Op. Dr. Mustafa Kayacan

Op. Dr. Mustafa Kayacan

Beyin ve Sinir Cerrahisi

LOMBER DİSK HERNİSİ (Bel Fıtığı)

 Bel omurgası omur adı verilen birbirine bağlı 5 omurdan oluşur.Disk bu omurların arasında bulunan omurları birbirine bağlayan omurlar arası yastık gibi görev yapan sağlam bir bağ dokusudur.Diskler sağlam annulus fibrosus denilen bir dış tabaka ortasında yaşla sertleşen nükleus pulposus denilen kıkırdaktan oluşur.
    Disk henrisi herhangi bir sebeple ortadaki kıkırdak tabakanın annulus fibrosus denilen dış tabakayı yırtması ile;fıtıklaşması ile oluşur.Çoğunlukla belde en alt iki omurga oluşur.Çoğunlukla fıtıklaşma bel ağrısı oluşturur.Sinirlere bası yaparsa bacaklarda ağrı oluşturabilir.Bacaklarda ağrı,uyuşma,kuvvetsizlik,ayaklarda ağrı,uyuşma,kuvvetsizlik yapabilir.Dahada ileri olursa idrar gaita tutamama (inkontinans) ,seksüel problemler yaratabilir.
    TANI
    Her bel ağrısını bel fıtığı olarak değerlendirilmemelidir.Hasta dikkalice muayene edilmeli,ayırıcı tanıya dikkat edilmelidir.Muayene lomber MRI (magnetik rezonans görüntüleme),BT (bilgisayarlı tomografi) direkt grafiler kan tetkikleri ile doğrulanmalıdır.
    TEDAVİ YöNTEMLERİ
    Disk hernileri acil cerrahi müdahale gerektirmediği durumlarda 1 ay civarında ilaÇ istirahat beklenir.bel ağrılarının ancak %10 cerrahi müdahale gerektirir % 90 ameliyatsız düzelir
    İyi bir muayeneden sonra acil cerrahi müdahale mi olacak yoksa beklenecek mi karar verilir.Eğer nörolojik defesit denen sinirlerde bası bulunu yoksa 20 gün 1 ay beklenebilir.Bu bekleme istirahat ağrı kesici ilaÇlar,kas gevşetici ilaÇlar,steroidler,fizik tedavi yöntemleri olabilir.Belirli aralıklarla kontrole Çağrılır.Eğer sinirlerde kuvvetsizlik varsa veya Çok büyük düzelmesi beklenmeyecek disk henrisi olursa ameliyat tavsiye edilir.
    CERRAHİ TEDAVİ
    AmaÇ sinirin altındaki bası yapan disk,kemik,vigomanlardaki kireÇlenmeyi alıp siniri rahatlatmaktır.
    Çeşitli teknikler olursa da az bir kemik alınarak,ligaman alınarak daha Çok vakaya göre mikroskopla veya standart yöntemle sinirin altı ve üstü temizlenir.Hemilaminotomi kemiğin az alınması,hemilaminektomi kemiğin daha fazla alınması olarak isimlendirilir.Diskektomi genel anestezi ile veya spinal anestezi ile yapılabilir (belden aşağısı uyuşturularak).Hasta yüzü koyun yatarak 3-4 cm lik bir kesi ile gerÇekleştirilebilir.
    CERRAHİ BAŞARI
    Düzgün muayene,uygun tetkikler,uygun cerrahi seÇimi ile cerrahi başarı % 90 lardadır.ömrün herhangi bir döneminde tekrar ameliyat olabilir.Bu ameliyat başka bir mesafeden veya ameliyat olmuş mesafeden de olabilir.Enfeksiyon olabilir.Sinirde zedelenme olabilir.Dura yırtılması olabilir.Bunların ihtimali % 5 civarındadır.
    5000 civarında disk ameliyatı deneyimi,50000 civarında bel muayene deneyimi ile Çalışmaktayım.Kliniğimizde vakanın durumuna göre mikrodiskektomi,standart diskektomi,laminektomiler,fizyonlar yapılmaktadır.Uzun süre belde lazer diskektomi,nükleoplasti,radyo frekans,nüklüeplasti yapıldı,takip edildi.Ancak şimdi yapmamaktayız.
    Klinikte mikrocerrahi ile ameliyat yapmaktayım .ortalama 1 saat civarında sürmekte ikinci gün ayağa kaldırıyorum işini yapıyor 20 gün istirahat etmesini tavsiye ediyorum.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis