Anasayfa Tıbbi Birimler Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım
Koroner Yoğun Bakım

Koroner Yoğun Bakım

Büyük operasyonlar veya girişimsel tedavilerin ardından hastaların yakın takip altında tutulması gerekir. Bu hastaların tanı, takip ve tedavilerinin uygun koşullarda yapılabilmeleri için kurulan koroner yoğun bakım üniteleri ile ilgili bilinmesi gerekenleri Özel Ortadoğu Hastanesi sizler için anlattı.

Koroner Yoğun Bakım Nedir?

Koroner damarlar kalp dokularına ait dolaşımı, besin ve oksijen desteğini sağlamakla görevli atardamarlardır. Koroner yoğun bakım ünitesi ise kalp hastalıklarına ilişkin hizmet veren yoğun bakım ünitesidir. Kalpte ciddi sorunlara neden olan hastalıkların, koroner By-Pass, açık kalp ameliyatı gibi büyük çaplı cerrahi ve girişimsel tedavilerin ardından hastaların takip altında tutulduğu tıbbi birim koroner yoğun bakım ünitesidir.

Koroner Yoğun Bakım Ne İşe Yarar?

Kalp ve vücut dokuları, yaşamını sürdürebilmek adına oksijen ve besine ihtiyaç duyarlar. Koroner damarlar doku ve organların gereksinim duyduğu kanın kalbe iletilmesinden sorumludur. Kalbimizin işlevlerini sağlıklı ve yeterli şekilde yerine getirebilmesi için koroner damarlar büyük önem taşır. Koroner damarlar görevlerini yerine getiremediği taktirde karaciğer, böbrek, beyin gibi önemli organlar başta olmak üzere pek çok organ ve doku olumsuz etkilenir. Bunun neticesinde hasta, organ yetmezlikleri meydana gelir. Bu açıdan ciddi ve kritik kalp hastalığı yaşayan kişilerin aniden kötüleşmesi veya yaşamsal tehlikeye girmesi riskine karşı sağlık durumlarının yakından takip edilmesi gerekir. Bu bakım ise Koroner Yoğun Bakım Üniteleri ile sağlanır.

 • Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde hastaların kritik klinik tablolarına dair sıkı takip yapılabilmesi için bazı ekipmanlar yer alır. Bu ekipmanları sıralamamız gerekirse:
 • Hastaların nabzını, solunum sayısını, kalp ritmini ve kan basıncını gözetim altında tutmamızı sağlayan monitörler,
 • Solunum yetmezliği anında hastanın solunumunu destekleyecek mekanik ventilatör cihazları
 • ECMO adı verilen ve dolaşımın yetersiz kaldığı anlarda kullanılan dolaşım destek cihazları
 • Ekokardiyografi ve Elektrokardiyografi
 • Kandaki gazı ölçmemizi sağlayan cihazlar
 • Taşınabilir radyografi cihazları
 • Temel ve ileri bir yaşam desteği sağlayan ekipmanlar
 • Oksijen destek üniteleri
 • Nabız oksimetre cihazları
 • Atardamar ve toplardamarlarda kullanılacak kateterizasyon ekipmanları

Ölümle sonuçlanan hastalıklar arasında önemli bir yer tutan kalp ve damar hastalıklarında uygulanan çok sayıda girişimsel tedavi yöntemi bulunmaktadır. Genel sağlık durumunun kötüye gitmesi gibi bir risk bulunuyorsa hastanın sürekli olarak yakın takip altında tutulması gerekir. Bu nedenle Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, bir hastane için vazgeçilmez unsurlardan biridir.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Hangi Hastalıkların Tedavisi Gerçekleştirilir?

 • Koroner yoğun bakım ünitesinde, aşağıda sıraladığımız hastalıkların tanı, takip ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.
 • Koroner damar hastalıkları, anjina pektoris, kalp krizi, gibi hastalıkların tedavisine yönelik olarak By-Pass, stent veya anjiyografi uygulamaları
 • İleri seviyede kalp yetmezliğinden kaynaklanan organ yetmezlikleri
 • Kalp Nakli
 • Kalp kapaklarında yaşanan daralmalara karşı uygulanan açık kalp ameliyatı ve kapak değişimi operasyonları
 • Kalp veya akciğer hastalıklarından kaynaklanan solunum yetmezlikleri
 • Kalp dokusunda meydana gelen kardiyak enfeksiyonlar
 • Sepsis ve benzeri enfeksiyonlar
 • Ritim bozuklukları
 • Travma sonrası yaşanan kalp ve akciğer yaralanmaları

Koroner Yoğun Bakımda Hangi Doktorlar Çalışır?

Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji veya kardiyotorasik cerrahi uzmanları görev yapar. Bununla birlikte yoğun bakım uzmanlığı bulunan hekimler de bu ünite içerisinde görev alabilirler. Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde görev yapan hemşireler ve diğer sağlık personelleri de yoğun bakım tecrübesine ve uzmanlığına sahiptirler.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde İşleyiş Nasıldır?

Koroner yoğun bakımda takip ve tedavisi gerçekleştirilen hastalar, yaşamsal değerlerinin anlık olarak izlenebilmesi için monitörlere bağlanır. Sağlık personeli hastanın kan basıncını, vücut ısısını, solunum sayısını, nabzını ve kalp ritmini sürekli olarak gözetim altında tutarlar. Bununla birlikte sık aralıklarla hastanın EKG, radyografi ve kan değerlerine ilişkin tetkikleri yapılır. Gerektiğinde atardamarlara ve toplardamarlara kateter uygulanabilir. Hastanın kan dolaşımında veya solunumunda herhangi bir yetersizlik durumu söz konusu olursa solunum ve dolaşım destek cihazlarına başvurulur.

Yoğun Bakım Ünitelerindeki düzen hastanelerin diğer birimlerindeki standart yataklı servislerden farklıdır. Dizayn, personelin hastalara kolay ulaşabilmesi gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Yoğun bakım odalarının kapıları şeffaf şekilde tasarlanır. Her şey hastaya acil müdahale gerektiğinde, zaman kaybedilmeden bu müdahalenin gerçekleştirilebilmesi için tasarlanmıştır.

Herhangi bir enfeksiyon riski yaşanmaması için koroner yoğun bakım ünitelerine ziyaretçi girişi sınırlı tutulur. Hasta yakınlarının hasta ile görüşmesine kısıtlı zaman dilimlerinde izin verilir. Bir hastanın koroner yoğun bakım ünitesinde yatma süresi bir gün ila altı gün arasında değişebilmektedir.

Kardiyoloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Kardiyoloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Kardiyoloji Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Kardiyoloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler