Anasayfa Tıbbi Kadro Doç. Dr. Murat Gedikoğlu

Doç. Dr. Murat Gedikoğlu

Uzmanlık Alanı:

Girişimsel Radyoloji

İletişim:

+90 322 400 01 01
Whatsapp İletişim

Doktordan Randevu Al Doktorunuza Sorun
Doktoru Öner

Hekim Özgeçmişi

 • Doğum Yeri: Antakya
 • Doğum Tarihi: 1968

Eğitim Bilgileri

 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD (Uzmanlık)

Uzmanlık Alanı

 • Girişimsel Radyoloji

Mesleki Deneyim

 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi (2010-2020)

Mesleki İlgi ve Beceri Alanları

 • Aort anevrizmaları (torakal ve abdominal aort) ile periferik veya iç organ arter anevrizmalarının anjiografi ile kapalı olarak tedavisi: stent greft, koil uygulamaları.
 • Atardamar ve toplardamar (boyun, kol ve bacaklar, iç organlar) darlık veya tıkanıklıkları ile pıhtılarının anjiyografi ile kapalı olarak tedavisi: balon, stent, tromboaspirasyon, seçici trombolitik tedavi gibi uygulamalar.
 • Diyabet veya diyabet dışı nedenlerle oluşan atardamar darlık veya tıkanıklıklarına bağlı iyileşmeyen ayak yaralarının anjiografi ile kapalı olarak tedavisi.
 • Yürümede kısıtlanmaya (kladikasyo) neden olan veya kangrene ilerleyebilecek atardamar hastalıklarının (kritik ayak iskemisi) anjiografi ile kapalı olarak tedavisi.
 • Sigara içenlerde görülen atardamar darlık veya tıkanıklığına bağlı oluşan ayak yaralarının (Buerger hastalığı) anjiografi ile kapalı olarak tedavisi.
 • Damar yumaklarına yönelik kapalı tedavi (doğumsal veya sonradan oluşmuş arteriovenöz vasküler malformasyon, hemanjiom, lenfanjiom gibi). Bebekler dahil tüm yaş grupları.
 • Rahim myomlarının anjiografi ile kapalı olarak tedavisi (myom embolizasyonu).
 • Prostat büyümelerinde anjiografi ile kapalı tedavi (prostat arter embolizasyonu).
 • Herhangi bir hastalığa, ameliyata veya yaralanmaya bağlı olarak oluşan atar-veya toplardamar kanamalarında, kanamanın anjiografi ile kapalı olarak durdurulması (embolizasyon).
 • Vücut içerisinde çok büyümüş, kanama ve/veya bası yapma riski bulunan bazı iyi huylu tümörlerin embolizasyon ile küçültülmesi (karaciğerde hemanjiom veya böbrekte bulunan anjiomiyolipom gibi bazı iyi huylu kitleler).
 • Ameliyat esnasında ciddi kanama riski bulunan bazı çok kanlanan kitlelerde (kanserlerde) kanama riskinin azaltılması amacı ile ameliyat öncesi embolizasyon uygulanması.
 • Bacak toplardamarlarında görülen pıhtılaşmanın (derin ven trombozu) anjiografi ile kapalı olarak tedavisi. Pıhtının akciğere atılmasını önleyici-koruyucu filtre yerleştirilmesi (inferior vena kava’ya filtre yerleştirilmesi ve çıkarılması).
 • Sindirim organlarının toplardamarlarında görülen pıhtılaşma (portal ven trombozu) ile akciğer damarlarında görülen pıhtılaşmanın (pulmoner tromboemboli) kapalı olarak anjiografi ile tedavisi.
 • Bacak varislerinin ameliyatsız kapalı olarak tedavisi (tıbben tedavi gerektiren büyük varisler ile kozmetik rahatsızlık oluşturan kılcal varisler), uzun süren varislere bağlı oluşmuş cilt yaralarının (varis ülserleri) tedavisi.
 • Rahim ve/veya yumurtalık varisleri (pelvik konjesyon sendromu ile ilişkili) ile erkeklerde görülen testis varislerinin (varikosel) anjiografi ile kapalı olarak tedavisi.
 • Diyaliz hastalarında çalışması bozulmuş veya durmuş fistüllerin (AVF,AVG) kapalı olarak anjiyografi ile tedavisi. Aynı hastalarda hemodiyaliz için gerekli geçici veya kalıcı damar yolunun sağlanması.
 • Santral ven kateter ve port uygulamaları (diyaliz hastalarında, hematoloji ve kanser hastalarında plazmaferez ve ilaç uygulamaları için, damar yolu bulunamayan bebek, çocuk ve erişkin hastalarda geçici ve uzun süreli damar yolunun sağlanmasında, total parenteral nutrisyon-TPN ve santral venöz basınç-CVP uygulamaları için). Bebekler dahil tüm yaş grupları.
 • Tüm biyopsiler (İnce iğne aspirasyon biyopsi, Tru-cut biyopsi, Forseps/Punch biyopsi, Brush biyopsi, Vakum biyopsi, Kemik biyopsi). Bebekler dahil tüm yaş grupları.
 • Tümör işaretleme.
 • Kist (karaciğer, böbrek gibi) veya hidatik kistlerin (köpeklerde bulaşan kistler olarak da bilinir) iğne ile ameliyatsız kapalı tedavisi. Çocuklar dahil tüm yaş grupları.
 • Boşaltıcı drenaj uygulamaları (apse, kist veya birikmiş vücut sıvılarının boşaltılması ve tedavisi). Bebekler dahil tüm yaş grupları.
 • İdrar yolları tıkanıklıklarında boşaltıcı drenaj uygulamaları (nefrostomi, double J kateter veya tüm stent uygulamaları, sistostomi uygulamaları) (cerrahi veya transplantasyon uygulanan hastalar ile kanser hastalarında tanısal, ilgili kliniği destekleyici ve tedavi edici uygulamalar). Bebekler dahil tüm yaş grupları.
 • Safra yolları hastalıklarında boşaltıcı drenaj, balon veya tüm stent uygulamaları (cerrahi veya transplantasyon uygulanan hastalar ile kanser hastalarında tanısal, ilgili kliniği destekleyici ve tedavi edici uygulamalar).
 • Bazı kanser türlerine yönelik (özellikle karaciğerin kendi kanserleri veya diğer bölgelerden karaciğere yayılmış kanserler başta olmak üzere vücudun diğer bölgelerindeki bazı kanserler) kapalı tedaviler (radyofrekans, mikrodalga veya kriyoablasyon ile kanserli dokuyu ısıtarak veya dondurarak tahrip etme işlemi, intraarteryel kemoterapi, kemoembolizasyon, radyoembolizasyon).
 • Solunum yolları (trakea ve ana bronşlar) ve sindirim yollarında (yemek borusu ve barsaklar) çeşitli nedenlerle (kanser vs) oluşan ve pasajı önleyen darlıklara stent (çıplak veya kaplı stent) yerleştirme. Ağız yoluyla gıda alamayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla mideye tüp (PEG-Perkütan Endoskopik Gastrostomi) yerleştirilmesi.
 • Bebek hastalarda özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül tanısında kontrastlı fluoroskopik değerlendirme (sineözefagografi). Yenidoğanlarda (atreziye bağlı yenidoğan sarılığı gibi problemlerde) safra yollarına iğne ile girim yapılarak kontrastlı floroskopik inceleme ve kolanjiografi uygulamaları.
 • Ağrıyı önlemeye yönelik sinir blokaj işlemleri (batın bölgesi kanser ağrılarına yönelik uygulanan çöliak ganglion blokajı, üst ve alt uzuvlarda ağrılı işlem öncesi periferik sinir blokajları vb).
 • Beyin omurilik sıvısı kaçaklarının (Rinore) tespitinde kontrastlı BT veya MR sisternografi tetkiki öncesi fluoroskopi eşliğinde lomber ponksiyon ile beyin omurilik sıvısı içerisine (subaraknoid mesafeye) kontrast madde verilmesi.
 • Erkek infertilitesi veya hemospermi’ye yönelik olarak tanısal transrektal USG ve transrektal USG eşliğinde kist aspirasyonu, örnekleme (sperm araştırma amaçlı), metilen mavisi enjeksiyonu.
 • Vücudun tüm bölgelerindeki atar- ve toplardamarlara (beyin damarları dahil) yönelik tanısal anjiografi (DSA) işlemleri.
 • BT anjiografi, MR anjiografi, Renkli Doppler s

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE), Üye, 2013
  • Türk Radyoloji Dernegi (TRD), Üye, 2010
  • Türk Girisimsel Radyoloji Dernegi (TGRD), Üye, 2010
  • Türk Tabibler Birligi, Üye , 1996

Yayınlar


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Unlu E, Cakir B, Gocer B, Tuncbilek N, Gedikoglu M. The role of contrast-enhanced MR angiography in the assessment of recently ruptured intracranial aneurysms: a comparative study. Neuroradiology 2005;47:780-791.
 • Önder H, Oğuzkurt L, Tekbaş G, Gür S, Gedikoğlu M. Successful treatment of delayed aortobifemoral graft thrombosis with manual aspiration thrombectomy. Diagn Interv Radiol 2012;18:142-145.
 • Endovascular stent-grafting infection in active Behçet’s disease concomitant with familial Mediterranean fever. İsa Çoşkun, Orhan Saim Demirtürk, Murat Günday, Murat Gedikoğlu, Hüseyin Ali Tünel, Murat Güvener. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21:1097-1101.
 • Gedikoglu M, Oguzkurt L, Gur S, Andic C, Sariturk C, Ozkan U. Comparison of ultrasound guidance with the traditional palpation and fluoroscopy method for the common femoral artery puncture. Catheter Cardiovasc Interv. 2013;82:1187-1192.
 • Guzelmansur I, Oguzkurt L, Koca N, Andic C, Gedikoglu M, Ozkan U. Endovenous laser ablation and sclerotherapy for incompetent vein of Giacomini. Phlebology. 2014;29:511-516.
 • Gedikoglu M, Andic C, Evren Eker H, Guzelmansur I, Oguzkurt L. Ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block for analgesia during endovascular treatment of dysfunctional hemodialysis fistulas. J Vasc Interv Radiol. 2014;25:1427-1432.
 • Çagla Bali, Ozlem Ozmete, Pinar Ergenoglu, Murat Gedikoglu, Aniş Aribogan. A patient with Churg-Strauss syndrome complicated with pulmonary hemoptysis. Journal of Clinical Anesthesia. 2016;30:6-7.
 • Ilker Murat Arer, Murat Gedikoglu, Hakan Yabanoglu, Mustafa Turgut Noyan. Rupture of an aneurysm of a small branch of the superior mesenteric artery: a case report. Pol J Radiol 2016;81:354-356.
 • Çağatay Bölgen, Mustafa Mazican, Murat Gedikoğlu, Çağatay Andiç. Endovascular management of vascular complications related to percutaneous renal procedures. J Urol Surg 2016;1:34-35.
 • Murat Gedikoglu. Endovascular treatment of aortoiliac occlusion in a young patient with Behçet’s disease. Cardiovasc Surg Int. 2016;3:66-70.
 • M Gedikoglu, L Oguzkurt. Endovascular treatment of iliofemoral deep vein thrombosis in pregnancy using US-guided percutaneous aspiration thrombectomy. Diagn Interv Radiol. 2017;23:71-76.
 • Efficacy of endovascular treatment and feasibility of stent-assisted coiling in the presence of severe and symptomatic vasospasm. C Andic, O Kardes, E Durdag, M Gedikoglu, S Akin. J Neurointerv Surg. 2017;9:1075-1080.
 • C Andic, F Aydemir, O Kardes, M Gedikoglu, S Akin. Single-stage endovascular treatment of multiple intracranial aneurysms with combined endovascular techniques: is it safe to treat all at once? J Neurointerv Surg. 2017;9:1069-1074.
 • Temiz A, Gedikoğlu M, Ezer SS, Oğuzkurt P, Hiçsönmez A. Endovascular Diagnosis and Successful Treatment of Massive Gastrointestinal Hemorrhage in Children. Balkan Med J. 2018;35:404-405
 • Temiz A, Ezer SS, Gedikoğlu M, Serin E, İnce E, Gezer HÖ, Canan MO, Hiçsönmez A. Management of traumatic bile duct injuries in children. Pediatr Surg Int. 2018;34:829-836.
 • Muhammet Arslan, Bozkurt Gulek, Murat Gedikoglu. A Rare Case of Iodide Mumps after Percutaneous Interventional Liver Transarterial Chemoembolization. Clin Exp Health Sci 2018.
 • Torun D, Micozkadioglu H, Gedikoglu M, Ozelsancak R, Tekkarismaz N. Regression of renal angiomyolipomas with oral rapamycin therapy in a patient with tuberous sclerosis complex disease. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2019;30:545-548.
 • Murat Gedikoglu, Cagatay Andic, Ismail Guzelmansur, Hatice Evren Eker, Cagatay Bolgen. Comparison of Sedoanalgesia Versus Ultrasound-Guided Supraclavicular Brachial Plexus Block for the Prevention of the Pain During Endovascular Treatment of Dysfunctional Hemodialysis Fistulas. Cardiovasc Intervent Radiol. 2019;42:1391-1397.
 • S Gür , L Oğuzkurt, M Gedikoğlu. Central venous occlusion in hemodialysis access: Comparison between percutaneous transluminal angioplasty alone and nitinol or stainless-steel stent placement. Diagn Interv Imaging. 2019;100:485-492.
 • Gedikoglu M, Eker HE. Ultrasound-guided popliteal sciatic nerve block: an effective alternative technique to control ischaemic severe rest pain during endovascular treatment of critical limb ischaemia. Pol J Radiol. 2019 Dec 13;84:e537-e541.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Long-term outcomes of endovascular treatment of symptomatic central venous stenosis and occlusion in hemodialysis patients. S. Gür, L. Oğuzkurt, U. Özkan, M. Gedikoğlu, M. Duymuş, B. Genç. Cirse, Barcelona, Spain. 2013. Poster.
 • Ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block for analgesia during the treatment of failed hemodialysis fistulas by interventional radiology. M.Gedikoglu, C. Andic, H.E. Eker, I. Guzelmansur, L. Oguzkurt. Cirse, Glasgow, U.K. 2014. Poster.
 • Endovascular treatment with percutaneous transluminal angioplasty in patients with Buerger’s disease. L. Oguzkurt, M. Gedikoglu, N. Koca, C. Andic. Cirse, Glasgow, U.K. 2014. Poster.
 • A previously undefined accessory great saphenous vein: an ultrasonography study. S.Deniz, D.Unal, E. Hatipoğlu, M.Gedikoglu, L. Oğuzkurt. Cirse, Glasgow, U.K. 2014. Poster.
 • Comparison of sedoanalgesia versus ultrasound guided supraclavicular brachial plexus block for analgesia during treatment of failed hemodialysis fistulas by interventional radiology M. Gedikoglu, C. Andic, I. Guzelmansur, H.E. Eker, C. Bolgen. Cirse, Barcelona, Spain. 2016. Poster.
 • Endovascular treatment of iliofemoral deep vein thrombosis in pregnancy by using ultrasound-guided percutaneous aspiration thrombectomy M. Gedikoglu, L. Oguzkurt. Cirse, Barcelona, Spain. 2016. Poster.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Hepatoselüler kanserde girişimsel tedavi yöntemleri. Murat Gedikoğlu, Levent Oğuzkurt. Türkiye Klinikleri j Gastroenterohepatol-Special Topics 2014;7:49-56.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Gecikmiş aortobifemoral greftin manuel trombektomi ile başarılı tedavisi. Hakan Önder, Levent Oğuzkurt, Güven Tekbaş, Serkan Gür, Murat Gedikoğlu. TRD, Antalya, Türkiye. 2011. Poster.
 • Giacomini veni yetmezliğinin endovenöz lazer ablasyon ve köpük skleroterapi ile tedavisi. İsmail Güzelmansur, Levent Oğuzkurt, Murat Gedikoğlu, Çağatay Andiç, Uğur Özkan. TRD, Antalya, Türkiye. 2012. Serbest Bildiri.
 • Artan endovasküler tecrübe, stentleme ile kronik ilyak arter oklüzyon tedavisinde farklılık oluşturur mu? Işıl Yıldız, Levent oğuzkurt, Uğur Özkan, Çağatay Andiç, Murat Gedikoğlu, Çağla Sarıtürk, Nihal Koca. TGRD, Antalya, Türkiye. 2013. Sözel Bildiri.
 • Hemodiyaliz hastalarında endovasküler yolla tedavi edilen santral ven darlık ve tıkanıklarının uzun dönem sonuçları. Serkan Gür, Levent Oğuzkurt, Uğur Özkan, Murat Gedikoğlu, Mahmut Duymuş, Berhan Genç. TGRD, Antalya, Türkiye. 2013. Sözel Bildiri.
 • İzole Giacomini veni yetmezliğinin endovenöz lazer ablasyon ve köpük skleroterapi ile tedavisi. İsmail Güzelmansur, Levent Oğuzkurt, Murat Gedikoğlu, Çağatay Andiç. TRD, Antalya, Türkiye. 2013. Serbest Bildiri.
 • Safen ven yetmezliğine eşlik eden Giacomini veni yetmezliği. Renkli doppler ultrasonografi çalışması. İsmail Güzelmansur, Levent Oğuzkurt, Murat Gedikoğlu, Çağatay Andiç. TRD, Antalya, Türkiye. 2013. Serbest Bildiri.
 • Safen ven yetmezliğinde endovenöz lazer ablasyon tedavisinde intravenöz sedasyon ve analjezinin hasta memnuniyetinde rolü. Merve Özen, Murat Gedikoğlu, Işıl Yıldız, Edip Hatipoğlu, Burçak Peköz, Nihal Koca, Levent Oğuzkurt. TRD, Antalya, Türkiye. 2013. Poster.
 • Ultrasonografi kılavuzluğunda perkütan tru-cut karaciğer ve böbrek biopsisi: traktus embolizasyonu yapmak kanama riskini azaltır mı? Mehmet Serkan Gür, Levent Oğuzkurt, Kamil Gürel, Uğur Özkan, Murat Gedikoğlu. TRD, Antalya, Türkiye. 2013. Poster.
 • Masif pulmoner hemoptizisi olan Churg-Strauss sendromunda anestezi uygulaması. Çağla Bali, Özlem Özmete, Pınar Ergenoğlu, Murat Gedikoğlu, Anış Arıboğan. TARK, Antalya, Türkiye. 2015. Poster.
 • İmplant ile erken meme rekonstrüksiyonu sonrası oluşan nadir bir komplikasyon: psödoanerizma. Hüseyin Özgür Aytaç, Hülya Aslan, Murat Gedikoğlu. Ulusal Meme Cerrahisi. Antalya, Türkiye. 2017. Poster.
Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Konuşmalar
 • MR anjiografi ve venografi teknikleri. TRD ADANA Radyoloji Teknikerlerine Yönelik MR Fiziği ve Uygulamalar 2012
 • Krural arterlerde anjiyografik değerlendirme. Başkent Üniv. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Girişimsel Radyoloji Bölümü Yuvarlak Masa "Periferik Arter Hastalığı Toplantısı" 2012
 • Anjiyozomlar. Başkent Üniv. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Girişimsel Radyoloji Bölümü Yuvarlak Masa "Periferik Arter Hastalığı Toplantısı" 2012.
 • Ayak yaraları. Başkent Üniv. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Girişimsel Radyoloji Bölümü Yuvarlak Masa "Periferik Arter Hastalığı Toplantısı" 2012.
 • Girişimsel radyoloji ve onkoloji eczacılığı. 2.OBDEK 2012.
 • Anjiyozom nedir? Klinik önemi var mı? Başkent Üniv. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Girişimsel Radyoloji Bölümü Yuvarlak Masa "Periferik Arter Hastalığı Toplantısı" 2013.
 • Artere girim seçimi: Antegrad? Retrograd? Başkent Üniv. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Girişimsel Radyoloji Bölümü Yuvarlak Masa "Periferik Arter Hastalığı Toplantısı" 2013.
 • Popliteal arter tutulumu varsa ne yapmalı? Başkent Üniv. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Girişimsel Radyoloji Bölümü Yuvarlak Masa "Periferik Arter Hastalığı Toplantısı" 2013.
 • Kanser tedavisinde multidisipliner yaklaşım Doktor&Eczacı ortak ARGE çalışması. 3.OBDEK 2013.
 • Sinir blokları. TGRD Başkent Üniv. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Girişimsel Radyoloji Bölümü Yuvarlak Masa Toplantısı "Varis Tedavisi" 2013.
 • Karaciğer tümörlerinde kemo- ve radyoembolizasyon. TRD ADANA Girişimsel Radyoloji. 2014.
 • Girişimsel Radyolojinin rolü. Kanserde Destek Tedavileri Sempozyumu 2015.
 • Alt ekstremite varis tedavisinde RF. 12. Girişimsel Radyoloji yıllık toplantısı 2017.
 • Kronik kritik ayak iskemisi. 13. Girişimsel Radyoloji yıllık toplantısı 2018.
 • Karaciğer Tümörlerinde Diğer Ablatif Tedaviler. Türkiye Nükleer Tıp Derneği. Primer ve Metastatik Karaciğer Tümörlerinde TARE Çukurova bölge toplantısı 2019.
Online İşlemler