Anasayfa Tıbbi Birimler Çocuk Nöroloji
Çocuk Nöroloji

Çocuk Nöroloji

Çocuk Nörolojisi birimi 0-18 yaş arasındaki çocuklarda beyin, sinir, kas ve omurilik hastalıkları, vertigo, otizm ve daha pek çok hastalığın teşhis ve tedavi süreci ile ilgilenen tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Büyüme ve gelişme sürecinin devam ettiği 0-18 yaş arası çocuklarda nörolojik muayeneler, hastalıkların temelinde yatan faktörler, uygulanan teşhis ve tedavi yöntemleri yetişkinlerden farklılık göstermektedir. Bu yüzden gelişim nörolojisi veya bir başka deyişle pediatrik nöroloji alanında uzmanlaşmış hekimlerce yönetilmesi gerekir. Prematüre doğan ve risk altında bulunan bebeklerin nörolojik süreçleri, yaşanan beyin travmaları, gelişimsel bozukluklar veya şuur kaybı, yürüme bozuklukları, epilepsi, felç, kas ve sinir yaralanmaları, otizm şikayetleri gibi çok sayıda konu çocuk nörolojisi biriminin alanına girmektedir. Özel Adana Ortadoğu Hastanesi olarak toplumda merak edilen “çocuk nöroloji nedir, gelişim nörolojisi nedir, çocuk nöroloji doktorları neye bakar” gibi soruları sizler için yanıtladık.

İÇİNDEKİLER

Çocuk Nörolojisinin İlgilendiği Hastalıklar Nelerdir?

Çocuk nörolojisi hekimlerinin takip ettikleri, teşhis ve tedavisini gerçekleştirdikleri hastalıklar beyin ve sinir sistemine ilişkindir. Bu yüzden de çok geniş bir skalayı kapsar. Hamilelik ve doğum sırasında meydana gelen anormallikler, serebral palsi, felç veya beyin hasarlanmaları benzeri çok sayıda hastalığın teşhis ve tedavisi çocuk nörolojisi biriminin uzmanlık alanına girer. Bu hastalıklar şu şekildedir;

Serebral Palsi (Beyin Felci)

Bebek anne karnındayken veya doğum sırasında ya da iki yaş öncesi dönemde bebeğin beyninde meydana gelen zedelenmenin sonucunda yaşanan, duruş ve hareket zorluğuna neden olan hastalıktır. Yaşanan zedelenmenin tam olarak hangi noktada olduğu veya hacmine bağlı olarak görülen belirtiler de farklılık arz eder.

Bebeğin erken doğması, kan uyuşmazlığı, annenin tansiyonunun düzensiz olması, doğum sırasında bebeğin yeterince oksijen alamaması gibi etkenler beyin felcine yol açabilir. Ne yazık ki bu evrede bebeğin beyninde yaşanan hasar geri döndürülemez. Ancak erken tanı ve tedavi sürecinin zamanında başlatılması, diğer pek çok hastalıktaki gibi çocuğun becerilerini geliştirebilmesini sağlayacaktır.

Hipotonik Bebek (Gevşek Bebek)

Hipotonik bebek hastalığında bebeklerin bacak ve kol hareketlerinde bir kısıtlanma meydana gelir. Bebekler kurbağa pozisyonunda yatarlar. Bebeği koltuk altından tutup kucağınıza aldığınızda, başının öne doğru düştüğünü görürsünüz. Bebeklerin bir kısmında karşılaştığımız bu hastalık, bebeğin iki yaşına ulaşmasının ardından zamanla kendiliğinden düzelme eğilimi gösterebilir.

Epilepsi (Sara Hastalığı)

Beynin normal işleyişinde meydana gelen bozuklukların neticesinde birden bire ortaya çıkan, kişinin şuurunu ve davranışlarını etkisi altına alan, nöbetlerle tekrar eden bir çeşit nörolojik hastalıktır. Epilepsi hastalığı yaşayan ve normal gelişimine devam eden çocuklar, antiepileptik ilaç tedavisi sayesinde yüzde 65 oranında tedavi edilebilmektedir.

Hareket Bozuklukları

Genellikle beynin gelişimi esnasında yaşanan bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan hareket bozukluklarının en yaygın örnekleri Tik, Distoni ve Sydenham Koresidir. Buna karşın kullanılan bir ilacın yan etkisi, kanama, genetik miras, travma veya menenjit gibi etkenlerden ötürü de çocukta hareket bozuklukları yaşanabilir. Hareket bozukluklarında ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi seçenekleri vardır. Uygulanan tedavi ile hastanın yaşam kalitesinde bir iyileşme sağlanır.

Otizm

Otizm rahatsızlığında çocuklar konuşmakta zorluk çekerler. Aynı zamanda kişiler, olaylar ve nesneler arasındaki ilişkiyi tam olarak algılayamazlar. Bununla birlikte sürekli tekrar eden hareket ve davranışlar gösterirler. İşlevsel bozukluklar yaşarlar ve sosyal etkileşimleri sınırlı seviyelerde kalır. Otizm de Çocuk Nörolojisi kapsamında incelenmektedir.

Nöromotor Gelişimde Gerilik

Yürüme, oturma, yeme, koşma veya resim yapma gibi becerilerinin çocukta diğer yaşıtlarına göre daha geç gelişmesidir.

Vertigo (Baş Dönmesi)

Çocuklarda vertigo hastalığının görülme yüzdesi %6 seviyelerindedir. Baş dönemsinin periferik sebeplerden mi yoksa santral sebeplerden mi kaynaklandığını anlamak gerekir. Bunun için fiziksel ve nörolojik bazı muayeneler gerçekleştirilir. Bunun dışında vertigo şikayetleri doğumsal anomalilerden de kaynaklanabilir.

Kas ve Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları

Kaslardaki kısalık veya güçsüzlükten ötürü ortaya çıkan biçimsel bozuklukların neticesinde fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar. Bu kas hastalıkları genellikle kalıtımsal olarak aktarılır yani genetik geçişlidir. En yaygın olanı ise SMA hastalığıdır.

Bunların dışında çocuk nörolojisinin uzmanlık alanına dahil olan diğer hastalıkları sıralamamız gerekirse:

Çocuk Nörolojisinde Tanı Yöntemleri

Hastanın sorunlarını inceleyip tanı koyulabilmesi için ilk olarak klinik değerlendirmeler gerçekleştirilir. Uzman doktor hastanın tıbbi öyküsünü en ince detayına kadar dinleyip ardından fiziksel bir muayene gerçekleştirir. Anamnez bu süreçte hastanın genel sağlık durumu, gücü, görme ve işitme durumu, yaşı ve konuşma becerisi ile ilgili veriler toplanır.

Çocuğun muayenesi esnasında doktorların analiz ettiği konular şu şekildedir:

Klinik muayenenin sonucunda doktorun elde ettiği izlenimler bizi doğru teşhise götürecek olan bilgileri içerir. Bununla birlikte gerçekleştirilecek tetkik ve testlere bu aşamanın ardından karar verilir.

Çocuk Nörolojisinin Tedavi Yöntemleri

Çocuk nörolojisi birimi beyin ve sinir sisteminden kaynaklı olarak gelişen pek çok hastalığı kapsamaktadır. Tanı ve tedavi için takip edilen adımlar; detaylı tıbbi öykü, fiziki ve nörolojik muayene ve ardından doktorun gerekli gördüğü tetkikler gelir. Bunların arasında EEG, MRG, Radyoloji, Kraniyal ultrasonografi gibi tetkikler yer alır. Gelişimsel ve metabolik testlerin ardından tanı kesinleşir. Elde edilen bulgular ve hastanın durumu dikkate alınarak tedavi yöntemine karar verilir.

Online İşlemler