İşitme Tarama Testi

 

Her 1000 yenidoğan bebekten yaklaşık 1 ila 3’ ünde ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bebeklerin %4–6’ sın da çeşitli tip ve derecede işitme kayıpları gözlenmektedir. Bebekte ve çocuklukta işitmenin azalması, konuşma yeteneğini azaltmakla birlikte, sosyal, duygusal ve kavramsal gelişme üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Müdahale edilmemiş ciddi işitme kayıplarının IQ değerlerinin yaklaşık 30 puan azalmasına neden olduğu bilinmektedir. Yenidoğan İşitme Tarama Testi, bebeklerin kohlealarından (iç kulak işitme organı) kaynaklanan oto-akustik sinyallerin noninvazif bir yöntemle ölçülmesine dayanmaktadır.

Test sırasında bebeğin dış kulak yoluna bir mikrofon yerleştirilerek, iç kulakta oluşan sinyaller ölçülmekte ve bebeğe hiçbir fiziksel veya ruhsal rahatsızlık yaratmadan, Konjenital işitme kaybı için riskli bebekler tanınmaktadır. Bu testin önemli avantajları; bebeğe kesinlikle zarar verme riski bulunmaması, hızlı, ekonomik ve hata oranının düşük olmasıdır. Yalnız unutulmaması gereken nokta, bunun bir tarama testi olduğu, bu testin yalnızca Konjenital işitme kaybı riski olan bebekleri belirleyebileceği ve bebeklik döneminde, daha sonradan oluşabilecek işitme kayıpları için bir garanti olmadığı ve ailenin bebeğinin nasıl diğer gelişimini takip ediyorsa, işitme duyusunu da takip etmesi gerekliliğidir.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis