Anasayfa Tıbbi Birimler Çocuk Cerrahisi Anal Atrezi (Poponun Kapalı Olması)
Anal Atrezi (Poponun Kapalı Olması)

Anal Atrezi (Poponun Kapalı Olması)

Anal Atrezi Nedir?

Anal atrezi, bebek anne karnında gelişim halindeyken anüs açıklığının gelişmemesi veya anüs açıklığının kas kompleksi (sfinkter) içerisinden geçmemesi durumudur. Bu tür bebeklerde popo deliği bulunmaz. Kalın bağırsağın anüse bağlandığı uç içeride ya kör olarak sonlanır ya da vajen veya idrar yolu (üretra) gibi yerlere açılır.

Anal Atrezi Görülme Sıklığı Nedir?

Anal atrezi, son bağırsak ucunun açıldığı bölgeye göre alçak ve yüksek tip diye adlandırılmaktadır. 1200-5000 doğumda bir görülmektedir. Alçak tip anal atrezi erkek ve kızlarda aynı oranda görülürken, yüksek tip anal atrezi ise erkeklerde iki kat fazla görülmektedir.

Anal Atrezi İle Birlikte Görülen Anomaliler Nelerdir?

Anal atrezi, vacterl denilen konjenital anomalilerle bağlantılıdır. Dolayısıyla;

  • Yemek borusu (özofagus) atrezi,
  • Kardiyak (kalp) kusurları,
  • Böbrek anomalileri,
  • Trakeözofagel fistül,
  • Omur-omurga anomallikleri
  • Mesane anomalisi
  • Down Sendromu
  • Hirschsprung hastalığı de anal atrezi bulunan durumlarda görülebilmektedir.

Anal Atrezi Tanısı Nasıl Konur?

Tanı ilk muayenede konulur. Tanının atlanması durumunda birkaç gün içerisinde bebeğin kaka yapamadığı, kakanın bebeğin pipisinden veya vajenden geldiği gibi şikâyetler görülür.

Anal Atrezi Tedavisi

Anal atrezi tedavisi cerrahidir. Alçak tip anal atrezide tek bir ameliyatla anüs oluşturulur. Yüksek tipte ise anüs oluşturmak için üç ameliyata ihtiyaç duyulur. İlk ameliyatta kalın bağırsak kolostomi yöntemiyle karın duvarına ağızlaştırılırak bebeğin kaka yapması sağlanır. İkinci ameliyatta ise kalınbağırsağın ucuna anüs açıklığı oluşturulur. Son ameliyat ise 2-3 ay sonra kolostominin kapatılmasıdır.

Anal Atrezide Ölüm Oranı Nedir?

Anal atrezide ölüm oranı yüksek tiplerde %15-20, alçak tiplerde ise %5’tir.

Çocuk Cerrahisi Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Çocuk Cerrahisi birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler