Op. Dr. Mustafa Kayacan

Op. Dr. Mustafa Kayacan

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Servikal Disk Hernileri (Boyun Fıtığı)

Boyun omurgası adı verilen birbirine bağlı 7 omurdan oluşur. Disk bu omurlar arasında bulunan , omurları birbirine bağlayan omurlar arasında yastık gibi görev yapan sağlam bir bağ dokusudur.

Diskler sağlam annulusfibrozis denilen bir dış tabaka , ortasında yaşla sertleşen nükleus pulpozus denilen kıkırdaktan oluşur. Disk hernisi herhangi bir sebeple ortadaki kıkırdak tabakasının annulus fibrosus denilen dış tabakayı yırtması fıtıklaşması ile oluşur. Çoğunlukla alt 3 disk mesafesinde olur.

Fıtıklaşma boyun ağrısı yapabileceği gibi boyundan Çıkan sinirlere bası yaparak ellerde kollarda uyuşma ve kuvvetsizliğe yol aÇabilir. Omuriliğe bası yaparak spinal kord ( omurilik) felci yapabilir. Bu , ellerde , ayaklarda uyuşma kuvvetsizlik , idrar gaita inkontinansına kadar gidebilir.

TANI
Tanı dikkatli bir muayene ve uygun yardımcı tetkikler , bilgisayarlı tomografi ( BT ) , magnetik rezonans görüntüleme (MRG ) ile doğrulanır. Her boyun ağrısı disk hernisi değildir. Tanıda direk grafiler kan tetkikleri yardmcı olur.

TEDAVİ YöNTEMLERİ 
Servikal disk hernileri Çoğunlukla cerrahi tedaviye gerek kalmadan düzenlenir. Bu sebeple servikal hernisinden kaynaklanan ağrıyı azaltmak iÇin cerrahi dışı seÇenekler önce değerlendirilir. Kısa dönemler dinlenme servikal korse ağrı kesici kas gevşetici ilaÇlar steroidler fizik tedavi yöntemleri uygulanır.

Eger 20 gün 1 ay beklemekle ağrıda azalma olmazsa belirgin kollarda omuzda ellerde güÇ kaybı varsa, veya omurilik basus bulguları varsa , özellikle bacaklarda kollarda kuvetsizlik varsa uyuşma varsa cerrahi tedavi gereklidir.

CERRAHİ TEDAVİ
Servikal diskektomide amaÇ servikal sinirlere veya servikal bölgede omuriliğe basıyı kaldırmaktadır. Bu bait bir diskektomiden birkaÇ vertebrektomi ve füzyon veya birkaÇ laminektomi ve füzyona kadar giden cerrahi müdahaledir.

Basit servikal diskektomi : Boyun anteriorundan mikroskopla girilerek uygun mesafe temizlenir. Boşaltılan disk materyalinin yerine füzyon sağlamak iÇin kemik materyal veya hareketi koruyucu protezler kullanılabilir. Servikal dar kanal veya myelopatide ( omurilik zedelenmesi ) durumunda önden Çoklu laminektomi ve gerekirse füzyon ameliyatları yapılabilir. Basit diskektomiden sonra ilk 24  satte ayağa kaldırılıp taburcu edilir.

Her cerrahi girişimde olduğu gibi servikal bölge ameliyatlarında da bazı riskler vardır. Bunlar kanama enfeksiyon sinir yada omurilik hasarı , boyun önden yapılan müdahalelerde ses kısıklığı yutma güÇlüğü özefagus trakea zedelenmesi olablir.

Genel olarak servikal müdahaleler Çok başarılıdır ; komplikasyonları dah azdır ; iyileşme süreleri daha kısadır.

 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis