Çocuklarda Somatik Belirtiler

Tıbbi olarak aÇıklanamayan fiziksel belirtiler sebebiyle doktora başvuran Çocuk ve ergenlerin %20’sinde altta yatan organik patolojinin saptanamadığını belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanımız Dr. Lale Allahyarova, "Sebebi bilinmeyen bu belirtiler Çocuk ve ergenlerde geÇici huzursuzluk yarata bileceği gibi, bazen Çocuğun günlük yaşantısını, okul performansını ve sosyal hayatını etkileyebilmektedir. Bu durum baş ağrısı, karın ağrısı, boğazda kitle hissi, mide bulantısı, enerji düşüklüğü gibi tıbbi olarak aÇıklanamayan belirtilerle seyretmekte ve ebeveynler arası Çatışma, ebeveynin hastalığı, taşınma, performans kaygısı gibi Çevresel streslerle tetiklenmektedir. Somatik yakınmalar tıbbi olarak aÇıklanamamakla birlikte, Çocuğun yakınmaları gerÇektir ve kaygı bozukluğu, depresyonla birliktelik gösterebilir. Ebeveynle Çocuk arasındaki uyumlu ilişki Çocuğun kaygılarını, işlevsellik kaybını azaltabilmekte, stresle uygun baş etme stratejileri geliştirmesini desteklemektedir." dedi.