Doç. Dr. Uğur Özkan

Doç. Dr. Uğur Özkan

Girişimsel Radyoloji

Varis Tedavisi

VARİS ve VENÖZ YETMEZLİK TEDAVİSİ

Varis, deri içinde ya da deri altında çoğunluğu gözle görülebilen toplardamar genişlemesidir. Toplumda %20 ile %30 oranında görülür. Varisin yol açtığı en önemli sorun insanın yaşam kalitesini bozmasıdır. Çoğu kişi tarafından sadece kozmetik bir sorun gibi algılansa da aslında varisler ayaklarda ağrı, kramp, yorgunluk ve ağırlık hissi, sıcaklık, şişlik, uyuşma, kaşıntı gibi yakınmalara yol açabilir. Seyrek olarak ayak yaraları, varis kanaması ya da pıhtılaşması gibi daha büyük sorunlara yol açabilir.

 

Varis türleri:

 

Kılcal varisler (telenjektazi): Deri tabakasının içinde yer alan, saç kılı inceliğinde (1 mm), kırmızı-mor renkli varislerdir. Bu varisler toplumda büyük varislerden çok daha yaygındır. Kılcal varisler bacaklarda çok küçük bir alanda birkaç tane olabileceği gibi her iki bacakta çok yaygın da olabilir. Görünümleri sorun olabilir, ya da ağrı, sızlama, kramp, yanma gibi yakınmalar oluşturabilir. Bu varisler genellikle küçük çaplı bir ya da birkaç yüzeysel toplardamardaki kapak yetmezliği sonucu oluşurlar. Tedavisi nisbeten zor varis türündendir.varis turleri - retiküler varis

 

Orta boy varisler (retiküler varisler): Ciltten hafif çıkıntı yapan, koyu yeşil-mor renkli, çapları 2-3 mm arasında değişen kıvrıntılı varislerdir. Genellikle daha küçük bir yüzeysel toplardamardaki kapak yetmezliği sonucu oluşurlar. Tek tek ya da ağımsı yapılar halinde olur. Kılcal varisler gibi görüntüleri ya da oluşturduğu yakınmalar nedeniyle tedavi gerektirebilir. Orta boy varisler genellikle bir yada daha fazla tedavi seansıyla tamamen giderilebilir. Tekrarlama şansı yok denecek kadar azdır.varis türleri - variköz ven

 

Büyük varisler (variköz venler): Ciltten bariz çıkıntı yapan, çapları 3 mm’den büyük varislerdir. Büyük varisler bazı kişilerde çok büyük ve belirgin olmalarına rağmen yakınma oluşturmaz, bazı kişilerde ise değişik derecelerde yakınma (ağrı, sızı, kramp, sıcaklık hissi vb) oluşturur. Bu varislerin en önemli kaynağı yüzeyel yerleşimli olan safen toplardamarıdır. Genel olarak tedavi başarısı en yüksek olan varis türüdür.

 

Tedavi:

 

Günümüzde tüm varis türleri tedavi edilebilir. Ancak en önemli soru her varisi olan hasta tedavi edilmeli mi? Elbette ki hayır. Varise bağlı bariz şikayetler (ağrı, kramp, yanma, yorgunluk vb) var ise veya varisler ciddi kozmetik sorun yaratıyor ise tedavi önerilir. Tedavinin iki önemli aşaması vardır. İlki ve en önemlisi varislere sebep olan kaynak damarların ortadan kaldırılması, ikincisi ise gözle görülen varislerin ortadan kaldırılmasıdır. Varis tedavisinde yapılan en önemli hata, varislerin tedavi edilip kaynak damarların ihmal edilmesidir. Bu hatanın en önemli sebebi ise kaynak damarların derin yerleşimli olası nedeniyle gözle görülememesidir. Kaynak damarlarının ortadan kaldırılması için sıklıkla damar içerisinden lazer veya radyofrekans yöntemleri, varislerin ortadan kaldırılması için ise skleroterapi işlemi uygulanır. Her bir varis türünün (küçük, orta ya da büyük varisler) tedavisi birbirinden farklılık gösterir. Varisler her iki bacakta çok yaygınsa birden fazla tedavi seansı gerekebilir. Ancak biraz güven ve sabırla insanın yaşam kalitesini bozan yakınmaların tamamen ya da tama yakın giderilmesi basit, ağrısız ve ameliyat gerektirmeyen tedavi yöntemleriyle mümkündür.

 

Lazer ve Radyofrekans Tedavisi

 

Varis tedavisinde son 10 yılda devrim yaratan yöntemlerdir. Yüksek ısı yardımı ile varislere neden olan kaynak toplardamarın ortadan kaldırılması amacıyla kullanılır. En önemli varis kaynağı safen toplardamarları olduğundan dolayı en sık bu toplardamarların ortadan kaldırılması amacıyla kullanılırlar. Bu iki yöntem günümüzde kaynak damarlara yapılan ameliyatın yerini almıştır.

 

safenvenlazer ablasyonislemi

Safen toplardamarına lazer ablasyon işlemi

Safen toplardamar yetmezliği olan hastalarda safen toplardamarın yakılması ile hastaların %90-95’inde belirgin klinik fayda görülür. Ancak tüm klinik şikayetlerin ve bacak varislerinin kaybolması için hastaların %60-70’inde ek skleroterapi işlemine gerek duyulur.

 

lazerablasyononcesi1

sonra

Safen toplardamara lazer işlemi öncesi

Safen toplardamara lazer işlemi sonrası

Skleroterapi:

Damar içerisine sklerozan madde adı verilen, kimyasal olarak damar duvarını tahrip ederek kapanmasını sağlayan bir ilaç verilerek probleli damarların yok edilmesi işlemidir. İlaç, damar içine ince bir iğne yardımıyla, doktorun tercihine ve varisin tipine göre sıvı veya köpük şekli verilir. Köpük şekli kullanılırsa “köpük skleroterapi” diye de adlandırılır. İlaç damara verildikten sonra önce damarın tıkanmasına ardından damarın büzüşmesine ve zamanla yok olmasına neden olur. Bu süre bireyden bireye değişkenlik gösterir ve bazen damarın tümüyle kaybolması birkaç ayı bulabilir.

Tedavi Sonrası Süreç

 

pigmentasyon

Varis tedavisi sonrası pigmentasyon

Varis tedavisi sonrası erken dönemde, tedavi yapılan bölgelerde ağrı, morluk, uyuşukluk, ciltte kabarıklık, cilt altında tıkanmış varislere bağlı sertlik, bacakta hafif şişlik gibi geçici şikayetler olabilir. İstirahat, ağrı kesici ve varis çorabı kullanımı ile bu şikayetlerde belirgin düzelme sağlanır.  Geç dönemde ise tedavi yapılan bölgelerde “pigmentasyon” adı verilen kahverengi renk değişikliği olabilir. Hastalar açısından ciddi kozmetik sorun yaratan bu renk değişikliği uzun süre devam edebilir. Ancak hemen her zaman geçicidir ve ek tedavi gerektirmez.   Varis tedavisi sonrası geç dönemde karşımıza çıkan diğer bir sorun ise yeni varislerin (özellikle kılcal varislerin) ortaya çıkmasıdır. Varis tedavisi (lazer ve skleroterapi) ile mevcut varislerin tamama yakını ortadan kaldırılabilir. Ancak tedavi yapılmayan diğer toplardamarlardan yeni varisler ortaya çıkabilir. Bu sorun özellikle genç bayan hastalarda ortaya çıkar ve tekrarlayan skleroterapi seanları ile tedavisi mümkündür.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis