ERCP

 

Safra yolları ve pankreas yollarındaki hastalıkları teşhis etme ve sonrasında tedavi etmek için bir metoddur. ağızdan endoskopla (kıvrılabilen ışıklı hortum) girilir. Mide geçlir. Oniki parmak barsağı ikinci kısmında iç yan duvarda yer alan çıkıç noktasına işlem yapılır. Bu bölgenin adı ampulla vateri dir. safra yolları ve pankreas kanalı buraya akar. bu iki yolun tıkanıklıkları (taş, tümör gibi nedenlerle olur) tıkanma sarılığına , kolanjit (safra yolları iltihabı) na, pankreatit (pankreas iltihabına) yol açabilir.ERCP de bu yolların çıkışı özel cihazlarla kesilerek genişletilir (papillotomi). taşlar aynı şekilde özel cihazlarla çıkarılır. tümöre bağlı tkanıklıklarda stent ve ya nasobilyer drenaj tüpleri takılarak safra dışarı alınır.

İşlem esnasında %1-2 oranında komplikasyon riski vardır. bunlar kanama , yırtılma ve pankreatitdir. %20-30 oranında geçici amilaz yüksekliği görülebilir.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis