Uz. Dr. Mehtap Fırat Ata

Uz. Dr. Mehtap Fırat Ata

Çocuk Hastalıkları
Uzmanlık Alanı
 • Çocuk Hastalıklarının Erken Teşhis ve Tedavisi
 • Sosyal ve psikolojik gelişimlerin değerlendirilmesi,takibi
 • Çocukluk çağı taramaları
 • Aşı uygulamaları,aşı programı oluşturulması ve takibi
 • Büyüme ve gelişmenin değerledirilmesi , takibi
 • Beslenme eğitimi ve doğru beslenme önerileri , aile eğitimleri
 • Acil müdahale gerektiren hastalıkların değerlendirilmesi
 • Monitörizasyon ve küvözde takip
 • Yeni doğan sarılığı
 • Emzirme problemleride çözüm önerileri
 • Allerjik hastalıkların teşhis tedavi ve takibi
Eğitim Bilgileri
 • İncirlik İlk okulu ve Orta okulu
 • Adana Erkek Lisesi (Ağırlıklı yabancı dil)
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp eğitimi - 2003
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Pediatri Eğitimi - 2009
İş Deneyimi
 • Sivas Zara Devlet Hastanesi - Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY)
 • Niğde Devlet Hastanesi
 • Özel Avrupa Hospital Hastanesi
 • Özel Ortadoğu Hastanesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Üyelikler
 • Adana Tabip Odası
Yayınlar
 • Tanzer F, Firat M, Alagoz M, Erdogan H. Gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinemia, cystinuria and lysinuria responsive to vitamin B6. BMJ Case Rep. 2011 Mar 15;2011. pii: bcr0720103200. doi: 10.1136/ bcr.07.2010.3200.
 • Karadag N, Ata MF, Bagir ZA, Gurer G, Sahan SA, Gulecol G, Turcan S, Elmas B. Ketoconazole Induced Tetraamelia and Renal Agenesia: A Case Report and Review of Literature. ( Dergide)
 • Karadag N, Ata MF, Gulecol G, Guliz G, Şahan SA, Bagir ZA, Elmas B. Saccharomyces boulardi supplementation in preterm infants with feeding intolerans: Prospective randomized clinical trial. (Dergide).
 • Tanzer F, Fırat M, Alagöz M, Cooper A. Hunter Sendromu (MPS tip II): Bir Olgu Sunumu J LSD 2008;1(1):38- 41.
 • Tanzer F, Fırat M, Bozdoğan A, Aksoy Y, Ezgü F, Biberoğlu G. Sağ-Sol Böbrek ve Safra Kesesinde Taş Tespit Edilen I-Cell Hastalığı (Mukolipidoz Tip II) Tanısı Alan Bir Vaka. J LSD 2008;1(1):44- 47.
 • Tanzer F, Ayvaz A, Fırat M, Sancaktar M. Three case reports of alkaptonuria, a rare metabolic disease, in two first-degree relatives and one patient. Cumhuriyet medical journal 2010; 32(2):235- 237.
 • Ata MF, Büyükayhan D, Dehmen D, Cankorkmaz L. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Pnömotoraks tanısı alan olguların predispozan faktörler ve mortalite açısından retrospektif olarak değerlendirilmesi (Dergide).

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis