Anasayfa Kurumsal HİKAYEMİZ
Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Hakkında

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, 1988 yılında Adana ve Çukurova’nın ilk özel hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.

‘Önce İnsan, Önce Sağlık’ anlayışından taviz vermeden evrensel standartlarda hizmet veren hastanemiz, alanında uzman, deneyimli hekim, hemşire ve sağlık çalışanı kadrosu ile, hasta odaklı hizmet anlayışı, ileri teknoloji ile donatılan tanı-tedavi üniteleri, konforlu hasta odaları ile Türkiye’nin dört bir yanı ve yurtdışından gelen hastalarına şifa dağıtıyor.

Amacımız;

Sizleri en güzel ve modern şekilde misafir edip, ihtiyaç duyduğunuz tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmetlerini en üst düzeyde vermektir.

Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci öncelik olarak sayan hastanemiz, gerek teknolojik altyapı gerek sektördeki en yeni tedavi yöntemlerini takip ederek bütün personelini güncel tutmakta, en kaliteli sağlık hizmetini vermektedir. Bu kapsamda gerek hekim kadrosuna gerek hemşire ve diğer personellere gerekli bütün eğitimler aksatılmadan sürdürülmektedir.

Sağlık hizmetlerimizi daha ulaşılabilir kılmak, hastalarımızın değerli vakitlerini boşa harcamamak amacıyla bütün girişimleri de yapıyoruz. Bu doğrultuda; hastalarımız bir gün önceden telefonla randevu birimimizi arayarak veya web sayfamızdan e-randevu sistemimizi kullanarak istediği hekimden, istediği saatte randevu alıp, beklemeksizin muayene olabilmektedir.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi; bugün olduğu gibi bundan sonra da deneyimli kadrosu, konsültan hekimleri ve diğer personelleri ile poliklinikleri, ameliyathanesi, doğumhanesi, servisleri, radyoloji ünitesi, laboratuvarı ve acil servisi ile 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini vermeye devam edecektir.

Vizyonumuz

Güveni, saygınlığı , hasta mahremiyeti ve memnuniyetini temel ilke edinmiş, bu doğrultuda tüm çalışanları ile takım olarak çalışan, kurumsal kimliği ile öne çıkan , uluslararası düzeyde örnek bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz;

Ortadoğu Hastanesi, etik değerlerden ödün vermeden hastaların haklarını gözeten ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, sağlık teknolojilerini takip eden ve uygulayan yüksek kalite standardında hizmet sunan bir kuruluştur.

Temel Değerlerimiz

  • Önce insan
  • Hasta ve yakınlarının haklarına saygı
  • Hasta mahremiyeti
  • Maksimum hasta güvenliği
  • Topluma, çevreye ve yasalara saygı
  • Kalıcı güven
  • Tıbbi deontoloji ve etik’e uyum
  • Bilimsellik
  • Ulaşılabilir olmak
  • Yüksek kalite standartları sunmak

Kalite Politikamız

Yasalar ve etik kurallar doğrultusunda ;

Sağlık sorunları ve gereksinimleri nedeni ile hastanemize başvuran hastalara güler yüzlü sıcak bir kabul, temiz bir ortam, güvenilir, çağdaş, ekonomik ve hızlı en kaliteli tanı ve tedaviyi sunmaktır.

Kurumsal Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1: Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek.

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.

AMAÇ 2: Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek.

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.

AMAÇ 3: Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek.

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

AMAÇ 4: Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek.

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

AMAÇ 5: Hastane altyapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak.

Hastane altyapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

AMAÇ 6: Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak.Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

AMAÇ 7: Hastane bütçesine katkı sağlamak

Hastane bütçesine katkı sağlayıp daha iyi hizmet sunabilmek.

AMAÇ 8: Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.

Oryantayon ve hizmetiçi ve bölüm bazlı eğitimler eğitimler düzenleme

AMAÇ 9: Atık miktarını azaltmak

Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak.

faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.

Organizasyon Şemamız

Organizasyon şemamızı görmek için tıklayınız.

Foto Galeri

Online İşlemler