Anasayfa Tıbbi Birimler Psikoloji Evlilik ve İlişki Problemleri
Evlilik ve İlişki Problemleri

Evlilik ve İlişki Problemleri

İlişkilerinde sorunlarla karşılaşmayan çift neredeyse yoktur. Bu yüzden evlilik ve ilişki problemleri psikoloji bilimi açısından önemli bir konudur. Romantik ilişkilerde veya evlilik içerisinde çiftler arasında yaşanan çatışmaların çözümü için evrensel formüller söz konusu değildir. Zira her birey ve her ilişki kendine özgü dinamikler barındırır. Bu yüzden profesyonel psikolojik destek almakta geç kalmamak gerekir.

İçindekiler

Problemsiz Bir Evlilik Mümkün mü?

İlk olarak insanın olduğu her yerde çatışmalar ve sorunlar yaşanır. Bu çatışmalar her zaman ciddi birer soruna dönüşmez. Romantik ilişkilerdeki sorunların çözümüne dair terapistlerin üzerinde durduğu bazı kavramlar vardır. Bunlardan ilki ilişkinin kalitesidir. İlişki kalitesi, çiftlerin birlikteliklerine dair yaklaşımlarına, birbirlerine gösterdikleri özene göre şekillenir. Diğer bir unsur da ilişki başarısı olarak tanımlanır. Bir ilişkinin başarısı, çiftlerin kendilerini evliliklerinden veya birlikteliklerinden dolayı tatmin olmuş hissetmesine bağlıdır. Tatmin olma hissinin en önemli bileşeni de çiftlerin birbirlerini anlaması ve anlaşıldıklarını hissetmesidir. Evliliğe dair sorunların çözümü için ilk adım, yaşanan sorunun çiftler arasında açıkça paylaşılması ve çözüme dair bir motivasyon geliştirilmesidir. Eğer partnerlerden biri sorunun varlığını kabul etmiyor ve abartıldığını düşünüyorsa bu eşi üzerinde hem suçluluk hem de öfke duygusuna yol açar. Partnerler birbirlerini anlamayı değil suçlamayı tercih ediyorsa, bu noktada ilişki başarısı, kalitesi veya tatmini zarar görür. Bir diğer önemli nokta da ilişki uyumudur. Partnerlerin ilişkiden beklentilerinin karşılanması ve uyum içerisinde birlikteliklerini sürdürebilmeleri gerekir. Problemsiz evlilik diye bir şey yoktur. Asıl olan birbirlerine anlayış gösterip, sorunlarını çözme yolunda adım atan partnerler olmaktır.

Hangi Noktada Terapiste Başvurmak Gerekir?

Hiçbir evliliğin mükemmel olmadığını peşinen kabullenmek gerekir. Her çift, birliktelikleri süresince zaman zaman psikolojik desteğe gereksinim duyarlar. Evlilik terapisi için illa ki problemli bir evliliğin içinde olmanız gerekmez. Dünyanın her yerinde çok sayıda çift, son derece sağlam olan evliliklerinden yaşadıkları tatmini ve mutluluğu arttırmak için evlilik terapilerine başvurmaktadır.

Çatışmalı birliktelikler ve evlilikler, birçok insan için hayal kırıklıkları ve tatminsizliklere yol açar. Bu gibi ilişkilerde sık sık ve giderek artan şiddette kavgalar, tartışmalar yaşanır. Bu kavgalar ilişkiyi herhangi bir çözüme götürmediği gibi partnerlerin kendilerini tükenmiş hissetmesine neden olur. Problemli ilişkilerde kimi zaman çiftler arasında kavga çıkmayabilir. Fakat kavgalı olmasalar bile ilişki kalitesinden söz edilemez. Partnerler birbirinden kopuk halde yaşamlarını sürdürürler, birbirleri için herhangi bir şey yapma motivasyonlarını yitirirler ve zamanla iletişimi tamamen kaybederler. Hal böyle olunca ilişkiye dair her şey hızlı bir ivmeyle kötüye doğru gitmeye başlar. Çözülemeyen ve sık sık tekrarlanan tartışmalar, olumlu duyguların tamamen yitirilmesine yol açar. Bunun yanı sıra arkadaşlığın ve cinsel paylaşımın azalması da evliliğin problemli bir hale geldiğinin işaretidir. Önemsememe, şiddet, kişinin kendi içine çekilmesi, iletişimin tümüyle kopması gibi durumlar, boşanma yahut ayrılma riskinin yükseldiğinin en önemli işaretleridir. Eğer bu ve benzeri durumlar yaşıyorsanız geç kalmadan çift terapilerine başvurmanız gerekir.

Evlilikte veya İlişkilerde Ne Gibi Problemler Yaşanır?

Evlilikte yaşanan sorunlar incelendiğinde çoğunlukla iletişim, duygusal yakınlık, cinsel uyum ve tartışmalara ilişkin problemler öne çıkmaktadır. Bu gibi sorunlar genelde evli olmanın gerekliliklerini, sağlıklı iletişim kurmanın yollarını ve eşlerin birbirlerini nasıl destekleyeceğini tam olarak bilmeyen kişilerde ortaya çıkmaktadır. Bu gibi insanların ilişkileri erken romantik evrede iyi gitse de uzun vadede sorunlar ortaya çıkmaktadır. Birlikteliklere dair yapılan bazı çalışmalar, evlilik uyumsuzluğu ve ayrılma riskinin evliliğin ilk aşamalarında daha yoğun şekilde yaşandığını gösterir. Bazı ilişki sorunlarının kaynağında bireysel sorunlar rol oynar. Birliktelik iyi gidiyor gibi görünse bile bu sorunlar varlığını sürdürür. Sonrasında yaşanan sarsıcı ve tetikleyici bir olay, birlikteliği strese sokmaya ve zedelemeye yetebilir.

Sorunlu Evliliğin veya İlişkinin Sonuçları

Yoğun stres altında yaşanan bir evlilik veya romantik ilişki, partnerler üzerinde son derece olumsuz etkiler yaratır. Acı, keder, endişe, gerilim ve depresyon gibi sonuçlar doğurur. Bu stresin ve olumsuz duyguların devam etmesi kişinin fiziksel sağlığını da zedeler. Evliliğin veya birlikteliğin çıkmaza girmesi halinde gereken önlemler alınmazsa, sorunlar arka arkaya birbirini tetikleyerek ilerler ve ayrılıkla sonuçlanabilir. Bu yüzden problemlerin büyüyüp de çözülmesi imkansız bir hale gelmeden bir an önce çözmek için profesyonel yardım almak gerekir.

Evlilik Terapisi Nedir? (Çift Terapisi)

Evliliklere ve romantik ilişkilere dair sorunların çözümü için geliştirilen etkili yöntemler vardır. İlişkileri üzerinde düşünmeye ve sorunlarını çözmeye istekli olan çiftler, terapiler yolu ile yeniden tatmin duygularını arttırabilirler. Evliliğin veya romantik ilişkilerin gerektirdiği bazı beceriler vardır. Bunların başında partnerini anlamak, yapıcı tartışmayı bilmek, problemleri tespit edip çözebilmek ve partnerinin farklılıklarını kabul edebilmek gibi beceriler gelir. Kimse ilişkiye mükemmel bir eş olarak başlamaz. Çoğu insan çocukluğundan beri gördüğü ve farkında olmadan benimsediği olumsuz davranış kalıplarını kendi ilişkilerine de taşır. Kimi zamanda hayatın dayattığı zorluklar mutlu bir birlikteliği sürdürmeyi güçleştirebilir. Evlilik veya çift terapisi iletişimi, partnerlerin iletişim becerilerini arttırmayı ve ilişkiyi yeniden inşa etmeyi amaçlar. Terapilerde eşlerin birbirlerini bir insan gibi görebilmeleri, kişilik özelliklerini anlayıp uzlaştırmaları, farklılıklarını kabullenmeleri hedeflenir.

Evliliğinizde Sorunlar Yaşıyorsanız Geç Kalmadan Çift Terapisine Başvurun

Çiftler için evlilik terapisine başlama kararı almak kolay bir durum değildir. Çünkü insanlar özel yaşantılarındaki sorunlarının mahrem kalmasını isterler. Tanımadıkları bir kişi ile sorunlarını paylaşmak fikri insanlara zor gelebilir. Ancak sorunları kendi başınıza çözmeye kalktığınızda başarısız oluyorsanız, konuşmalar çözümsüz kavgalara dönüşüyorsa çift terapisinden kaçmamanız gerekir. Zira bir terapistin varlığı kavga olasılığını ortadan kaldırır ve çiftler sağlıklı iletişim kurabilirler. Terapistin yönlendirici soruları sayesinde çiftler aralarındaki problemin kaynağını tespit edebilir, birbirlerini anlayabilir ve sağlıklı iletişim teknikleri geliştirirler. Kazandıkları bu beceriler terapi dışında, başka zamanlara yaşanan tartışmaları da başarı ile çözmelerini sağlar.

Eşiniz Terapiye Gitmek İstemezse Ne Yapmalısınız?

Bazı insanlar gerek kişiliğinden ötürü gerekse toplumsal koşullanmalardan ötürü sorunları için yardım istemekten çekinirler. Kimi zaman da ilişkide yaşanan çatışmanın doğal bir sonucu olarak eşlerden biri terapiye gitmek isterken diğeri bu isteğe karşı çıkabilmektedir. Terapiye gitmek isteyen kişinin eşine bu öneriyi kavga sırasında veya şiddetli sorunların yaşandığı bir anda sunmaması gerekir. Zira henüz eşinizi etkisi altına alan olumsuz duygular yatışmış değildir. Sizden gelen bu yapıcı öneriyi bir çeşit saldırı olarak algılama eğiliminde olur. Normal şartlar altında kabul etme eğilimi olsa bile o an bunu inatla reddedip direnebilir. Bu teklifi kendisine yönelik bir saldırı, hakaret veya suçlama olarak görebilir.

Çabalarınıza karşın yine de eşinizi çift terapisine başlamaya ikna edemiyorsanız kendi başınıza bir şeyler yapabilirsiniz. Elbette tek başınıza alacağınız bir terapi ile sorunlu bir evliliği kurtarmak mümkün olmayabilir. Fakat unutmamalısınız ki bir evlilik ve aile terapistiyle yapacağınız konuşmalar evliliğinizde karşılaştığınız sorunlarla nasıl mücadele edebileceğinizi, sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabileceğinizi ve eşinizle nasıl daha sağlıklı iletişim kurabileceğinizi keşfetmenizi sağlar. Yaşadığınız problemlerde kendi rolünüze dair farkındalık kazanırsınız. Eşinize karşı nasıl bir yaklaşım göstereceğinize dair fikir edinirsiniz. Sizdeki olumlu etkiler, eşinizin de psikoterapi karşısındaki ön yargılarını kırabilir ve sürece dahil olmaya teşvik edebilir.

Psikoloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Psikoloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Psikoloji Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Psikoloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler