Anasayfa Tıbbi Birimler ÇOCUK CERRAHİSİ

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi bölümlerinde doğumdan 16 yaşına kadar çocukların cerrahi ve ürolojik rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Birimi’nde Anal Atrezi (Poponun Kapalı Olması), AC ve KC Kist Hidatiği (Köpek Kisti), Apandisit, Kulak Önü Kist, İnguinal Herni (Fıtık), İnmemiş Testis, İnvajinasyon (Bağırsakların İç İçe Geçmesi), Penil Kordi (Pipi Eğriliği), Labial Füzyon (Vajen Kapalılığı), Mide ve Bağırsak Tıkanıklıkları ile Diğer Cerrahi Hastalıkları, Over Kisti (Yumurtalık Kisti), Perianal Apse, Vücudun Yüzeyel Kist ve Kitle Ameliyatları, Sünned ve Diğer Penis (Pipi) Ameliyatları, Testis Torsiyonu (Testisin Dönmesi) ve Vesikoüreteral Reflü (İdrarın Böbreğe Doğru Kaçması ve İdrar Yolları Darlıkları konusunda ameliyatlar başarı ile yapılmaktadır. Ameliyatlarla ilgili detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler