arıkan OK. “Sistemik hastalıkların nazal belirtileri”. Editör(çeviri): Cingi C.CURRENT Otorinolaringoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi Tanı ve Tedavi, Güneş Tıp Yayınevi, 2005, Ankara, s. 265-273.
 • Arıkan OK. “Ağız ve Tükrük Bezi Hastalıkları”. Editör(çeviri): Ünal S, Cecil Textbook of Medicine – Bölüm Editörü (çeviri): Koç C, Göz, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları. Güneş Tıp Yayınevi, 2006, Ankara, s. 2426-2431
 • Arıkan OK.“Koku Fizyolojisi”. Editör(çeviri): Koç C. Cummings CW et al. -Otolaryngology-Head &Neck Surgery Book - Bölüm Editörü (çeviri): Koç C, Burun. Güneş Tıp Yayınevi, 2007, Ankara, s. 865-897.
 • Arıkan OK.“Vasküler prosedürler”. Editör(çeviri): Önerci M. LORE An Atlas of Head &Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2011, Ankara, s.1233-1347.
 • Çırpar Ö ve Arıkan OK.“Epistaksis”. Editör(çeviri): Korkut N. Bailey Otolaryngology-Head &Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2011, Ankara, s.505-516.
 • Arıkan OK ve Aydoğan F.“Endoskopik sinüs cerrahisi”. Editör(çeviri): Korkut N. Bailey Otolaryngology-Head &Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2011, Ankara, s.459-476.
 • Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 2013-2017.
 • Arıkan OK, Bozkurt E, Özışık K. BİDDER (Bilim İnsanları Dayanışma Derneği) Tıp Bilimleri Dergisi, 2009-2012.
 • Arikan OK, Koc C, Bozdogan O. Tularemia presenting as tonsillopharyngitis and cervical lymphadenitis: a case report and review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol2003;260:298-300.
 • Kendi T, Arikan OK, Koc C. MR spectroscopy in a cervical abscess. Neuroradiology2003;45:631-633.
 • Gurcan S, Otkun MT, Otkun M, Arikan OK, Ozer B. An outbreak of tularemia in Western Black sea region of Turkey. Yonsei Med J2004;45:17-22.
 • Kara M, Dikmen E, Arikan OK, Kara S. Recurrent laryngeal nerve paralysis resulting from a metastatic lymphadenopathy caused by a right sided lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg2004;25:651.
 • Kendi T, Arikan OK, Koc C. Magnetic resonance imaging of cochlear modiolus: determination of mid-modiolar area and modiolar volume. J Laryngol Otol2004;118:496-499.
 • Koc C, Arikan OK, Atasoy P, Aksoy A. Prevalance of Helicobacter Pyloriin Patients with Nasal Polyps: A Preliminary Report. Laryngoscope2004;114:1941-1944.
 • Kazkayasi M, Karadeniz Y, Arikan OK. Anatomic variations of the sphenoid sinus on computed tomography. Rhinology2004;43:109-114.
 • Arikan OK, Unal B, Kazkayasi M, Koc C. The Analysis of Anterior Skull Base from Two Different Perspectives: Coronal and Reconstructed Sagittal Computed Tomography. Rhinology2004;43:115-120.
 • Kendi T, Arikan OK, Koc C. Volume of components of labyrinth: MR study. Otol &Neurotol2005;26:778-781.
 • Arikan OK, Koc C, Kendi T, Muluk NB, Ekici A. CT assessment of the effect of fluticasone propionate aqueous nasal spray treatment in lower turbinate hypertrophy due to vasomotor rhinitis. Acta Otolaryngol2006;126:37-42.
 • Arikan OK, Birol A, Tuncez F, Erkek E, Koc C. A prospective randomized controlled trial to determine if cryotherapy can reduce the pain of patients with minor form of recurrent aphthous stomatitis. OralSurg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod2006;101:e1-5.
 • Arikan OK, Akarsu C, Unal B, Ergin A, Koc C. Effect of oxymetazoline nasal spray on intraocular pressure and retrobulbar hemodynamics. J Otolaryngol2006;35:30-35
 • Arikan OK, Tan FU, Kendi T, Koc C. The use of Botulinum Toxin Type A for the treatment of masseteric muscle hypertrophy. J Otolaryngol2006;35:40-43
 • Arikan OK, Muluk NB, Budak B, Apan A, Budak G, Koc C.Effects of Ropivacaine on Transient Evoked Otoacoustic Emissions: A Rabbit Model. Eur Arch Otorhinolaryngol2006;263:421-425.
 • Arikan OK, Ozcan S, Kazkayasi M, Akpinar S, Koc C. Preincisional infiltration of tonsils with ropivacaine in posttonsillectomy pain relief: a double-blind, randomised, placebo-controlled, intraindividual study. Journal of Otolaryngology2006;35:167-172.
 • Muluk NB, Atasoy P, Arikan OK, Koc C. The role of vascular endothelial growth factor in the pathogenesis of nasal polyps. Journal of Otolaryngology2007;36:357-366.
 • Muluk NB, Apan A, Ozcakır S, Arikan OK, Koc C. Risk of respiratory distress in the patients who were applied nasal packing at the end of nasal surgery. Auris Nasus Larynx2008;35:521-526.
 • Arıkan OK, Şahin S, Kazkayası M, Muluk NB, Akpınar S, Kılıç R. High-dose ropivacaine versus bupivacaine for post tonsillectomy pain relief in adults.Journal of Otolaryngology Head &Neck Surgery2008;37:836-843.
 • Buyukkocak U, Kılıç R, Arıkan OK, Sert O, Datlı F. A prospective randomised trial to determine if inhalational anesthetics have any effects on hearing function. Journal of Otolaryngology Head &Neck Surgery2009;38:495-500.
 • Muluk NB, Oguzturk O, Arikan OK, Yalcinkaya F, Oral N, Erdemoglu AK. Effects of explosive blast trauma on sleep quality and quality of lives of the workers in ammunition factory. Journal of Health Science2009;55:532-9.
 • Arikan OK, Onaran Z, Muluk NB, Yilmazbas P, Yazici I. Enophthalmos due to atelectasis of the maxillary sinus: silent sinus syndrome. Journal of Craniofacial Surgery 2009:2156-9.
 • Arikan OK, Bayar Muluk N, Çırpar Ö. Treatment of rhinophyma with radiofrequency: case report. B-ENT2010;6:209-13.
 • Arıkan OK, Bayar Muluk N, Atasoy P.Primary “Nasal-Type” NK/T-Cell Lymphoma of Pterygopalatine Fossa: A Case Report. J Craniofac Surg2010;21:444-7.
 • Cirpar OC, Muluk NB, Yalcinkaya F, Arikan OK, Oguzturk O, Aslan F. Strate-Trait Anxiety Inventory (STAI) assessment of mothers with language delayed children. Clin Invest Med2010;33:E30-5.
 • Muluk NB, Tuna E, Arikan OK.Effect of subjective tinnitus on sleep quality and Mini Mental Status Examination scores. B-ENT2010;6:271-80.
 • Muluk NB, Yalçınkaya F, Arıkan OK, Çırpar O, Kaygusuz S, Ercan V. Are serum levels of trace elements in children with auditory neuropathy within normal limits? – A pilot study. Clin Invest Med2010;1:33:E155-160.
 • Kaygusuz S, Arıkan O, Azkur K ve ark. Epidemia of Tularemia in central Anatolia. Journal of Animal and Veterinary Advances2010:9:1702-1706
 • Çırpar O, Arikan OK, Kendi T, Gorgulu O. Is there any correlation between chronic noise-induced hearing loss and mastoid pneumatization volume? a preliminary study. B-ENT 2012;8(4):241-5.
 • Arikan OK, Muluk NB, Çırpar Ö. A case of a nasal polyp originating from the cribriform plate. Ear, Nose &Throat Journal2013;92(9):19-21.
 • Bayar Muluk N, Arıkan OK, Atasoy P, Kılıç R, Tuna Yalçinozan E. The role of platelet-derived growth factor in the pathogenesis of sinonasal polyps: immunohistochemical assessment in epithelial, subepithelial and deep layers of the mucosa.Clin Exp Otorhinolaryngol.2013;6(3):152-60.
 • Muluk NB, Arikan OK, Atasoy P, Kiliç R, Yalçinozan ET. Inducible nitric oxide synthase (iNOS) in sinonasal polyp pathogenesis.B-ENT. 2013;9(3):207-16.
 • Muluk NB, Arıkan OK, Atasoy P, Kılıç R, Yalçınozan ET. The role of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) in the pathogenesis of sinonasal polyps. Eur Rev Med Pharmacol Sci.2014;18(6):18-29
 • Simsek G, Bayar Muluk N, Arikan OK, Ozcan Dag Z, Simsek Y, Dag E. Marked changes in olfactory perception during early pregnancy: a prospective case-control study.Eur Arch Otorhinolaryngol.2015;272(3):627-30.
 • Catli T, Acar M, Hanci D, Arikan OK, Cingi C. Importance of yawning in the evaluation of excessive daytime sleepiness: a prospective clinical study.Eur Arch Otorhinolaryngol.2015 Dec;272(12):3611-5.
 • Haytoglu S, Haytoglu TG, Yildirim I, Arikan OK. A modification of incisionless otoplasty for correcting the prominent ear deformity.Eur Arch Otorhinolaryngol.2015;272(11):3425-30.
 • Haytoglu S, Haytoglu TG, Bayar Muluk N, Kuran G, Arikan OK. Comparison of two incisionless otoplasty techniques for prominent ears in children.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015;79(4):504-10.
 • Muluk NB, Arikan OK, Atasoy P, Kiliç R, Yalçinozan ET. The role of MMP-2, MMP-9, and TIMP-1 in the pathogenesis of nasal polyps: Immunohistochemical assessment at eight different levels in the epithelial, subepithelial, and deep layers of the mucosa.Ear Nose Throat J.2015;94(4-5):E1-13.
 • Inal M, Muluk NB, Dağ E, Arıkan OK, Kara S. The pitfalls and important distances in temmporal bone HRCT of the subjects with high jugular bulbs – preliminary report. Adv Clin Exp Med.2015;24(2):315-24.
 • Haytoğlu S, Arikan OK, Muluk NB, Kuran G. Relief of pain at rest and during swallowing after modified cautery-assisted uvulopalatopharyngoplasty: bupivacaine versus lidocaine.J Craniofac Surg.2015;26(3):216-23.
 • Inal M, Muluk NB, Arikan OK, Şahin S. Is There a Relationship Between Optic Canal, Foramen Rotundum, and Vidian Canal?J Craniofac Surg. 2015;26(4):1382-8.
 • Doğru M, Kuran G, Haytoğlu S, Dengiz R, Arıkan OK. Role of Laryngopharyngeal Reflux in the Pathogenesis of Otitis Media with Effusion.J Int Adv Otol. 2015;11(1):66-71.
 • Bozdoğan ST, Kuran G, Yüregir ÖÖ, Aslan H, Haytoğlu S, Ayaz A, Arıkan OK. The Prevalence of Gap Junction Protein Beta 2 (GJB2) Mutations in Non Syndromic Sensorineural Hearing Loss in Çukurova Region.J Int Adv Otol. 2015;11(2):118-21.
 • Inal M, Muluk NB, Dağ E, Arıkan OK, Kara SA. The Pitfalls and Important Distances in Temporal Bone HRCT of the Subjects with High Jugular Bulbs - Preliminary Report.Adv Clin Exp Med. 2015; 24(2):315-24.
 • Simsek G, Haytoglu S, Muluk NB, Arikan OK, Cortuk M, Kiraz K. Mean Platelet Volume Decreases in Adult Patients With Obstructive Sleep Apnea After Uvulopalatal Flap Surgery.J Craniofac Surg. 2015;26(7):2152-4.
 • Haytoğlu S, Kuran G, Muluk NB, Arıkan OK.Different anesthetic agents-soaked sinus packings on pain management after functional endoscopic sinus surgery: which is the most effective?Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016; 273(7):1769-77.
 • Haytoğlu S, Dengiz R, Muluk NB, Kuran G, Arikan OK. Effects of septoplasty on olfactory function evaluated by the Brief Smell Identification Test: A study of 116 patients.Ear Nose Throat J. 2017; 96(10-11):433-438.
 • Haytoğlu S, Haytoğlu TG, Kuran G, Yıldırım İ, Arıkan OK. Effects of Cartilage Scoring in Correction of Prominent Ear with Incisionless Otoplasty Technique in Pediatric Patients.J Int Adv Otol.2017; 13(1):21-27.
 • Haytoğlu S, Arikan OK, Muluk NB, Tuhanioğlu B, Çörtük M. Comparison of anterior palatoplasty and uvulopalatal flap placement for treating mild and moderate obstructive sleep apnea.Ear Nose Throat J. 2018; 97(3):69-78.
 • Doğan A, Bayar Muluk N, Asal N, Şahan MH, Inal M, Gündüz Ö, Arıkan OK. Olfactory bulb volume and olfactory sulcus depth in patients with Behçet's disease.J Laryngol Otol. 2018;18:1-5.
 • Ekici NY, Görgülü O, Yucel G, Külahcı Ö, Arıkan OK, Durmaz C. Can the number of eosinophils in adenoid and tonsil tissue determine the allergy in children?Int JPediatr Otorhinolaryngol.2018; 108:35-39.
 • Asal N, Bayar Muluk N, Inal M, Şahan MH, Doğan A, Arıkan OK. Carotid canal and optic canal at sphenoid sinus.Neurosurg Rev.2018 Jun 21. doi: 10.1007/s10143-018-0995-4.
 • Çakmakçı A, Olcay I, Arıkan OK, Fırat Y, Koç C. Allerjik rinitli hastaların tanısında in vitro test phadiatop’un klinik değeri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi2000;8:79-82.
 • Ercan İ, Özbek C, Kurtaran H, Arıkan OK, Aydın M, Özdem C. Tavşan modelinde endoskopik sinüs cerrahisinin maksiller sinüs mukosilier klirensi üzerine etkisinin sintigrafik yöntemle araştırılması. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi2001;8:275-280.
 • Dağlı Ş, Aygenç E, Arıkan OK, Ensari S, Özdem C. Baş-boyun kanserlerinin rekonstrüktif cerrahisinde pektoralis majör myokütan flep uygulamalarımız. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2001;3:95-100.
 • Tuna EÜ, Arıkan OK, Koç C, Özdem C. Boyun kitlelerinin yerleşimlerine gore değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi2001;8:475-478.
 • Koç C, Özdem C, Arıkan OK, Beriat K. Juvenil nazofarengeal anjiofibrom tedavisinde pre-operatif polivinil alkol embolizasyonunun klinik değeri. Türk Otolarengoloji Arşivi 2001;39:267-272.
 • Koç C, Kaymakçı M, Arıkan OK, Özdem C. Endoskopik sinüs cerrahisinde revizyon. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi2001;9:83-87.
 • Arıkan OK, Tuna EÜ, Koç C, Özdem C. Baş ve boyun schwannomları. Türk Otolarengoloji Arşivi2002;40:30-35.
 • Arıkan OK, Koç C, Tuna EÜ. The effectiveness of use of double-gloving in otorhinolaryngology-head and neck surgery. The Journal of Kirikkale University2002;4:9-10.
 • Koc C, Kaymakçı M, Arıkan OK, Kara S. Endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarının Bilgisayarlı Tomografi ile takibi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi2002;10:25-28.
 • Koc C, Arıkan OK. Pediatrik seröz otitler. Klinik Pediatri2002;1:93-98.
 • Dağli Ş, Tuna EÜ, Arıkan O, Özdem C. Gastric pull-up in hypopharyngeal and cervical esophageal cancers. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg2002;9:363-367
 • Gürcan Ş, Tatman-Otkun M, Otkun M, Arıkan OK, Özer B, Gedikoğlu S. Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü‘nde tularemi epidemisi. İnfeksiyon Dergisi2003;17:145-149
 • Koç C, Arıkan OK. Labirentitler. Türkiye Klinikleri KBB 2003;3:173-180.
 • Arıkan OK, Koç C. Okul öncesi çocuklarda bifid uvula ile rekürrent otitis media arasındaki ilişki. Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi2003;5:138-141.
 • Muluk NB, Alpay D,Arıkan OK, Koc C. Değişik yerleşimli bir lipom olgusu: bukkal lipom. KÜTF Dergisi2003;5:27-29
 • Koc C, Arıkan OK. Çocuklarda üst solunum yolu obstrüksiyonları. Galenos Dergisi2004;93:39-45.
 • Fırat Y, Olcay I, Arıkan OK, Koç C. Rekürren seröz otitli erişkin hastalarda atopi insidansının Phadiotopla araştırılması. Otoscope2004;5:99-103.
 • Arıkan OK, Çırpar Ö. Kartegener sendromu: bir olgu sunumu. KÜTF Dergisi2004;6:27-29
 • Arıkan OK, Erdoğan S, Muluk NB, Koc C. Chondroid Syringoma of the Upper Lip: A Case Report. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg2004;13:25-27.
 • Arıkan OK, Koç C, Çırpar Ö, Kısa Ü. An in vitro comparison of the efficacy of ceruminolytics for the disintegration of cerumen plugs collected from elderly patients. Türk Geriatri Dergisi2005;8:252-255
 • Ünal B, Arıkan OK, Bilgili Y, Koç C. Osteomeatal kompleks boşluklarinin/mesafelerinin kemik ve mukozal genişliklerinin kronik sinüzit şiddeti ile ilişkisi – BT çalışması. Elektronik KBB-Forum2005;4(3).
 • Çırpar Ö, Çırpar M, Arıkan OK. Temporomandibuler eklem osteoartriti. Klinik Aktüel Tıp Artrit ve Osteoporoz Özel Sayısı2005;45-48.
 • Kazkayası M, Dinçer C, Arıkan OK, Kılıç R. Septoplasti sonrası nazal tampon veya dikiş tekniğinin sistemik oksijen satürasyonu ve hasta konforu üzerine etkisi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg2007;17:318-323.
 • Çırpar Ö, Çırpar M, Arıkan OK. Temporomandibuler eklem osteoartritinde güncel yaklaşım. Klinik Aktüel Tıp Artrit ve Osteoporoz Özel Sayısı2007;12:67-69.
 • Kazkayası M, Arıkan OK, Datlı F, Kılıç R. Çocuklarda adenoid büyüklüğünün değerlendilmesinde endoskopik muayene, lateral nazofarenks grafisi ve klinik değerlendirmenin karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derg2007;15:109-114.
 • Kazkayası M, Dinçer C, Sezikli H, Arıkan OK, Çağlayan O. Septoplasti ameliyatlarında dikiş tekniği ve nazal tampon uygulamasının oksidatif stres üzerine etkisi. KBB İhtisas Derg2008;18:35-39.
 • Kazkayası M, Arıkan OK, Dikici O. Parafarengeal kitlelere yaklaşım. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008;16:87-92.
 • Kazkayası M, Arıkan OK, Dikici O, Tahran FD. Mukosel ve karsinomanın eşlik ettiği inverted papillomalar. Türkiye Klinikleri Tıp BilimleriDergisi2009;29:267-272
 • Soyer T, Arıkan OK, Hançerlioğulları Ö, Atasoy P, Çakmak AM. Kistik lenfanjiomu taklit eden arterovenöz malformasyon. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg 2009;17:19-22.
 • Muluk NB, Çırpar Ö, Arıkan OK. Rinit tedavisinde sistemik ve nazal kortikosteroidlerin kullanımı. Klinik Çocuk Forumu Derg 2009;9:23-27.
 • Onaran Z, Yılmazbaş P, Arıkan OK, Ergin A. Bir olgu nedeniyle sinüzit komplikasyonu sonucu gelişen subperiostal orbita apsesinin endoskopik tedavisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2009;39:306-309.
 • Muluk NB, Ağaoğlu İ, Arıkan OK. Quality of life in the treatment of acute rhinosinusitis: Cefditoren Pivoxil versus Moxifloxacine. BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi2009;1(2):5-12.
 • Atinkaya C,Arikan OK, Dikici O, Dikmen E. Trakea rekonstrüksiyonunda ksifoid kıkırdak, tiroid ve aurikula kıkırdak greftlerinin histolojik analizle karşılaştırılması: tavşan modeli. BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi2009;1(3):1-6.
 • Muluk NB, Yılmaz E, Arıkan OK, Dikici O, Özata Ö. Post-trachesotomy tracheal calcifications: a case report. BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi2009;1(3):30-32.
 • Muluk NB, Oğuztürk Ö, Arıkan OK, Dikici O. Mesleki gürültüye maruz kalan işçilerde uyku kalitesi yaşam kalitesini etkiler mi? BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi2010;2(1):13-19.
 • Muluk NB, Yalçınkaya F, Arıkan OK. Çocuklarda dil ve konuşma problemleri ve eğitimin önemi. BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi2010;2(2):31-37.
 • Dikici O, Muluk NB, Arıkan OK. Nadir görülen bir nazal obstrüksiyon sebebi: Rinolitiazis. BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi2010;2(4):20-24.
 • Görgülü O, Özdemir S, Arıkan OK. Alerjik fungal rinosinüzitler. BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi2011;3(1):36-40.
 • Çırpar O, Muluk NB, Arıkan OK. Tularemi. BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi2011;3(2):27-33.
 • Karabıçak H, Muluk NB, Arıkan OK. Kırıkkale şehrindeki alerjik rinitli hastaların prick test sonuçları. BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi2011;3(3):1-8.
 • Görgülü O, Yaşar M, Arıkan OK. Kilo kaybına sebep olan dev vallekülar kist: bir olgu sunumu.BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi2011;3(3):38-40.
 • Haytoğlu S, Kuran G, Kadıköylü S, Dengiz R, Arıkan OK. Boyunda kitle olarak dev submandibular kavernöz hemanjiyom: Olgu sunumu. Adana Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi2013;1(1):41-4.
 • Tuhanioğlu B, Haytoğlu S, Yıldırım İ, Arıkan OK. Yenidogan iş”itme tarama sonuçlarımızın test karşlaştırmalı degerlendirilmesi. Adana Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;1(3):34-8.
 • Haytoglu S, Kuran G, Yıldırım I, Arıkan OK. Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası orta konka medializasyonu için konka-septal sütur teknigi. KBB-Forum (Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Dergisi)2015;14(2):21-6
 • Haytoglu S, Ekici N, Surmelioğlu Ö, Tuhanioğlu B, Arıkan OK. A rare cause of unilateral chronic nasal obstruction: fibrous dysplasia of the middle turbinate. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi2015;40(Ek sayı 1):106-11.
 • Dengiz R, Haytoğlu S, Görgülü O, Doğru M, Arıkan OK. Effect of septorhinoplasty on olfactory function: assessment using the brief smell identification test. Türk Otolarengoloji Arsivi 2015;53(1):4-9.
 • Bozkurttan A, Haytoğlu S, Kadıköylü S, Kuran G, Arıkan OK. Dix-Halpike manevrası neler kazandırır? Istanbul Medical Journal2015;16(3):93-7.
 • Tuhanioğlu B, Haytoğlu S, Tuhanioğlu Ü, Erkan SO, Çörtük M, Arıkan OK. Kronik ağrının ayırıcı tanısında tıkayıcı uyku apne sendromu. KBB-Forum (Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Dergisi) 2015;14(2):34-7.
 • Bozkurttan A, Haytoğlu S, Kadıköylü S, Aslan U, Arıkan OK. Düsük doz ve kısa süreli kortikoterapi ile düzelen tekrarlayan polikondrit: bir olgu sunumu. Istanbul Medical Journal2015;16(1):34-7.
 • Arıkan OK, Kendi T, Kazkayası M, Koç C. Myoepithelioma arising from parapharyngeal space; MR imaging and MR spectroscopy findings. KBB Klinikleri Dergisi’nde basılmak üzere kabul edildi.
 • Arıkan OK, Şanli C, Çırpar Ö, Fidan S, Koç C. Rekürrent akut otitis medialı hastalarda anormal nazal mukosiliyer klirens. KBB Postası Dergisi’nde basılmak üzere kabul edildi.
 • Kendi T, Arikan OK. Inner ear volume measurement with 3D MR imaging. 1stEastern Mediterranean &2ndNational Congess of Magnetic Resonance Imaging. İzmir, Turkey, 12-14 December 2002. Bildiri, (Kongre özet kitabı yok)
 • Kendi T, Erdal HH, Arikan OK. MR imaging of masseter muscle hypertrophy. 1stEastern Mediterranean &2ndNational Congess of Magnetic Resonance Imaging. İzmir, Turkey, 12-14 December 2002. Bildiri, (Kongre özet kitabı yok)
 • Arikan OK, Ozcan S, Koç C, Akpınar S. The effects of ropivacaine infiltration on post-tonsillectomy pain. Joint meeting of the European Society of Anaesthesioloists and European academy of Anaesthesiology. Lisbon, Portugal, 5-8 June 2004. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 117.
 • Arikan OK, Birol A, Tunçez F, Erkek E, Koç C. May cryotherapy alleviate the pain of recurrent aphthous ulcerations? XIII. Congrees of the European Academy of Dermatology and Venerology. Florence, Italy, 17-21 November 2004. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 291-292.
 • Arikan OK, Muluk NB, Budak B, Apan A, Budak G, Koc C. Effects of ropivacaine on transient evoked otoacoustic emissions: a rabbit model. XXIV. Annual ESRA Congress (Regional Anesthesia and pain Medicine), September-October 2005. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 39.
 • Başar M, Çırpar O, Arikan OK, Batislam E, Tuglu D. The effect of noisy working environment on sexual function. VIII. Congrees of the European Society for Sexual Medicine. Copenhang, Denmark, 5-7 December 2005. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 60.
 • Buyukkocak U, Kilic R, Arikan OK, Sert O, Datli F. A prospective randomised trail to determine if inhalational anaestheticss have any effects on hearing function. Euroepan Journal of Anaesthesiology (Abstracts and Programme) Munich, Germany, June 9-12, 2007. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 121.
 • Arıkan OK, Çakmakçı MA, Koç C, Olcay I, Özdem C.Allerjik rinitli hastaların tanısında in vitro test Phadiatop'un klinik değeri. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi İzmir, 18-22 Eylül 1999. Bildiri, (Kongre özet kitabı yok).
 • Arıkan OK, Ünsal E, Ensari S, Dağlı Ş, Sakıncı Ü, Özdem C.Hipofarenks ve servikal özefagus epidermoid kanserlerinde gastrik pull-up. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi İzmir, 18-22 Eylül 1999. Poster, (Kongre özet kitabı yok).
 • Ünsal E, Arıkan O, Koç C, Kaymakçı M, Ölçer S, Özdem C. Boyun kitleleri ve lokalizasyonu. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi İzmir, 18-22 Eylül 1999. Poster,(Kongre özet kitabı yok).
 • Arıkan OK, Akhan O, Ensari S, Koç C, Özdem C. “Pektoralis major myokutan flep uyguladığımız hastaların kan akım hızlarının renkli doppler ultrasonografi ile incelenmesi”. XXVI. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 22-26 Eylül 2001. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı,s. 56.
 • Tuna EÜ, Arıkan OK, Koç C, Özdem C. “Parafarengeal bölge tümörlerine yaklaşım” XXVI. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 22-26 Eylül 2001. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 70.
 • Arıkan OK, Tuna EÜ, Koç MC, Beriat K, Özdem C. “Baş ve boyun schwannomları” XXVI. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 22-26 Eylül 2001. Poster özeti: Kongre özet kitabı, s. 98.
 • Gürcan Ş, Tatman-Otkun M, Otkun M, Arıkan OK, Özer B, Gedikoğlu S. Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü‘nde tularemi epidemisi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 30 Eylül-5 Ekim 2002. Poster Özeti:Kongre özet kitabı, s. 273
 • Kendi T, Arıkan OK, Ünal B, Kara S, Erdal HH, Huvaj S. Sinüs perikranii ile birlikte kohlear displazi-labirent disgenezisi olan sensörinöral tip işitme kaybı olgusunda BT ve MRG bulguları. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002. Poster Özeti: Kongre özet kitabı, s. 130.
 • Kendi T,Arıkan OK, Ünal B, Erdal HH, Huvaj S. Kohlear modiolusta MRG. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002. Poster Özeti: Kongre özet kitabı, s. 129.
 • Kendi T, Arıkan OK, Erdal HH, Ünal B, Kara S. Bilateral sinüs perikranii: BT ve MRG bulguları. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002. Poster Özeti: Kongre özet kitabı, s. 117.
 • Koç C, Arıkan OK, Atasoy P, Aksoy A: Nazal polipli hastalarda Helicobacter pylori’nin prevalansı: Ön çalışma: XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 82.
 • Arıkan OK, Koç C, Kendi T, Muluk NB: Alt konka hipertrofisinin tedavisinde fluticasone propionat akuöz nazal sprey’in etkinliğinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 133.
 • Arıkan OK, Kendi T, Kazkayası M, Koç C. Parafarengeal boşluktan kaynaklanan myoepithelioma: MRG ve MR spektroskopi bulguları. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 189.
 • Çırpar Ö, Koç C, Arıkan OK, Kendi T, Huvaj S. Gürültüye bağlı işitme kaybında mastoid pnömatizasyonun etkisi. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 80.
 • Muluk NB, Böke B, Apan A, Koç C, Arıkan OK. Topotecan tedavisinin geçici uyarılmış otoakustik emisyonların deneysel modeli üzerine etkisi: XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 8.
 • Muluk NB, Kara SA, Keleş I, Koç C, Altınok D, Orkun S, Arıkan OK. Romatoid artritte temporomandibuler eklem tutulumu: Radyolojik ve klinik çalışma. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 182.
 • Kazkayası M, Koç C, Arıkan OK, Çırpar Ö. Periferik fasiyal paralizi ile prezente olan vertebrobaziller arter anevrizması. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 242.
 • Koç C, Arıkan OK, Alpay D, Kendi T. Maksiller osteosarkom. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 198.
 • Çırpar Ö,Arıkan OK. Kartagener sendromu: Bir olgu sunumu. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 183.
 • Kara M, Dikmen E, Arıkan OK, Kara S. Recurrent laryngeal nerve paralysis resulting from a metastatic lymphadenopathy caused by a right sided lung cancer. Turkish Thoracic Society, VII. Annual Congress, Antalya, 28 Nisan-01 Mayıs 2004. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 68.
 • Arıkan OK, Şanlı C, Çırpar Ö, Fidan S, Koç C. Rekürrent akut otitis medialı hastalarda anormal nazal mukosiliyer klirens. 4. Palandöken KBB Sempozyumu, Erzurum, 17-21 Mart 2005. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 36.
 • Arıkan OK, Koç C, Çırpar Ö, Kısa Ü. Yaşlı hastalardan elde edilen serümen tıkaçlarının çözünmesi üzerine serümenolitik solüsyonların etkilerinin invitro karşılaştırılması. XXVIII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-26 Mayıs 2005. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 177.
 • Arıkan OK, Tan FU, Kendi T, Koç C. Masseter kası hipertrofisinin tedavisinde Botulinum Toksini Tip A’nın kullanımı. XXVIII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-26 Mayıs 2005. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 177.
 • Dinçer C, Datlı F, Arıkan OK, Kılıç R, Koç C. İnverted papilloma sekonder gelişen frontal sinus mukoseli. XXVIII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-26 Mayıs 2005. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 190.
 • Arıkan OK, Unal B, Kazkayası M, Koc C. The analysis of anterior skull base from two different perspectives: coronal and reconstructed sagittal computed tomography. III. Harvard Applications in Otorhinolaryngology Head Neck Surgery, Kuşadası, May 17-21, 2006. Poster,(Kongre özet kitabı yok).
 • Kazkayası M, Dinçer C, Arıkan OK, Kılıç R. Septoplasti sonrası nasal tampon veya suture tekniğinin sistemik oksijen saturasyonu ve hasta konforu üzerine etkisi. XXIX. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-31 Mayıs 2007. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 42.
 • Kazkayası M, Arıkan OK, Kılıç R. Çocuklarda adenoid büyüklüğünün değerlendirilmesinde endoskopik muayenenin lateral nazofarenks grafisi ve klinik değerlendirme ile karşılaştırılması. XXIX. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-31 Mayıs 2007. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 156.
 • Arıkan OK, Özcan Ş, Kazkayası M, Akpınar S, Kılıç R, Çırpar Ö. Comparison of preincisional high dose ropivacaine with bupivacaine in posttonsillectomy pain relief: a double-blind, randomized, controlled study. XXIX. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-31 Mayıs 2007. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 158.
 • Temel S, Arıkan OK, Kazkayası M, Kılıç R, Yılmaz M, Erbinç H. İnsülin bağımsız diabetes mellitus ve hiperlipideminin birlikte ve ayrı ayrı işitme üzerine olan etkileri. XXIX. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-31 Mayıs 2007. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 162.
 • Çırpar Ö, Arıkan OK. Montelukast ve levosetirizin’in tek tek ve kombine kullanımlarının vasomotor rinit semptomları ve hayat kalitesi üzerine etkileri. XXIX. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-31 Mayıs 2007. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 188.
 • Kazkayası M, Dinçer C, Sezikli H, Arıkan OK, Çağlayan O. Septoplasti ameliyatlarında dikiş tekniği ve nazal tampon uygulamasının oksidatif stres üzerine etkisi. 8. Uluslararası KBB-BBC Kongresi, Ankara, 15-17 Mayıs 2008. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 54.
 • Görgülü O, Evren A, Özdemir S, Olgun MK, Yaşar M, Arıkan OK. Alerjik rinitli hastalarda serum akut faz reaktanlarının değerlendirilmesi ve önemi. XXXIII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2011. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s 303.
 • Görgülü O, Özelçi M, Özdemir S, Olgun MK, Yaşar M, Arıkan OK. The role of allergy in the pathogenesis of chronic suppurative otitis media. XXXIII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2011. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s 207.
 • Kuran G, Haytoğlu S, Doğru M, Dengiz R, Arıkan OK. Bile bile büyütülen dev antrakoanal polip. XXXIV. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2012.
 • Haytoğlu S, Koyunsever S, Kuran G, Dengiz R, Arıkan OK. Dev hipofarengeal fibrovasküler polip: olgu sunumu. XXXIV. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2012.
 • Dengiz R, Adamsan F, Kadıköylü S, Çil T, Haytoğlu S, Arıkan OK. Pterigopalatin Fossada Multipl Myelomun Lokal Tutulumu. IX. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 • Koyunsever S, Aslan U, Kılıç Ö, Haytoğlu S, Arıkan OK. Dev Submental Brankial Kleft Kisti Olgusu. XXXV. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.
 • Kılıç Ö, Koyunsever S, Aslan U, Haytoğlu S, Arıkan OK.Sinüzit semptomlarıyla başvuran osteomeatal kompleks tutulumlu fibröz displazi olgusu. XXXV. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.
 • Aslan U, Koyunsever S, Kılıç Ö, Haytoğlu S, Arıkan OK. Orbital uzanımı olan etmoid sinüs osteomu olgusu. XXXV. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.
 • Dengiz R, Haytoğlu S, Görgülü O, Doğru M, Arıkan OK. Septorinoplastinin koku fonksiyonuna etkisi: kısa koku tanımlama testi ile değerlendirme. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.
 • Kuran G, Küçükoğlu T, Kılıç Ö,Haytoğlu S, Bozkurttan A, Arıkan OK. Maksillanın dev hücreli tümörü. XI. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015.
Kitaplar
 • Arıkan OK. Rinosinüzitler (Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar) kitabı. Veri Medikal Yayıncılık, 2008, İstanbul.
 • Arıkan OK. Tonsillofarenjitler (Tanı ve Tedavi) kitabı. Veri Medikal Yayıncılık, 2013, İstanbul.
 • Yalçın Ş ve Arıkan OK. “Pediatrik Otolaringoloji-Kısım 17”. Genel Editör(çeviri): Koç C. Cummings CW et al. -Otolaryngology-Head &Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2007, Ankara, s. 3927-4525.
 • Arıkan OK. Primary Rhinoplasty (Redefining the Logic and Techniques). Tebbetts JB, editor. Veri Medikal Yayıncılık, 2009, İstanbul.
 • Arıkan OK, Muluk NB. İple Germe Sanatı ve Bilimi. Kım & Jung, editor. İntertıp Medikal Yayıncılık, 2019, İzmir
Sertifikalar
 • Da Vinci Robotik Cerrahi Eğitim Programı, 2016.
 • Koklear İmplant Cerrahi Eğitim Programı, Poland, 2016.
 • Koklear İmplant Cerrahisi Eğitim Programı, Italy, 2017.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis