Hastalarımızın sağlığı için Koroner Yoğun Bakım

Ünitesinde sadece günde 1 kez ziyaretçi kabul

edilmektedir.

                Ziyaret Saatlerimiz:

GÜNDÜZ SAAT: 13:30 - 14:00 ARASI

Ziyaret öncesi danışma biriminden telefon ederek 

hastanızın uygun olduğu onayını hemşiresinden alınız.

Koroner Yoğun Bakım Dahili Tel. : 1595-1594