Yönetim

 

Temel Değerlerimiz

- önce insan
- Hasta ve yakınlarının haklarına saygı
- Maksimum hasta güvenliği
- Topluma, Çevreye ve yasalara saygı - Kalıcı güven
- Tıbbi deontoloji ve etiğe uyum
- Bilimsellik
- Ulaşılabilir olmak
- Yüksek kalite standartları sunmak

Dr. Halis Bayrak

Yönetim Kurulu Başkanı