Doç. Dr. Mehmet Bayrak

Doç. Dr. Mehmet Bayrak

Genel Cerrahi

Meme Kanseri

Tedavideki gelişmeler meme kanserinden ölümü azaltsa da yinede kadınlardaki kanser ölümlerinin en sık 2. Sebebidir. Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını düşünürsek kadındaki en sık kanser tipidir. Bundan dolayı hem uzmanların ve pratisyenlerin meme hastalıkları konusunda eğitimli ve potansiyel kanser şüphesini göz ardı etmemesi gerekir.

MEME AKINTISI
Kendiliğinden meme akıntısı sistematik bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.Mamografi USG, duktografi ve sitolojik muayene yapılmalı ve kesin teşhis ancak ilgili meme kanalının cerrahi eksizyon ile anlaşılır.

Her iki memeden gelen kansız , sıkarak gelen meme akıntısının kansere yol aÇma riski yoktur. Bu durumda kahve alımı ve sigarayı bırakmak akıntıyı azaltır.

Meme akıntısının sebebini araştırmak iÇin oral kontroseptive kullanımı , tiriod fonksiyon testleri ve prolaktin düzeyine bakmak gereklidir.

Ancak kanlı meme akıntısı kanser riskini ( %20 ) artırmaktadır. Bu durumda, tüm meme kanallarını Çıkarmanın avantajları vardır. Kanlı meme akıntısının en sık sebebi intraduktal papillomadır.

MEME KİSTİ
Kist genişlemiş meme kanlı demektir. Basit kistlerin aspire edilmesine gerek yoktur. Eğer mamografi ( yaşa uygun ) ve USG basit olduğunu gösteriyorsa daha ileri bir tetkike gerek yoktur.

Ağrılı komplike kistler ve iÇindeki septa varsa veya kenarları düzensiz ise aspire edilebilir. Eğer aspirasyonda kan geliyorsa yada materyal yetersiz ise kisti Çıkarmak gerekir. Büyük ve kistleri aspirasyonu sonrası tekrar oluşacağından Çıkarmak daha faydalıdır.

Birden Çok kistleri olan ve aralıklı olarak aspire edilen hastalarda meme ve kanser gelişimi riski artacağından daha sıklıkla takip altında olmalıdır.

FİBROADENENOMA
Fibroadenenoma kanser riskini artırmaz. Fibroadenenomateşhisi klinik muayene radyoloji ve iğne biyopsisi ile konur. Genellikle genÇ yaşlardaki kadınlarda olur. Yakın takip yada USG kılavuzluğunda cerrahi eksizyon ile Çıkartılmalıdır.

SCLEROSİNG ADENOSİS
Mamografi görüntüsünü kansersen ayırt etmek mümkün değildir. Stereoscopic veya aÇık biyopsi gerekebilir.

MEME TARAMA YöNTEMİ
Kendi Meme Muayenesi
Kişinin kendi meme muayenesi ayda bir yapılmalıdır. 20 yaşından sonraki her kadın mens’ten 1 hafta sonra ve menopoz sonrası ile belirli bir günde yapılmalıdır. önce ayna karşısında memede ciltte değişiklik cildin iÇine Çökmesi yada ciltte tümseklik bu muayene ile görülebilir. Her ay düzenli olarak meme kendi muayenesini yapan kadınlarda meme kanseri teşhisi daha erken konulmakta ve yaşam süresi daha uzun olmaktadır.

Uzman Meme Muayenesi
Amerikan Kanser Topluluğu 20 ve 30 yaşlardaki her kadının en az 3 yılda bir klinik muayene olması gerektiğini önermektedir.

GöRüNTüLEME YöNTEMLERİ
Mamografi :
Amerikan Kanser Topluluğu 40 yaşın üstündeki kadınlarda her yıl tarama testi olarak kullanılması önermiştir. Mamografi memede kitle olmadan bile meme kanseri teşhisi koyabilmektedir. Ancak memeleri aşırı yoğun ( dens patteın ) olanlarda duyarlılığı azalmaktadır. Bu durumda USG ile birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Yüksek riskli hastalarda meme MR teşhisi kolaylaştırıcı avantajları mevcuttur.

Görüntüleme yada klinik muayene sonucu anormallik tespit edildiyse Trucut yada ince iğne aspirasyon biyopsi ile doku tanısı konmalıdır. Muayene de ele gelmeyen kitleler yada mamografi de saptanan şüpheli görünümler stercotaxic yöntemle biyopsi yapılmalıdır.

MEME KANSERİ

Risk Faktörleri
Meme kanserinin sebebi tam olarak bilinmese de hastalığa sebep olan bazı risk faktörleri bilinmektedir.Bazı faktörleri bizim tarafımızdan değiştirelemez ( yaş , cinsiyet , aile hikayesi , genetik ) Diğer bazı faktörler ise örneğin sigara , alkol ve diyet kişi tarafından engellenebilir.

MEME KANSERİNİN TEDAVİSİ
Lokal tedavi vücudun diğer yerlerine yayılmamış tümörü tedavi etmek iÇin kullanılır. Cerrahi ve ışın tedavisi sistematik lokal tedavidir.Sistematik tedavi meme dışına yayılan tümörlerde geÇerlidir.Kemoterapi hormon tedavisi ve ışın tedavisi sistematik tedavidir.Cerrahi tedavide ise ise amaÇ mümkün olduğunca tümörün hepsini Çıkartmaktadır,erken evre tümörlerinde meme koruyucu cerrahi ve ışın tedavisi artık başarı ile uygulanmaktadır. Koltuk altı lenf nodu disseksiyonu tümöre radyoaktif madde ve / veya boya enjekte edilerek lenf nodlarına yayılmaya göre yapılıp yapılmayacağına karar verir.

 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis