Uz. Dr. Gamze Almak

Uz. Dr. Gamze Almak

Nöroloji
Uzmanlık Alanı
 • Serebrovasküler Hastalıklar
 • Beyin Kanamaları
 • Distoniler
 • Parkinson Hastalığı
 • Epilepsi
 • Diskineziler
 • Status Epileptikus
 • Multipl skleroz
 • Transvers myelit
 • İmmün Nöropatiler
 • Guillen Barre Sendromu
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Vasküler Demans
 • Dejeneratif Hastlıklar
 • Akut İskemik inmeler
 • EMG
 • EEG
 • Uyku labaratuvarı
Eğitim Bilgileri
 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006
İş Deneyimi
 • 2008 yılından itibaren Ortadoğu Hastanesinde görev yapmakta.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Üyelikler
 • Adana Tabip Odası

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis