Op. Dr. Mustafa Kayacan

Op. Dr. Mustafa Kayacan

Beyin ve Sinir Cerrahisi

EĞİTİM VE ÇALIŞMA

EĞİTİM VE ÇALIŞMA

• 1984 Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi
• 1984-1987 Çanakkale Eceabat Sağlık Ocağı mecburi hizmet
• 1987-1992 Çukurova üniversitesi Ana Bilim Dalı Uzmanlığı
• 1992-2011 Adana Numune Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanlığı ve Muayenehane
• 2011-… özel Ortadoğu Adana Hastanesi 

KLİNİK ÇALIŞMALAR

• 2013 400 Ameliyat 6000 poliklinik
• 2012 400 Ameliyat 6000 poliklinik
• 2011 350 Ameliyat 6000 poliklinik
• 2010 550 Ameliyat 11500 poliklinik
• 2009 500 Ameliyat 11650 Poliklinik
• 2008 450 Ameliyat 10084 Poliklinik
• 2007 400 Ameliyat 10500 Poliklinik
• 2006 375 Ameliyat 9500 Poliklinik
• 2005 335 Ameliyat 8700 Poliklinik
• 2004 325 Ameliyat 6750 Poliklinik
• 2003 300 Ameliyat 4800 Poliklinik
• 2002 275 Ameliyat 3000 Poliklinik

TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR VE HASTALAR

1.DİSK HERNİLERİ                                     2150
1.Lomber disk hernisi
2.Servikal disk hernisi
2.VERTEBRA HASTALIKLARI                      540
1.Vertebral füzyon
2.Vertebra lezyonu
3. Medullospinalis patolojileri
3.İNTRAKRANİAL LEZYONLAR                   807
1.İntrakranial kitle
2.Kaide tümörü
3. Sella ve parasellar tümör
4.Posterior fossa tümörleri
5. Ventrikül iÇi tümör
6. Orbita tümörleri
7.Araknoid kist
8.İntraserebral abse
4.HİDROSEFALİ                                        456
5.İNTRAKRANİAL KANAMALAR                 386
1.Subdural hematom
2.Epidural hematom
3.İntraserebral hematom
6.İNTRAKRANİAL ANEVRİZMALAR            121
1.İnrakranial anevrizma
2.AVM
7.DİĞER KRANİAL MüDAHALELER           282
1.Çökme kırığı
2.Leptomeningial kist
3.Dural fistül
4. Kranioplaste
5.Sütür stenozu
8.KONJENİTAL VERTEBRA LEZYONLARI 105
1.Meningosel
2.Arnold Chiari Malformasyonu
3.Tethered kord
4.Tortikollis
9.PERİFERİK SİNİR LEZYONU                 480
10.KüÇüK MüDAHELELER                     207

KATILDIĞIM BİLİMSEL TOPLANTILAR

• 19-24 Mayıs 1990 Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
• 17-18 Kasım 1990 Türk Nöroşirurji Derneği Sonbahar Sempozyumu
• 12-13 Eylül 1991 Türk Nöroşirurji Derneği Sonbahar Sempozyumu
• 24-27 Ekim 1996 Türk Nöroşirurji Derneği Sonbahar Sempozyumu
• 16-20 Mayıs 1997 Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
• 20 Aralık 1997 İzmir Spinal Uygulamalı Kursu
• 21 Aralık 1997 İzmir Servikal Spinal Travmalar Kursu
• 20-21 Mart 1998 Ankara Foramen Jigulare, Foramen Magnum ve Clivus Nöroanatomik ve Extrem ve Lateral Yaklaşımlar Kursu
• 15-19 Mayıs 1998 Türk Nöroşirurji Derneği 12. Bilimsel Kongresi
• 17 Ekim 1998 İstanbul Spinal Uygulamalı Kursu
• 28-29 Ekim 1998 İstanbul Türk Nöroşirurji Derneği Sonbahar Sempozyumu
• 17-19 Mayıs 1999 Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
• 15-16 Mayıs 1999 WFNS Kursu
• 17-21 Mayıs 2000 Türk Nöroşirurji Derneği 14. Bilimsel Kongresi
• 02-05 Kasım 2000 Türk Nöroşirurji Derneği Sonbahar Sempozyumu
• 05-06 Ekim 2001 Nevşehir Spinal Enfeksiyonlar Kursu
• 03-08 Haziran 2002 İstanbul Cerebral Venöz Sistem ve Menenjiomlar
• 18 Haziran 2002 Almanya Spin Kurs Dr. Dietmal Savger
• 26-29 Mayıs 2003 Ankara M.Gazi Yaşar Günleri Beyin Tümörlerinde Mikrocerrahi
• 5 Nisan 2003 Adana Torakalomber Vertebra Kırıkları Sempozyumu (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği)
• 22-26 Mayıs 2004 Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
• 30 Mayıs 2005 Almanya New Spinal Endoskopi Kursu Dr.Güntram Krzok
• 29 Eylül-2 Ekim 2005 İzmir Omurga Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar
• 28 Nisan-2Mayıs 2006 Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Kongresi
• 12 Mayıs 2006 Ankara Hipofiz Anatomisi ve Cerrahisi Kursu
• 28-30 Mart 2006 Almanya Dr. J.Timerman Nükleotomi Kursu
• 1-2 Aralık 2006 İstanbul Nöroonkoloji Sonbahar Sempozyumu
• 3 Aralık 2006 İstanbul Kafa Kaidesi Akustik Nöronöma Sempozyumu
• 15 Haziran 2007 Viyana/Avusturalya
• 18-22 Nisan 2008 Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi
• 8-11 Ekim 2009 Nevşehir Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu
• 7-8 Kasım Antakya Nadir Görülen Nörovasküler Patolojiler ve Tedavi Yaklaşımları Toplantısı
• 14-18 Mayıs 2010 Türk Nöroşirurji Derneği 24.Bilimsel Toplantısı 
• 3 Nisan 2010 Osteo Protik Kırıklarda Cerrahi Yaklaşım
• 22-26 Nisan 2011 Türk Nöroşiruji Derneği 25.Bilimsel Toplantısı
• 27-30 Nisan 2011 Türk Omurga Derneği Kongresi

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis