Anasayfa Tıbbi Birimler Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi Yeni Doğan ve Çocuk Kalp Cerrahisi Ameliyatları
Yeni Doğan ve Çocuk Kalp Cerrahisi Ameliyatları

Yeni Doğan ve Çocuk Kalp Cerrahisi Ameliyatları

Yeni doğan her bin bebekten 6-8’i doğumsal kalp anomalisi ile dünyaya gelir. Türkiye’de doğum hızı yaklaşık olarak %1.80'dir. Batı toplumlarında doğumla ortaya çıkan kalp hastalığı sıklığı ise yaklaşık %1’dir. Bu da her sena yaklaşık olarak 12 bin çocuğun kalp rahatsızlıkları ile dünyaya geldiğini gösterir. Bu çocuklardan minimum 6 bininde ise kalp ameliyatlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Doğumda Ortaya Çıkan Kalp Rahatsızlıklarının Nedeni Nedir?

Doğumda ortaya çıkan kalp rahatsızlıklarının nedeni ise tam olarak bilinmemektedir. Ancak;

 • Akrabalarda doğumsal kaynaklı kalp rahatsızlığı bulunması,
 • Akraba evliliği,
 • Hamilelikte bilinçsizce ilaç kullanımı,
 • Hamilelikte röntgen veya radyasyon ışınlarına maruz kalınması,
 • Annedeki diyabet hastalığı ve alkol kullanımı gibi nedenlerden dolayı doğumsal kalp rahatsızlıkları görülmektedir.

Doğuştan kalp rahatsızlıkları daha çok Down ve Turner Sendrumu gibi kalıtsal anomalilerde daha çok görülmektedir. Doğuştan kalp hastalıklarının tedavisi ise Çocuk Kalp Cerrahisi bölümlerinde yapılmaktadır.

Doğuştan Gelen Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Doğumsal kalp hastalıklarının tanısı anne karnında konulduktan sonra doğum sonrası acil müdahale yapılabilir. Yenidoğan bebeklerde en sık görülen kalp hastalıklarından biri kalbin delik olmasıdır. Doğuştan gelen kalp hastalıklarının taramasında;

 • Büyük damarların ters olması
 • Akciğer atardamarının tıkalı olması
 • Kalbe temiz kan getiren damarların kirli kana karışması
 • Aort damarı ve akciğer atardamarının birlikte çıkması
 • Kalbin sağ kapağı ve karıncığının gelişmemesi
 • Kalbin sol kapakları, sol karıncık ve aort damarının gelişmemesi
 • Akciğere giden damarın dar olması ve kalbin delik olması gibi hastalıklara dikkat edilmesi gerekir.

Kalp Hastalıkları Anne Karnında Teşhis Edilebilir Mi?

Doğumsal kalp hastalıkları hem anne karnında hem de doğar doğmaz tespit edilebilmektedir. Gebeliğin 16-20. haftaları arası yapılacak fetal ekokardiyografi ile bebekteki kalp rahatsızlıkları saptanıp tedavisi planlanabilir.

Kalp Ameliyatı Geçiren Çocukların Beyinsel Gelişimi ve Öğrenme Yetenekleri Olumsuz Etkilenir Mi?

Son yıllardaki teknolojik ilerlemeler erken ölüm oranlarını düşürürken, erken veya geç nörolojik olumsuz etkilenme olasılığını da en aza indirmiştir. Çocuk kalp ameliyatlarında uzun yıllar kullanılan vücut ısısını düşürüp ameliyatın yapılması uygulamasının çocukların öğrenme ve nörolojik gelişimlerini etkilediği tespit edilmiştir. Ancak günümüzde bu teknoloji yerini beyin dolaşımını etkilemeyen tekniklere bırakmıştır. Ancak özellikle ‘Siyanoz’ denilen ve kirli kanla temiz kanın karıştığı durumlarda ameliyat öncesi nörolojik etkilenme olabilmektedir.

Yenidoğan Kalp Hastalıklarında Acil Ameliyat Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Yenidoğan kalp hastalıklarının en önemlilerinden biri akciğere yetersiz kan akımına bağlı olarak mavi doğan çocuklardır. Bu tür bebeklerde akciğere giden kan damar ve kapağa bağlı yetersizliklerden dolayı yetersizdir.

Bir diğer acil operasyon yapılması gereken durum Patent Duktus Arteriosus (PDA)’dır. Çocukların ölümüyle sonuçlanabilecek PDA vakalarında bu damarı geçici olarak açık tutabilen bir ilaç verilerek zaman kazanılır. Daha sonra BT şant ameliyatı yapılır.

Arterlerin ters olduğu durumlarda da 2-3 hafta içerisinde açık kalp ameliyatı ile düzeltme yapılır.

Mavi Bebek veya Mor Bebek Hastalığı Nedir?

Bu bebeklerde temiz kan ile kirli kanın karışması nedeniyle Mavi Bebek veya Mor Bebek hastalığı gelişir. En sık görüleni ise Fallot Tetralojisidir (TOF). 10 bin doğumda 3 görülmektedir. Down ve DiGeorge sendromlu çocuklarda daha çok görülmektedir. Tam tanısı ekokordiyografi ile konulmaktadır.

Kalp Ameliyatı Sonrası Çocuklar Normal Yaşam Sürebilir Mi?

Doğuştan kalp hastalıkları bulunan çocukların %90’ından fazlası yapılacak ameliyatla sağlığına kavuşur. Çocuklukta en sık görülen kalp hastalıkları ise %15-20 oranla Ventriküler Septal Defekttir.

Diğer Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahi Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahi Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler