Prof. Dr. Mehmet Akın Tarım

Prof. Dr. Mehmet Akın Tarım

Genel Cerrahi

Tiroid Kanseri Gelişiminde Rol Oynayan Faktörler

Cinsiyet: Her 4 tiroid kanser hastasının 3’ü kadındır.

Yaş: Tiroid kanseri her yaşta görülebilir, ancak tüm tiroid kanser hastalarının üÇte ikisi 20-55 yaş aralığındadır.  Tedavisi en zor olan tiroid kanseri tipi, anaplastik kanser 60 yaş ve üzerinde gelişir. RET Proto-onkogeni mutasyonuna sahip bebekler (10 aylık ve üstü) ve adelosanlarda Medüller tiroid kanseri gelişebilir.

Genetik: Bazı tiroid kanser tipleri genetik geÇişlidir. Sık karşılaşılan bir durum değildir. Ancak aile iÇinde saptanmışsa ciddi önem kazanır. özel genetik testler ile incelenmek gereklidir. Bunlar iÇinde ailede RET proto-onkogen mutasyonu saptanmış olması, MEN 2 sendromu bulunması, veya prekanseröz kalın barsak kanseri bulunması önemlidir. 

Radyasyon: Baş, boyun bölgesine alınan radyasyon papiller veya folliküler tiroid kanser gelişimine neden olabilir. Baş veya boyun bölgesine yerleşmiş Hodgkin veya diğer tip lenfomaların tedavisinde kullanılan radyoterapi veya özellikle Çocukluk Çağında radyoaktif iyot tedavisi alınması önemlidir.

İyotsuz beslenme: özellikle iÇilen sularda iyot azlığının bulunması tiroid bezi sorunlarının gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür

 Irk: özellikle beyaz ırk ve Asya kökenli insanlarda tiroid kanseri daha sık görülür.

 İlaÇlar: Amiodaron, lityum, interferon gibi ilaÇ kullanımı artmış riske neden olur.

 Meme kanseri bulunması: Meme kanseri saptanan ve tedavi gören hastalarda tiroid kanseri görülme riskinde artış saptanmıştır. özellikle meme kanseri tanısı konulduktan sonraki ilk 5 yıl önemlidir.

Tiroid Kanseri Şikayetleri

 Tiroid kanserlerinin birÇoğunda hiÇbir şikayet olmaz. Hastalık Çoğu kez herhangi bir belirti vermez. Bazı vakalarda lenf bezleri büyümüş ya da boyunda kitle meydana gelmiştir. Hastaların az bir kısmında ise boğazda sıkıntı hissi, ağrı, nefes almada güÇlük Çekme, ses kısılması, yutma güÇlüğü olabilir. Bu şikayetleri olan kişilerin doktora başvurması gereklidir. Bu hastalara, muayene ile birlikte tiroid ultrasonu ve tiroid hormon tetkikleri yapılır, tiroid bezi iÇinde riskli nodül saptanması halinde tiroid iğne biyopsisi önerilir. Biyopsi sonuÇlarına göre izlem veya ameliyat önerilir.

Tiroid muayenelerini ihmal etmeyin !!!

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis