Anasayfa Tıbbi Birimler Çocuk Cerrahisi Over kisti (Kız Çocuklarda Yumurtalık Kisti)
Over kisti (Kız Çocuklarda Yumurtalık Kisti)

Over Kisti (Kız Çocuklarda Yumurtalık Kisti)

İçi su dolu topa benzeyen oluşumlara kist denir. Çocukların yumurtalıklarında her zaman kistler bulunur. Bu kistler oluşur ve zamanla kaybolur bir haldedir. Ergenliğe kadar olgunlaşmamış olan bu kistler, adet görme ile birlikte olgunlaşır. Kistler, kanser oluşumları değildir ancak çok nadir olarak kansere dönüşebilir. Kistlerin en büyük riski, zamanla kendi etrafında dönerek gangren olmaları ve ardından patlamalarıdır.

Yumurtalık kistlerin çoğu sağ tarafta bulunur. Kistlerle ilgili herhangi bir şikayet bulgusu olmadığı için genellikle ustrasonografide tesadüfen görülebilirler. Ancak hamoraji, rüptür veya torsiyon geliştiği durumlarda karın ağrı ile kendini gösterir. Overin kistik hastalıklar yoğunlukla ergenlik dönemi olmak üzere yenidoğan döneminde de görülebilmektedir.

Çocuklukta Görülen Over Kistler Nelerdir?

Folikül Kistleri

Over kistlerin %84’ü folikül kistlerdir. Genelde 3-12 cm çapında ve ince duvarlıdır. İçleri berrak sarımsı sıvıyla doludur. Büyük çaplı over kistlerde torsiyon, kama veya rüptürasyon görülebilmektedir. 2-3 ay takipte gerileme olmazsa cerrahi operasyonla alınmalıdır. Cerrahi operasyon esnasında over korunarak kistin çıkarılması önemlidir.

Basit Kistler

Folikül kistlerden histolojik olarak ayrılırlar. Tedavisi folikül kistlerde olduğu gibidir. Ancak yeniden nüksetme riski fazladır.

Korpus Luteum Kistler

Adet görene kadar görülemezler. Ancak adet sonrası adet görememe, düzensiz adet görme, ara kanamalar, rüptür ve torsiyon ile kendini belli eder. Dışları sarı içleri ise kanlı bir görünümdedirler. Kendiliğinden kaybolabilirler ancak birkaç adet dönemi takip edilmelidirler. Tedavisi ise laparoskopik yöntemle yapılmalıdır. Tedavide over dokusu da kist ile birlikte kısmen veya tamamen alınmaktadır.

Paraovaryan Kistler

Over ile herhangi bir ilgileri bulunmaz. Ancak komşu bölgede gelişirler. Over ve uterus arasındaki mezosalfinks denilen yaprakçıklar arasında ortaya çıkır. Peberte sonrası görülen bu kistlerin tedavisi cerrahi yöntemle yapılır. Cerrahide, over ve fallop tüplere zarar verilmeden kistlerin çıkarılması önemlidir.

Hamileyken Çocukta Kist Olduğu Anlaşılır Mı?

Anlaşılmaz. Anne karnındaki kız bebeklerde hiçbir bulgu vermediği için anlaşılmaz. Ancak eğer çok büyükse ve diğer organlara baskı yapıyorsa ultrason cihazı ile farkedilebilir.

Çocuk Cerrahisi Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Çocuk Cerrahisi birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler