BAŞ AĞRILARI

           Baş ağrısı toplumda en sık karşılaşılan şikayetlerden biridir. Baş ağrısı kafatası içi ya da kafatası dışı  ağrıya duyarlı yapıların değişik neden ve şekillerde etkilenmeleri sonucu oluşur. Kafatası  yapılarının  tamamı ağrıya hassas değildir. Ağrının kaynaklandığı yapılar;

Beyini saran zarların bazı kısımları , beyni saran zarların  damarları,5.,9.,10.beyin  sinirleri ile 1.,2.,3.boyun  sinirleri,  baş, yüz ve boynun çizgili kasları, baş ve yüzdeki damarlar, dişler, burun  septumu,  sinüslerin içini döşeyen zarlar, orbita ve gözlerdir.

             Beyin üst bölgesindeki yapılar, yüz ve saçlı deri ön bölümünden kaynaklanan ağrılar 5. beyin siniri aracılığıyla, beyin alt bölgesindeki yapılardan doğan ağrılar ise 9.,10.beyin  ve üst boyun  sinirleriyle merkezi sinir sistemine taşınırlar. Bu nedenle genellikle beyin üst bölgesindeki yapılardan kaynaklanan ağrılar  başın ön ve yan  bölgelerinde, alt beyin bölgesinden  kaynaklı ağrılar ise başın arka bölgelerinde hissedilir. 5. beyin siniri  ağrı lifleri omurilik ve boyun  nöronları ile bağlantı  yapar. Bu anatomik yapılanma vasküler kaynaklı baş ağrılarının göze, alın  bölgesi, şakağa yayılışını ayrıca  boyun  bölgesinden kaynaklanan ağrının alın  bölgesine  yansımasını açıklar. Baş ağrılarının sınıflandırılması zaman içinde değişikliğe uğramaktadır .Başağrıları genel olarak ;

1-     Migren

2-     Gerilim tipi baş ağrısı

3-     Küme baş ağrısı

4-     Yapısal lezyonlarla beraber olmayan baş ağrıları

5-     Kafa travması ile ilgili baş ağrıları

6-     Vasküler hastalıklarla ilgili baş ağrıları

7-     Vasküler olmayan intrakranial patolojilerle ilgili baş ağrıları

8-     Madde bağımlılığı ve kesilmesi ile ilgili baş ağrıları

9-     Kafa ile ilgili olmayan enfeksiyonlardaki baş ağrıları

10- Metabolik bozukluklarla beraber olan baş ağrıları

11- Kafa ve yüzdeki yapılarla ilgili baş ve yüz ağrıları

12- Kranial nevraljiler  

şeklinde gruplandırılabilir.

          Migren ve gerilim tipi baş ağrıları tüm baş ağrılarının büyük bir bölümünü oluşturur. Diğer gruplardaki baş ağrıları daha az görülmesine rağmen tanı ve tedavide erken davranmayı veya ileri tetkik yapmayı gerektiren nedenlere bağlı olabileceklerinden dolayı önemlidirler.

                          Önümüzdeki gün migren başağrısı ile devam etmek üzere …

 

 

 

Ortadoğu Hastanesi

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis