Anasayfa Check-Up 40 YAŞ ALTI ERKEK CHECK-UP

40 Yaş Altı Erkek Check-Up

40 yaş altı erkek Check-Up paketlerimiz hakkında bilgi ve randevu almak için 0322 400 01 01 dahili 1588’i arayabilirsiniz.

SİSTEMİK DAHİLİ MUAYENE

 

TüM BATIN USG

Karıniçi organlarada (Böbrek karaciğer safra kesesi pankrea dalak yumurtalıklar prostat lenf bezleri büyük damarlar gibi hastalıkların anomallilerini belirlenmesinde kullanılır.

EKG

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemdir.

AKCİĞER GRAFİSİ

Solunum sisteminin değerlendirmesi iÇin kullanılır

BEYİN MR

 

BİYOKİMYASAL İNCELEMELER

 

AÇLIK KAN ŞEKERİ

Diabet Hastalığının tanı ve takibinde kullanılan testtir.

BUN

Kanda üre,azot;böbrek fonksiyonunun yeterli olup olmadığını belirlemek iÇin yapılan bir test

KREATİNİN

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

üRİK ASİT

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve tedavisinde kullanılır.

KALSİYUM

Kasılmalarının araştırılmasında kullanılır.

TOTAL KOLESTEROL

Kalp damar hastalıkları konusunda risk belirlenmesi ,kolesterol metobalizmasının değerlendirilmesidiet düzenlenmsi ve takibi iÇin kullanılır.

HDL KOLESTEROL

Kalp damar hastalıkları konusunda risk belirlenmesi ,kolesterol metobalizmasının değerlendirilmesidiet düzenlenmsi ve takibi iÇin kullanılır.

LDL KOLESTEROL

Kalp damar hastalıkları konusunda risk belirlenmesi ,kolesterol metobalizmasının değerlendirilmesidiet düzenlenmsi ve takibi iÇin kullanılır.

TRİGLİSERİD

Kalp damar hastalıkları konusunda risk belirlenmesi ,kolesterol metobalizmasının değerlendirilmesidiet düzenlenmsi ve takibi iÇin kullanılır.

TOTAL PROTEİN

Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesinde ve böbrek ve karaciğer hastalıklarının izlenmesinde kullanılır.

ALBüMİN

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.

ALKALEN FOSFATAZ

Karaciğer safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

GGT

Karaciğer safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testtir.

SGOT/SGPT

Karaciğer safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testtir.

LDH

 

KAN GRUBU

 

HEMOGRAM

 

SEDİMENTASYON

 

TAM İDRAR ANALİZİ

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve tedavsinde kullanılır.

DIŞKIDA GİZLİ KAN

Gastrointestinal sistemden bir kan kaybı olur ise ve bu gözle görülmeyecek miktarda ise buna gizli kanama denir. Gastrointestinal ülserlerde, divertikülitlerde, hemoroidde, polip ve kanserlerde dışkıda gizli kan testi pozitif olabilir.Hastanemizde uygulanan Diğer Check-Up paketleri:

Online İşlemler