Anasayfa Hastanemiz HASTA HAKLARI
Hasta Hakları

Hasta ve Yakınlarının Hakları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nden sağlık hizmeti alan hastalarımız ve yakınları aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Irk, renk, din, dil, cinsiyet, ulusal köken, sakatlık, felsefi inanç, cinsel eğilim, ekonomik ve sosyal durum ya da ödeme kaynağı ayrımı yapılmadan tıbbi bakım ve tedavi alma
 • Kültürel, sosyal ve dinsel değerlerine saygılı, onurunu, huzurunu ve güvenliğini koruyan, rahat bir ortamda tıbbi bakım ve tedavi alma
 • Sağlık durumu ile ilgili yararlanabilecekleri hizmet ve olanakları, yardım alabileceği kişi ve kurumları tanıma ve bilgilendirilmiş seçim yapma
 • Hastalığının tanısı, var olan tedavi seçenekleri ve başarı olasılıkları, tedavinin maliyeti, hastalığın seyri ve olası komplikasyonlar hakkında güncel bilgi alma
 • Yasalarla uyumlu olmak üzere, her türlü muayene, bakım ve tedavi işleminin gizliliğe uygun bir ortamda gerçekleştirileceğine tıbbi bilgilerinin gizli kalacağına güvenebilme
 • Verilen sağlık hizmetinden gereksinim duyduğu süre boyunca yararlanma, izlem süreci hakkında bilgilendirilme ve sorularına yanıt alma, alınacak kararlara bilgilendirilmiş olarak katılma
 • Tedavisiyle ilgili kararlara katılma
 • Ağrı ve yakınmalarının uygun bir yöntem ve zamanlama ile değerlendirilmesi
 • Organ bağışı istemi olduğunda yönlendirme
 • Yaşamının son döneminde özel bakım hizmeti alma
 • Sağlık bakımıyla doğrudan ilgili tüm kişilerin görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme
 • Hastalığın tıbbi bakımı ve tedavi yöntemi ile ilgili bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul ya da reddetme, kendi belirlediği çerçevede hizmet alma
 • Acil durumlarda hekime ulaşma
 • Yasalarla uyumlu olmak üzere, tıbbi durumuna ait kayıtları inceleyebilme ve bilgi isteme
 • Aldığı tıbbi bakım ve tedavi süreciyle ilgili şikâyetlerini bildirme ve yazılı yanıt isteme
 • Faturalarının ayrıntılarına ulaşma
 • Tüm haklarını anlayabilmek ve kullanabilmek için bilgilendirme ve gereken desteğe ulaşma

Hasta ve Yakınlarının Sorumlulukları

 • Uygun tedavi ve bakım hizmeti için hasta ve yakınlarının sağlık bilgilerinin, hastane yetkililerine tam ve doğru olarak aktarılması hasta ve yakınlarının sorumluluğundadır.
 • Hasta ve yakınları tıbbi bakım ve tedavi süreci ile ilgili yapılan açıklamaları anlamadığında, bu durumu hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirerek tüm sorularını sormalıdır.
 • Hasta ve yakınları, tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları gelişmeleri, hastanın tıbbi bakımından sorumlu sağlık çalışanları ile paylaşmalıdır.
 • Hasta ve yakınları, tıbbi durum konusunda bilgilendirildikten ve açıklamaları anlayıp anlamadıkları değerlendirildikten sonra alınacak kararlara aktif olarak katılmalı, yapılan plana onay verip vermediğini bildirmelidir.
 • Hastanın sağlığıyla doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan veya gereksinim duyabilecek konularda, ilgili birimlere nasıl ulaşılacağı ve buralardan nasıl yararlanılabileceği hakkındaki soru ve görüşleri ÖZEL ADANA ORTADOĞU HASTANESİ’NE iletmek hasta ve yakınlarının sorumluluğudur.
 • Ad, soyad, adres veya telefon numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda hasta ve yakınları ÖZEL ADANA ORTADOĞU HASTANESİ’Nİ bilgilendirmelidir.
 • Hasta ve yakınları, randevu zamanına bağlı kalmalı ya da bunun olanaklı olmadığı durumlarda ÖZEL ADANA ORTADOĞU HASTANESİ’Nİ önceden uyarmalıdır. Böylece gecikmeler önlenmiş olup, diğer hastaların ÖZEL ADANA ORTADOĞU HASTANESİ’NDEN daha önce sağlık hizmeti almaları sağlanacaktır.
 • Hastanemizden alınan sağlık hizmetinin mali sorumluluğu hasta ve yakınlarına aittir.
 • Hasta ve yakınları, tedavi gören diğer hastaların ve çalışanların haklarını göz önünde bulundurmalıdır.
Online İşlemler