Anasayfa Tıbbi Birimler Girişimsel Radyoloji Biyopsiler
Biyopsiler

Biyopsiler

Biyopsi insan bedeninde hastalık şüphesi taşıyan noktadan cerrahi yöntemler kullanılarak doku, sıvı ya da hücre örneği alınarak gerçekleştirilen bir çeşit tanı yöntemidir. Kanser başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığın kesin tanısı için kullanılan bu yöntemde, hastanın vücudundan alınan hücre, sıvı ya da doku örneği, incelenmek üzere patoloji servisine gönderilir. Patoloji laboratuvarının gerçekleştirdiği incelemenin ardından hastanın hücrelerinde veya dokusunda bir anormallik olup olmadığı tespit edilerek raporlanır. Bu sayede en doğru tedavi planlamasını yapma ve uygulama şansımız olur. Çeşitli şekillerde yüz yıllardır kullanılan biyopsi yöntemi günümüzde bir hayli gelişmiş ve kesin sonuçlar almamızı sağlayan bir tanı yöntemi olmuştur. Üstelik dokudan bir parça almanın ötesinde gerekirse hastalıklı dokunun tamamını da çıkartmamıza imkan sağlayan biyopsi bu noktada yalnızca bir tanı yöntemi olmaktan çıkıp bir tedavi yöntemi olarak da kullanılmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Biyopsi Nedir

İnsan bedeninde hastalık veya kitle olduğundan şüpheleniliyorsa, şüphelenilen dokudan örnek alma işlemine biyopsi denir. Açık bir cerrahi girişime gerek kalmadan da uygulanabilen biyopsi başarılı bir tanı yöntemidir. Organda varlığından şüphelenilen kitlenin gerçekten olup olmadığı, eğer varsa tam olarak yeri biyopsi sayesinde tespit edilir.

Biyopsi işlemi genel olarak vücuttan alınan doku ve tümörün iyi huylu olup olmadığının tespiti için kullanılsa da başka kullanım alanları da vardır. Örneğin inflamatuar veya enfeksiyon gibi iltihaplı hastalıkların seyrini, gelişim evresini tespit etmek içinde uygulanır. Lokal anestezi altında uygulanan biyopsi işlemlerinde incelemek istenen bölgedeki lezyona iğne ile giriş yapılır. Küçük bir parça alınarak incelenmek üzere patolojiye sevk edilir. Ortalama 15 dakikalık bir zaman diliminde tamamlanan biyopsi işleminin ardından herhangi bir dikişe gerek kalmaz.

Biyopsi Nasıl Yapılır?

Uzman bir doktor tarafından doğru klinik koşullar altında gerçekleştirilen biyopsi işleminin herhangi bir tehlikesi yoktur. Uygulandığı bölgelere göre kimi zaman farklı teknikler ya da ekipmanlar gerektirmektedir. Gerektiğinde lokal anestezi altında, gerektiğinde görüntüleme ile birlikte kimi zaman da ameliyat esnasında gerçekleştirilebilir.

Akciğer Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Akciğer biyopsisi, çekilen tomografi veya akciğer röntgeninin sonrasında farkına varılan akciğer hastalıkları ya da kanseri söz konusu ise bir an önce kesin teşhisin konulabilmesi için gerçekleştirilir. Akciğerde görüntülenen kitlenin konumuna lokal anestezi uygulanır. Duruma göre ince veya kalın iğneler ile dokudan parça alınır. Bilgisayarlı tomografi veya ultrason görüntülemesi ile birlikte gerçekleştirilen biyopsi sırasında akciğer zarına hava kaçmasının engellenmesine dikkat edilir.

Karaciğer Biyopsisi

Hepatit, siroz, karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıkların karaciğerde meydana getirdiği hasarları incelemek amacıyla uygulanır. Karaciğerde oluşan kitlenin teşhis edilmesi için de kullanılır. Biyopsi öncesi damar yolundan sadasyon amaçlı ilaç verilmesi gerekeceği için hastanın 5-6 saat kadar aç kalması gerekir. Küçük bir kesi açılarak iğne ile doku parçası alınır. Hastanın karaciğer biyopsisi sonrasında hastanede gözlem altında tutulması gerekir. Ertesi gün taburcu edilebilir.

Böbrek Biyopsisi

Teşhis konulamayan böbrek rahatsızlıklarında kesin tanı elde edebilmek için ve hastalığın seyri, gelişimi hakkında veri sağlayabilmek, kişiye nakledilen böbreğin ne durumda olduğunu anlayabilmek için böbrek biyopsisine başvurulur. Ortalama yarım saatlik bir zaman diliminde tamamlanan bu işlem lokal anestezi ve ultrason ile birlikte uygulanır. Biyopsi sonrasında kanama riski söz konusu olduğu için hastanın bir gün süresince gözlem altında tutulması gerekir. Bu sırada kan ve idrar sayımları ile hastanın sağlık durumu an ve an kontrol altında tutulur.

Meme Biyopsisi

15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabilen bu işlem kitle, doku ve hücre çıkarmak için kullanılabilir. Tomografi ve Ultrason MRI ile birlikte lokal anestezi altında uygulanır. Durumun gerekliliklerine göre, vakumlu biyopsi, iğne biyopsisi veya cerrahi yöntemlerle genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Hangi yöntemin kullanılacağına doktor, kitlenin büyüklüğüne göre karar verir.

Tiroit Biyopsisi

Tiroit Biyopsisinde herhangi bir kanama riski söz konusu değildir. Lokal anestezi altında ve ultrasonla birlikte gerçekleştirilir. Öncesinde radyoloji uzmanı ultrason teknolojisi ile giriş ve geçiş noktalarını belirler. İnce iğne tekniği kullanılarak tiroit nodülünden örnek hücre alınır. Eğer birden fazla sayıda nodül söz konusu ise her bir nodül için ayrı ayrı uygulanması gerekir. Tiroid biyopsisi sonrasında hasta yarım saat süresince gözlem altında tutulur. Sonrasında da taburcu edilir.

Biyopsi Çeşitleri

İğne Biyopsisi

İğne biyopsisinde iki farklı yöntem söz konusudur. Perkütan biyopsisi yani ince iğne aspirasyonu, siyah iğneli bir enjektör kullanılarak gerçekleştirilir. Dokudan hücre örneği almak için kullanılır ve özellikle prostat teşhisinde ve tiroid nodüllerinde fayda sağlar. Kalın iğne biyopsisinde ise kitle içerisinden doku örneği almak hedeflenir.

Açık Cerrahi Biyopsisi

Hastanın vücudunda şüphe edilen bölgedeki kitlenin tamamı veya bir kısmının çıkartılması için kullanılır. Genel anestezi eşliğinde gerçekleştirilir.

Fırça Biyopsisi

Endoskopik olarak uygulanan fırça biyopsisinde küçük bir fırçanın hedeflenen dokuya sürülmesi sayesinde elde edilen sürüntünün analiz edilmesini kapsar.

Koryonik Villus Biyopsisi

CVS şeklinde kısaltabileceğimiz Koryonik Villus Biyopsisi, hamilelik sürecinin 10-12. haftasını yaşayan kişilere uygulanabilir. Amacı henüz anne karnında olan bebeğin genetik ve kromozomal anormalliklerinin teşhis edilmesidir.

Koni Biyopsisi

Koni şeklinde doku çıkartma yöntemidir.

Endoskopik Biyopsi

Endoskopik biyopside kemente benzeyen bir ekipman kullanılarak gerçekleştirilen bu işlemde doku boğulur veya koterize edilir. Yani dokunun yakılması, kesilmesi ve sonra da çıkartılması amaçlanır.

Senitel Lenf Nodu Biyopsisi

Tümörde bulunan kanser hücrelerinin yayılma riskinin en yüksek olduğu nokta lenf nodudur. Bu işlemde bölgenin işaretlenebilmesi amacıyla mavi renkli boya kullanılır. Sonrasında hedeflenen kanserli bölge çıkartılır.

Tıraşlama Yöntemi İle Biyopsi

Ciltte bulunun lezyonun alt kısmında yer alan bölge, cildin üst kısmı ile birlikte çıkartılır.

Stereotaktik Biyopsi

Meme ve beyne uygulanan biyopsi yöntemidir. Tomografi teknolojisinden faydalanılır.

Punch Biyopsisi

Genel olarak cilt yüzeyinde kullanılan bu yöntemde minik bir kesme aletinden faydalanılarak istenilen doku çıkartılır.

Vakum Biyopsisi

Vakum biyopsisinin başlangıcında bir iğne lezyon içerisine yerleştirilir. Bu iğne ile doku tıraşlanır ve iğne içerisinde yer alan vakum sayesinde dokular çekilir.


Bunun gibi çok sayıda biyopsi yöntemi söz konusudur. Hastanın vücudundan çıkartılan tüm parça örnekleri, doku bütünlüğünü bozmadan patoloji servisine iletilir. Patoloji laboratuvarında öncelik ameliyat esnasında uygulanan biyopsilerdir. Uzman doktorlar makroskobik ve mikroskobik olarak alınan dokuyu analiz eder ve ardından raporlar.

Girişimsel Radyoloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Girişimsel Radyoloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Girişimsel Radyoloji Konuları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Girişimsel Radyoloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler