Anasayfa Tıbbi Birimler Psikoloji Cinsel Terapi
Cinsel Terapi

Cinsel Terapi

Cinsellik terapisi, cinsel problemler üzerinde uzmanlık eğitimi alan deneyimli psikolog ve psikiyatrlar tarafından uygulanan kognitif davranış tedavisidir. Çiftlerin cinsel uyumsuzluklarının giderilmesi ve sağlıklı bir birlikteliğin sağlanması için uygulanır. “Cinsel terapi nedir, vajinismus, erkekler için cinsel terapi” gibi konuların sıkça araştırıldığı bugünlerde Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Cinsellik Terapisine dair tüm merak edilenleri sizler için anlattı.

İçindekiler

Cinsel Aktivite Nedir?

Cinsel aktivite kavramı kendi içerisinde dört evreden oluşur. Bunların ilki uyarılma aşamasıdır. Cinsel uyarılmanın ardından cinsel arzu bir noktada plato çizer ve sonrasında da orgazm durumu gerçekleşir. Cinsel paylaşımın son evresi ise çözülme aşaması olarak adlandırılır.

Cinsellik ile ilgili sorunlar bu dört aşamanın herhangi birine ilişkin bir problemden kaynaklanabilir. Cinsel aktivitenin herhangi bir nedenden ötürü sağlıklı biçimde gerçekleştirilememesi seksüel disfonksiyon durumudur. Hem kadın hem de erkeklerde ortaya çıkabilen seksüel disfonksiyon son derece yaygın bir sağlık problemidir. Her on kadından dördü ve her on erkekten üçü, yaşamlarının bir bölümünde seksüel disfonksiyon yaşamaktadır.

Seksüel disfonksiyon veya cinsel işlev bozukluğu adı altında karşılaşılan çok sayıda durum söz konusudur. Bunları sıralamamız gerekirse:

  • Erektil disfonksiyon
  • Cinsel isteksizlik veya libido kaybı
  • Erken boşalma veya bir diğer ismiyle prematür ejekülasyon
  • İlgi Kaybı
  • Orgazm problemi
  • Özgüven sorunları

Hem çiftler hem de bireyler için tatmin edici bir cinsel yaşantı, doğal ve sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmaz unsurları arasındadır. İlişkinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için çiftlerin duygusal ve fiziksel yakınlığının da başarılı şekilde sürdürülebilmesi gerekir. Cinsellik terapisi, çiftlerin cinsel paylaşımlarını sağlıklı şekilde sürdürmelerine engel olan sorunların çözümü için önemli faydalar sağlamaktadır.

Cinsel Terapi (Cinsellik Terapisi) Nedir?

Cinsellik terapisi, karşılıklı uzlaşma, paylaşım ve diyalog üzerine kurulmuş bir çeşit konuşma terapisidir. Terapiye katılan bireyler psikolojik, tıbbi veya kişisel sorunlarından hangilerinin cinsel paylaşımlarında bir problem yarattığını tespit etmek üzere iletişim kurarlar.

Cinsel terapi uzmanları psikiyatri ve psikoloji alanındaki lisans eğitimlerinin üzerine çift terapisi ve cinsellik terapisi alanında uzmanlık eğitimi alan kişilerdir. Cinsellik terapisinde ortalama 5-20 seans arasında değişen süreler söz konusudur. Terapinin ne kadar süreceği sorunun altında yatan nedenlere göre değişmektedir.

Cinsel Terapi Nasıl Uygulanır?

Seans sırasında terapiye katılan çiftin veya bireyin cinsel yaşantısı ile ilgili sorun yaratabilecek problemler terapist tarafından değerlendirilir. Cinsel birleşmeye engel olabilecek fiziksel bazı sağlık sorunlarının olup olmadığı, cinsel isteğin ne seviyede olduğu, ağrılı cinsel birleşme yani disparoni durumunun söz konusu olup olmadığı, sağlıklı bir cinsel yaşantıya engel olacak kronik sağlık sorunlarının olup olmadığı gibi konular terapi sırasında irdelenir.

Diğer psikoterapi yöntemlerindeki gibi cinsellik terapisinde de endişe, duygu ve deneyimlerin paylaşılması gerekir. Seans sırasında terapist çiftlerle kimi zaman birlikte kimi zaman da tek tek görüşmeyi tercih edebilir.

Her seansın ardından çiftler sağlıklı bir cinsel yaşantıya adım adım yaklaşırlar. Cinsel disfonksiyon durumuna kaynaklık eden problemin katılımcılar tarafından fark edilmesi ve kabullenilmesi sağlanır. Sonrasında bu sorunu kontrol altına alma ve çözmeye ilişkin adımlar atılır.

Terapi seanslarının ardından psikoloğunuz veya psikiyatrınız cinsel paylaşımlarınızı daha sağlıklı hale getirebilmek için iletişim kurma egzersizleri veya kitaplar tavsiye edebilir.

Bununla birlikte cinsel terapi seanslarında psikolojik testlerden de faydalanılır. Bu testler seksüel disfonksiyon durumuna neden olabilecek duygusal sorunların araştırılmasını sağlar.

Eğer seksüel disfonksiyon, fiziksel bir sağlık probleminden kaynaklanıyorsa, terapist, katılımcıları başka bir branşa yönlendirebilir.

Cinsel Terapinin Faydaları Nelerdir?

Cinsellik terapisi, kısa zamanda tamamlanan psikoterapiler arasında yer alır. Cinsel problemlerin kaynağında yatan esas neden, bazı terapilerde çabucak tespit edilir ve çözüme kavuşturulabilir. Kimi zaman da sorunun tespit edilmesi zaman alabilir. Cinsel terapideki seans sayısının değişkenlik göstermesi, cinsel problemlerin karmaşık ve kompleks bir yapıda olmasından ötürüdür.

Kaygılar, stres veya depresyon halinin cinsel yaşantı ile ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Terapi seansından maksimum fayda sağlayabilmek için çiftlerin karşılıklı güven duyması ve doğru iletişim kurması gerekir. Bununla birlikte terapi sırasında çiftlerin cinsel paylaşımla ilgili kaygılarını açık bir şekilde paylaşmaları çiftlerin birbirlerine karşı anlayış göstermelerinin yolunu açar. Erkek bireylerde cinsel uyarılmanın ardından ereksiyonun sağlanması penise kan akışının gerçekleşmesi sayesinde mümkün olur. Artan kan akışı kişinin penisinin içinde bulunan boşlukları doldurur ve sertleşme gerçekleşir.

Sertleşme Bozukluğu

Kırk yaşındaki her 10 erkeğin dördünde sertleşme bozukluğu yaşanmaktadır. 70 yaş ve üzeri erkeklerdeyse bu oran iki katına çıkar. Sertleşme bozukluğu fiziksel sorunlardan kaynaklanabileceği gibi psikolojik sorunlardan ötürü de yaşanabilir.

Cinsellik terapisinin erkekler açısından fayda sağladığı alanların başında sertleşme bozukluğu ve performans anksiyetesi gelmektedir. Çiftin terapiye birlikte katılması, eşini de çözüm sürecinin bir parçası haline getirir. Neticede terapinin başarı şansı da artmış olur.

Özellikle yoğun stresten kaynaklanan sertleşme bozukluklarında terapiye çiftlerin birlikte katılması, tedavi başarısını önemli ölçüde arttırmaktadır.

Erkeğin yalnız şekilde terapiye katıldığı seanslarda sağlanan başarı, çiftin birlikte katılmasına göre daha düşük seviyede kalmaktadır.

Erken Boşalma

Erkek bireylerde cinsel yaşantıyı olumsuz etkileyen en önemli sorunlardan biri de erken boşalma yani prematür ejekülasyon durumudur. Erken boşalma vakalarında kişilerin çoğu ejekülasyonun zamanını kontrol edemezler, erteleyemezler. Erken boşalmanın zamanı ile ilgili üzerinde uzlaşılmış bir tanım yoktur. Çiftin cinsel paylaşımını olumsuz etkilemesi ve bunu bir sorun olarak görmeleri halinde profesyonel yardıma başvurulmalıdır. Erken boşalma durumu cinsel aktivitenin süresinden bağımsız olarak değerlendirilir. Ancak yine de cinsel birleşmenin ilk üç dakikasında meydana gelen ejekülasyon durumu tanısal bir önem arz eder.

Erkeklerin dörtte birlik bir kısmında tespit edilen erken boşalma sorunu bütün toplumlarda en yaygın kalıcı sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Bu kalıcı bir sağlık sorunudur ve tek tedavi yöntemi cinsellik terapisi sayesinde kişinin orgazmı üzerinde kontrol sahibi olmasının sağlanmasıdır.

Erken boşalma yani prematür ejekülasyon sorununun çözümüne odaklanan cinsel terapi seansları ortalama üç ay sürmektedir. Katılımcı bir defa ejekülayonu yani boşalma süreci üzerindeki kontrolünü sağladıktan sonra bu becerisini yaşamı boyunca devam ettirebilir.

Kaygılar

Yetişkin kadınların ortalama yüzde 40’ı yaşamlarının bir bölümünde cinsel işlev bozukluklarına neden olabilecek sorunlarla karşılaşırlar. Genellikle bu sorunların altında yatan ana faktör kişinin cinsel arzusunu yitirmesi ya da cinsel birleşmenin orgazm evresine ilişkin bir sorundur.

Kadınlarda tespit edilen cinsel sorunların kaynağında genellikle kaygı yani anksiyete durumu gözlenmektedir. Cinsel paylaşımla ilgili beklentiler veya performans kaygısı, cinsel fonksiyonlarımızı olumsuz yönde etkiler. Cinsel terapi seansları sayesinde kadınların cinsel uyarılmalarını olumsuz etkileyen kaygıların, kontrol altına alınması amaçlanır.

Vajinismus

Kadınlarda yaşanan cinsel işlev bozukluklarının önemli nedenlerinden biri de vajinismus problemidir. Vajinismus, cinsel paylaşımın gerçekleşmesine olanak tanımayacak biçimde vajinal kasların kasılması durumudur. Vajinismus söz konusuyken denenen cinsel penetrasyon yani birleşme, son derece acı verici olacağı gibi kadında cinsel birleşmeye karşı olumsuz korkular gelişmesine neden olur.

Vajinismus şikayeti ile cinsellik terapisi alan kişilerde ortalama on seans uygulanır ve başarı yüzdesi son derece yüksektir.

Orgazm Sorunları

Orgazm evresine ilişkin sorunlar cinsellik terapisi ile çözümlenebilen sorunlar arasındadır. Orgazm evresi sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel birleşme için en önemli evrelerden biridir. Orgazm sorunu yaşayan kadınlarda eğer bu problem doğru ve ciddi bir şekilde ele alınmazsa ilerleyen zamanlarda başka cinsel işlev bozukluklarının da meydana gelmesi ihtimali doğar. Bu nedenle bu durum normal kabul edilmemeli ve gereken profesyonel psikolojik destek alınmalıdır.

Psikoloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Psikoloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Psikoloji Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Psikoloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler