Anasayfa Tıbbi Birimler Çocuk Cerrahisi Vesikoüreteral Reflü (İdrarın Böbreğe Doğru Kaçması) ile İdrar Yolları Darlıkları
Vesikoüreteral Reflü (İdrarın Böbreğe Doğru Kaçması) ile İdrar Yolları Darlıkları

Vesikoüreteral Reflü (İdrarın Böbreğe Doğru Kaçması) ile İdrar Yolları Darlıkları

İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda sıkça görülen bir hastalıktır. İlerlemesi durumunda kalıcı böbrek hasarlarına yol açıp kronik idrar yolu enfeksiyonu riskini artırdığı için tedavisi önemlidir.

Vesikoüreteral Reflü Nedir?

Vesikoüreteral reflü, mesanede biriken idrarın yeniden böbreğe kaçması durumudur. Bu durumda idrar kesesinden böbreklere idrar akışı vardır. Yani ters yönlü bir boşaltım süreci yaşanır.

İdrar kesesi hastanın yaşına göre değişir ancak mesanede 400-500 cc idrar biriktikten sonra boşaltım sağlanmaktadır. İdrarın mesaneden üreter borucuklara (üreter) geri kaçmasını önleyen kapakçıklar veya diğer sistemlerin aksaması sonucu idrarın böbreklere geri kaçması veya reflü oluşmaktadır.

Çok sık görülen bir rahatsızlık olmasa da daha önce idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş çocuklarda karşılaşılan bir sorundur. Yaş ilerledikçe risk de azalmaktadır. Vesikoüreteral reflünün en çok rastlanan nedeni ise doğumsal olarak idrar kanalı-mesanenin yetersiz gelişimidir.

Vesikoüreteral Reflü Belirtileri Nelerdir?

Vesikoüreteral reflü ile birlikte;

 • Yüksek ateş,
 • İdrar esnası yanma
 • İdrarda pis koku ve kan
 • Bel ile karında ağrı
 • Gelişme geriliği ve huzursuzluk görülmektedir.

Bebeklerde ise;

 • Nedeni bilinmeyen yüksek ateş
 • İştahsızlık ve gelişme geriliği
 • Huzursuzluk şeklinde kendini göstermektedir.

İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan durumlarda ise;

 • Sık sık idrarını tutamama ve altına kaçırma
 • Böbrek yetmezliği
 • Kabızlık
 • Yüksek tansiyon
 • İdrarda protein varlığı

Zamanında tespit edilmemesi durumunda böbreklerde ciddi hasar bırakacak sorunlara neden olabilmektedir. Belirtiler görüldüğü zaman mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Vesikoüreteral Reflü Tedavisi

Vesikoüreteral reflü hastalığının tanısı için önce Voiding Sistoüretrografi (VCUG) denilen bir test yapılır. Ardından idrar esnasında idrar kesesinin filmi çekilir. Hastalığın seviyesi tespit edildikten sonra böbreklerin etkilenip etkilenmediğini anlamak için sintigrafiye başvurulur.

Tedavi öncesi hastanın yaşı, işeme alışkanlıkları, böbrek sağlığı, aile geçmişi ve hastalığın seviyesi bir arada değerlendirilir.

Enfeksiyon oluşumunu önlemek için antibiyotiğe başlanarak hasta takip edilir. Enfeksiyonu önlemek için erkeklerde yapılmamışsa sünnet önerilir.

Enfeksiyonun tekrarlandığı, böbrek fonksiyonlarının zarar gördüğü hastalarda ise cerrahi yönteme ihtiyaç duyulur.

Cerrahi yöntemle; idrarın böbreğe kaçmasının önüne geçilmek istenilir. Bunun için mesane ile üreter arasındaki kapakçık onarılır.

Günümüzde Vesikoüreteral Reflü ameliyatlarında endoskopik yöntemler tercih edilir.

Hastalığa zamanında ve erken müdahale edildiğinde ilaç ve cerrahi yöntemlerle böbrekler etkilenmeden hastalık ortadan kaldırılabilir.

Çocuk Cerrahisi Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Çocuk Cerrahisi birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler