Anasayfa Tıbbi Birimler Çocuk Cerrahisi Boyunda Kist ve Kitleler
Boyunda Kist ve Kitleler

Boyunda Kist ve Kitleler

Baş ve boyun bölgesinde oluşan kitleler iyi huylu (benign-kanser olmayan) ve kötü huylu (malign-kanser) olarak ikiye ayrılır. Çocuklukta görülen baş ve boyun kitleleri genelde iyi huyludur. Enfeksiyonlar, ödem, lenf bezi büyümeleri, doğumsal doku kalıntıları veya kistler olarak görülürler.

Kötü huylu tümörler ise yayılma göstererek hayati organları etkilerler. Çocuklarda en çok görülen iyi huylu kitleler; geniz eti ve büyük bademciklerdir. Bu bölgelerde kötü huylu tümör görülme riski düşüktür.

Lenf nodlarının büyümesi de çocuklarda hemen her enfeksiyon sonrası sıklıkla görülür. İlerleyen zamanlarda lenf bezlerinin küçülmemesi, büyüyüp sayısının artması gibi durumlarda ise ivedilikle bir kulak burun boğaz uzmanına müracaat etmek gerekir.

Baş ve boyunlarda içerisinde sıvı birikimi olan kistler de görülebilir. Bu durum doğum öncesinde kaybolmayıp kistleşen brankial kleft kistleri ve tiroglossal kanal kistleri, dermoid kistler ve kistik higromadır. Enfeksiyon riski bulunması, rahatsızlık vermeleri ve kötü huylu kitlelere dönüşebilme riski bulunduğu için mutlaka cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Kan damarlarında en çok görülen kitleler ise hemanjiomlar, lenfatik ve arteriovenöz malformasyonlardır. Tedavisi ise yerleşim yerleri ve şikâyetlere bağlı olarak değişir.

Tükürük Bezi Tümörleri

Tükürük bezleri, minör tükürük bezleri, majör tükürük bezleri ve kulak önü (parotis) tükürük bezleri olarak değerlendirilir. Cene altı ve dilaltı tükürük bezleri majör, ağız içindeki çok sayıda küçük tükürük bezi ise minör tükürük bezidir. Ağız içindeki minör tükürük bezlerinin kötü huylu olma riski daha fazladır. Ancak tükürük bezi kaynaklı bütün kitlelerin KBB uzmanı tarafından incelenmesi gerekir.

Tiroid Bezi Kitleleri

Tiroid bezi, boynun ön orta hattında yer alır. Çocuklarda tiroid bezi kaynaklı kitleler nadiren görülür ancak detaylı inleme gerektirebilir.

Burun ve Sinüs Kaynaklı Kitleler

Genelde burun tıkanıklığı ve kanama şikâyetiyle ortaya çıkar. Bunun için geçmeyen ve tekrarlayan burun tıkanıklığı durumlarında mutlaka bir KBB uzmanına görünülmelidir.

Erkek çocuklarda ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde görülen iyi huylu geniz bölgesi anjiofibromu sıklıkla burun kanamalarına sebep olabilir. Büyüme potansiyeli nedeniyle çevresindeki yapılara bası yapıp yayılabilir. Uygun yöntemlerde tedavisi yapılmalıdır.

Burun polipleri erişkinlere nazaran çocuklarda daha az görülür. Çocuklarda yoğun polip varsa kistik fibrois hastalığı incelemesi yapılmalıdır. Bunun yanında alerjik mantar sinüzitleri ve alerjik nezle de polip oluşumunda etkilidir.

Bir başka polip ise beyin zarının burun tavanındaki doğumsal kemik açıklıklarından buruna doğru fıtıklaşmasıyla ortaya çıkan meningoseldir.

Bu durumda fıtıklaşan doku beyin zarı ile birlikte beyin dokusu da olabilir. Tedavisine uygun radyolojik değerlendirmeler sonucu karar verilmelidir.

Çocuk Cerrahisi Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Çocuk Cerrahisi birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler