Vizyon ve Misyon


Vizyonumuz

Güveni,saygınlığı ve hasta mahremiyetini temel ilke edinmiş, bu doğrultuda tüm Çalışanları ile takım olarak Çalışan,kurumsal kimliği ile öne Çıkan, uluslar arası düzeyde örnek bir kuruluş olmaktadır.


Misyonumuz

Ortadoğu Hastanesi, etik değerlerden ödün vermeden hastaların haklarını gözeten, ihtiyaÇ, istek ve beklentilerini karşılayan, sağlık teknolojilerini takip eden ve uygulayan, yüksek kalite standartlarında hizmet sunan bir kuruluştur.

Temel Değerlerimiz

- önce insan
- Hasta ve yakınlarının haklarına saygı
- Maksimum hasta güvenliği
- Topluma, Çevreye ve yasalara saygı
- Kalıcı güven
- Tıbbı dentoloji ve etik'e uyum
- Bilimsellik
- Ulaşılabilir olmak
- Yüksek kalite standartları sunmak