Prof. Dr. Mehmet Akın Tarım

Prof. Dr. Mehmet Akın Tarım

Genel Cerrahi

Meme Kanserinde Bireyselleştirilmiş Tedavi Yaklaşımları

Meme kanserlerinin başlıca dört farklı meme kanseri moleküler alt tipi olduğu belirlenmiştir;

Luminal A; hormonal tedavinin etkin olduğu hormona duyarlı tip,

Luminal B: hem hormonal tedavi hem de kemoterapinin tedavide etkin olduğu tip,

HER 2: belirgin biyolojik ajanların kemoterapi ile birlikte tedavide etkili olduğu tip,

üÇlü negatif: özellikle kemoterapinin tedavide daha etkili olduğu tip.

 

Bu moleküler tiplerin tanımlanması ile meme kanser tedavisinde bireyselleştirilmiş (kişiye özel) tedaviler önem kazanmıştır. Meme kanserinde bu farklı moleküler tiplerin olması her meme kanseri hastasının farklı tedavi yöntemleri ile daha başarılı tedavi edilmesini sağlar.

Bu moleküler tiplerin belirlenmesi dışında memenin Çeşitli radyolojik görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi ve genetik analizler, cerrahi tedavi seÇeneklerinin hastaya özgü olarak seÇilmesini ve daha etkin olarak kullanılmasını sağlar.

Bununla birlikte ameliyat öncesi veya sonrası verilen kemoterapi kararı aşamasında tümör dokusunda yapılan Çok genli analizler gereksiz kemoterapilerin verilmesini önlemede yardımcı olmaktadır.

Meme kanserinin tedavisinde tümörün genetik özelliklerine göre farklı ilaÇlar uygulanmaktadır. Hatta bu genetik testler bazı hastalarda kemoterapiye gerek olmadığını da göstermektedir.

Yaygın hastalığı (metastatik) olan hastalarda kullandığımız yeni hedefli tedaviler sayesinde metastatik meme kanseri hastalarında uzun süren yüz güldürücü sonuÇlar elde edilmektedir. Hormon reseptör pozitif metastatik meme kanserinde yeni jenerasyon kemoterapi ilaÇları mevcut tedavilere ek tedavi şansları getirmektedir.

BirÇok kanser türünde etkinliği kanıtlanan bağışıklık sistemi üzerinden etkili aşıların meme kanserinde etkinliğini araştıran Çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca meme koruyucu cerrahi yapılan veya yaygın hastalığı saptanan hastalarda uygulanan radyoterapideki gelişmeler ve hedefli radyoterapi imkanı sağlayan yeni teknikler (Tru-beam, cyberknife, gamaknife) özellikle metastatik hastalıkta etkinlik ve yan etki aÇısından üstünlük sağlamaktadır. 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis