Anasayfa Tıbbi Birimler Çocuk Cerrahisi İnmemiş Testis (Yumurtaların Yukarıda Olması)
İnmemiş Testis (Yumurtaların Yukarıda Olması)

İnmemiş Testis (Yumurtaların Yukarıda Olması)

Bebeklerin bilişsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerinin sağlıklı biçimde devam edebilmesi için ailelerin iyi birer gözlemci rolü üstlenmeleri gerekir. Özellikle erkek bebeklerde gözlenen inmemiş testis, erkeklik ve üreme hormonunu da etkisi altına alan, ciddi bir sağlık sorununa dönüş. Bu yüzden mümkün olan en hızlı şekilde tanı konulması ve derhal tedavi altına alınması gereken tıbbi bir tablodur. İnmemiş testis rahatsızlığının tespit edilebilmesi için aile düzenli olarak bebeğini hekim kontrolüne götürmeli ve bebeğin gelişim sürecini yakından takip etmelidir. Özel Ortadoğu Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü inmemiş testis hastalığının tanı ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgilendirdi.

Yazı İçeriği

İnmemiş Testis Nedir?

Her sağlıklı erkek bebeğin testisleri, anne karnındayken, karnın içerisinde yerleşmiş haldedir. Zamanla doğum günü yaklaştıkça testisler aşağı yönde hareket eder ve skrotum adı verilen testis torbasına ulaşır. Buna karşın bazı erkek bebeklerde bu iniş, olması gerektiği gibi gerçekleşmez. Testis torbaya ulaşamaz. Bu vakalarda doğum sırasında testisler kontrol edildiğinde olması gereken yerde, testis torbasında bulunmaz.

Doğal şekilde, zamanında doğan bebeklerin yaklaşık olarak yüzde üçlük bölümünde, prematüre doğan bebeklerin ise ortalama yüzde otuzluk bölümünde inmemiş testis hastalığına rastlanabilmektedir. Bu bebeklerin yüzde seksenlik bir bölümünde doğumdan sonraki ilk üç ay, testis inişini devam ettirir ve nihayetinde olması gereken yere, testis torbasına ulaşır. Hamilelik döneminde olduğu gibi doğumun ardından da anne ve bebeğin sağlıklı şekilde gelişimini sürdürebilmesi için fiziksel muayeneler ve tıbbi testler aksatılmamalıdır.

İnmemiş Testis Nedenleri Nelerdir?

Hamilelik sürecinin 7 ve 9’uncu aylarında anne karnındaki bebeğin testislerinin, karın içerisinde yerleşmeleri gereken noktaya ulaşmalıdır. Bu süreç, yedinci ay itibariyle bebeklerde inme hareketinin başlamış olmasını gerektirir. Testis torbasına doğru inmeye başlayan testisler, dokuzuncu ay itibariyle inişini tamamlamış olmalıdır. Testislerin testis torbasına inişi doğumdan sonraki üçüncü aya kadar devam eder. Bebek üç aylık olmadan önceki süreçte, testislerin inmemiş olması halinde “inmemiş testis” tanısı konulamaz. Doğumda inmeyen testis gözlenen bebeklere hastalığa ilişkin tanı konulabilmesi için en az üç ay beklenmelidir. Doğumun ardından testisler, testis torbasında değilse ve bebek üç aylık olduktan sonra hala yerinde değilse, bu testisin olması gerektiği noktaya ulaşması beklenemez. İnmemiş testis hastalığının altında yatan nedenlere dair bazı farklı düşünceler ve yaklaşımlar söz konusudur. İnmemiş testis hastalığının gelişmesinde etkili olduğu düşünülen durumları sıralamamız gerekirse

  • Çevresel etkenler
  • Hormonal faktörler
  • Testisin hastalıklı olması

Fakat hastalığın nedenine dair kanıtlanmış herhangi bir teori yoktur. İnmemiş testiste kalıtımsal bazı özelliklerin etili olduğu tahmin edilmektedir. Bir bebeğin ailesinde inmemiş testis rahatsızlığı söz konusu ise bu rahatsızlığın, o bebekte görülme ihtimali, başka bir bebeğe kıyasla daha fazladır.

İnmemiş Testis Belirtileri Nelerdir?

Aileler çocuğun uykuda olduğu zamanlarda veya sıcak ortamlarda elle testisleri kontrol etmelidir. Bebeğin testislerinin yerinde olup olmadığı bu şekilde anlaşılabilir. Pek çok aile dokunarak yaptıkları kontrol sırasında testis torbasında hasara neden olmaktan endişe eder. Fakat bu kontroller, problemin tespiti ve doğru zamanda tedavinin başlatılması için büyük önem taşır. Kontrol sırasında sert bir bilye benzeri doku ile karşılaşılması normaldir. Ancak elinizle hissettiğiniz bir doku söz konusu değilse geç kalınmadan doktora başvurulmalıdır.

İnmemiş Testis Tanısı Nasıl Konur?

Uzman bir hekimin gerçekleştireceği fiziksel muayene ile hastalık kolaylıkla teşhis edilebilmektedir. Gereken durumlarda doktor, ultrasonografi tetkikine başvurabilir. Tanı konulması kolay bir hastalıktır.

İnmemiş Testis Nasıl Tedavi Edilir?

Kimi durumlarda ilaçlı hormon tedavileriyle sonuç alınabilmektedir. Fakat yine de çocuk cerrahları bu tür tedavileri doğru bulmaz. Çünkü bu uygulamalar ilerleyen evrelerde farklı sorunlara neden olabilmektedir. Kesin tedavi için en doğru yöntem cerrahi operasyondur. İnmemiş testis hastalığında ilaç tedavisinin yeri yoktur. Bu amaçla kullanılacak ilaçlar, önemli problemlere neden olabilmektedir.

İnmemiş Testis Ameliyatları

İnmemiş Testis Ameliyatları bulunamayan testis vakalarında gerek araştırma gerekse de tedavi amaçlı olarak uygulanmaktadır. Belirtili şekilde bulunmasa dahi pek çok hastada operasyon anında karşılaşılır. Erkek bireylerde torbalardaki ısı vücudun ısısıyla kıyaslandığında iki ila dört derece arasında daha düşük seviyededir. Bu ısı testisle ilgili yapıların gelişebilmesi ve işlevlerini normal şekilde yerine getirebilmesi açısından şarttır. Testiste yüksek ısı olması durumunda bazı olumsuz değişiklikler gözlemlenebilir.

Bu değişiklikler altıncı ay itibariyle başlar ve giderek artış gösteren bu yapısal bozukluklar (deformasyonlar) uzun süre devam ederse, ileride çocuk sahibi olabilme yeteneğinin kaybedilmesine kadar uzanan olumsuz sonuçlar doğurabilir.

İnmemiş Testis Tedavisi

Cerrahi müdahale ile yerine indirilen testisler normal gelişim süreçlerine kaldıkları yerden devam edebilirler. Geçmişinde inmemiş testis öyküsü bulunanlar arasında sterilite yani kısırlık oranı yüksek olmasına rağmen, erken yaşta indirilmiş olan hastalarda bu oranın oldukça düşük seviyelerde olduğu bilinmektedir.

İnmemiş testislerden kötü huylu tümörlerin çıkması ihtimali de normale kıyasla beş ila on kez daha sıktır. Fakat çoğunlukla 30, 40 yaştan itibaren görülmektedir. Erken yaşlarda testisin yerine indirilmiş olması bu yüzdeyi indirir mi sorusu ise halen daha tıp dünyası için tartışmalı bir konudur. 1980’li yıllarda 3 yaşına kadar geciktirilen cerrahi tedavi, 1990’lı yıllar itibariyle iki yaşına ve ardından da bir buçuk yaşına kadar indirilmiştir. Günümüzde genel eğilim testisi yerine indirme ameliyatının 12 aydan evvel, en geç de 18. ayda yapılmak üzere planlanmasıdır.

Bu ameliyatların hazırlık süreci fıtık ameliyatı ile benzerlik gösterir ve hatta testis yerine indirilirken varsa fıtık onarımı da gerçekleştirilir. Teknik ise testisin torba derisinin altına yerleştirilmesi şeklinde ilerler. Ameliyatın ardından hasta iki hafta sonrasında evine dönebilir.

İnmemiş Testis Ameliyatları Özel Ortadoğu Hastanesi’nde!

İnmemiş testis ameliyatları Özel Ortadoğu Hastanesi’nde uzman hekimler tarafından başarıyla yapılmaktadır. İnmemiş testis operasyonları için hastanemize başvurarak en uygun sağlık hizmetini alabilirsiniz.

İnmemiş Testisin Zararları Nelerdir?

Testislerin insan bedeni için çok büyük önem arz eden iki farklı fonksiyonu vardır. Bunlar:

  • 1 – Erkeklik Hormonu Salgılamak
  • 2 – Üreme Fonksiyonu İçin Sperm Salgılamak

Testislerin insan vücudunda üstlendiği bu iki önemli fonksiyonun sağlanabilmesi için testis torbasında yer alması gerekir. Testis kanalda veya karın içerisinde kalırsa, yüksek ısıya maruz kalır. Bu da testislerin fonksiyonunu kaybetmesine neden olabilir. Bu iki önemli işlevin haricinde inmeyen testislerde, testis kanseri gelişme riski, testisin normal konumunda olduğu bireylere kıyasla çok daha yüksektir. Bununla birlikte çocuk ilerleyen yaşlarında bu durumdan ötürü psikolojik sorunlar yaşamaya başlar. Büyüme ve gelişme evresini tamamlayan erkek çocuklar, testislerinin normal konumunda olmamasından ötürü özgüven kaybı yaşayabilmektedir. Bu nedenle inmemiş testis ameliyatı en erken altı aylıkken, en geç 1 yaş itibariyle gerçekleştirilmelidir.

İnmemiş Testis Tekrarlar Mı?

İnmemiş testis rahatsızlığının tekrarlaması son derece nadir görülen bir durumdur. Ancak yine de böyle bir olasılık mümkündür. Tecrübeli bir çocuk cerrahı tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonun ardından hastalığın tekrarlama ihtimali oldukça düşüktür. Eğer yanlış bir tedavi uygulanırsa, bu defa testisin küçülmesi veya yok olması gibi ihtimaller devreye girer.

İnmemiş Testis Kısırlığa Neden Olur Mu?

İnmemiş testis rahatsızlığının kısırlık gibi bir sonuç doğurup doğurmadığına dair tıp dünyasında farklı görüşler mevcuttur. Sağlıklı bir erkekte iki testis bulunmaktadır. Bir testisin sağlıklı olması, yeterli miktarda sperm ve erkeklik hormonunun üretilmesi için yeterli olabilmektedir. Bu gibi vakalarda kısırlık sorunu yaşanmaz. Fakat iki taraflı inmemiş testis vakalarında kısır kalma riski çok daha yüksektir.

İnmemiş Testis Kendiliğinden İner Mi?

Testisin bazen ele gelmesi, yaşanabilecek bir durumdur. Tıpta utangaç testis olarak adlandırılan bu durum inmemiş testis vakaları ile karıştırılabilmektedir. Kimi zaman testis torbaya inebilir ve bazen tekrar yukarı çıkabilir. Bu durum ise normal olarak değerlendirilir. Bu gibi vakalarda doktorlar utangaç testis tanısı koyarlar. Utangaç testis durumunun varlığında bile kontrollere tümüyle ara verilmez. Tanı ve takip süreci hekimler tarafından sürdürülür. Çünkü ilerleyen aşamada testis yukarı çıkıp gene geri torbaya dönmeyebilir. Testisin yukarı çıktığı ve tekrardan aşağı inmediği bu vakalar son derece tehlikeli bir duruma işaret eder. Bu gibi durumlarda zaman kaybetmeksizin ameliyata başvurmak gerekir.

Çocuk Cerrahisi Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Çocuk Cerrahisi birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler