Prof. Dr. Mehmet Akın Tarım

Prof. Dr. Mehmet Akın Tarım

Genel Cerrahi

Meme Muayenelerini Lütfen İhmal Etmeyin

Sağlıklı Kadında Meme Kanser Riskinin Araştırılması

Meme kanseri gelişiminde etkili olan risk faktörlerini şu şekilde kategorize etmek mümkündür:

1.Cinsiyet, yaş, ırk

2. Doğurganlık öyküsü (ilk adet yaşı, doğum yapma ve sayısı, ilk tam dönem hamilelik yaşı, menapoz yaşı, süt verme süresi,kısırlık tedavisi, düşük yapma, kürtaj)

3. Ailesel/genetik faktörler (aile öyküsü, meme kanseri riski ile ilişkili genetik değişiklik)

4. Çevresel faktörler (30 yaşından önce göğüs bölgesine alınan radyoterapi, menapoz sonrası hormon tedavisi, doğum kontrol hapı kullanım süresi, alkol kullanımı)

5. Diğer faktörler;Kişisel meme kanseri öyküsü, meme biyopsi sayısı (biyopsi bulguları: atipikhiperplazi veya duktal ve lobülerkarsinoma in situ), dens meme yapısı, artmış vücut kitle indeksi-obesite

Bu tanımlanmış risk parametreleri üzerinden kadınlar değerlendirilerek Çeşitli risk analiz yöntemleri ile kategorize edilmekte ve olası kanser riski belirlenebilmektedir. Buna göre izlem sıklıkları ve yöntemleri önerilmektedir.

Kadınlar kendi meme muayenelerini ayda en az bir kere yapmalı ve yılda bir radyolojik tetkiklere başvurmalıdır. Takip sıklıkları muayeneye ve yapılan radyolojik tetkik bulgularına göre değişebilmektedir.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis