Koroner Anjiyografi Hangi Durumlarda Yapılır?

• Risk faktörü olup koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısına (angina) sahip kişilerde,
• Kalp krizi geÇirenlerde,
• Daha önceden koroner girişim (balon-stent) veya koroner arter ameliyatı olup göğüs ağrısı tekrarlayanlara,
• Ani ölüm sonucu hayatta kalanlarda,
• Koroner arter hastalığı dışında kalp ameliyatı (kalp kapağı) olacak kişilerde,
• Kalp dışı damar (arter) ameliyatı olacak kişilerde,
• Hayatı tehdit eden ciddi ritm bozukluğu olanlarda,
• Girişimsel olmayan testlerde (EKG, ekokardiyografi veya eforlu EKG) anormalliği olan riskli kişilerde koroner anjiyografi ile kalp damarları görüntülenmelidir.