Anasayfa Tıbbi Birimler Girişimsel Radyoloji Diğer İşlemler
Diğer İşlemler

Diğer İşlemler

Girişimsel Radyoloji servisi, tıpta çok sayıda alanda hem tanı hem de tedavi amacıyla hizmet vermektedir. Girişimsel radyoloji çoğu hastalığın eskisine kıyasla çok daha basit müdahalelerle cerrahi girişimlere ve açık operasyonlara gerek kalmadan teşhis ve tedavi edilmesini sağlar. Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, Girişimsel Radyoloji birimi ve yapılan işlemlerle ilgili bilinmeyenleri sizler için derledi.

İçindekiler

Atardamar Tıkanıklıkları

Kan damarlarında meydana gelen pıhtı, damar sertliği olarak da bilinen ateroskleroz ya da farklı nedenlerden dolayı oluşan tıkanıklıklar hasta için yaşamsal tehdit arz eder. Fakat girişimsel radyoloji teknikleri bu tür tıkanıklıkların erkenden teşhis edilmesini ve tedavi altına alınmasını mümkün kılmaktadır. Anjiyografi sayesinde damara verilen yüksek yoğunluklu kontrast madde sayesinde hedeflenen bölgeyi görüntüleyebiliyoruz. Bu sayede söz konusu tıkanıklığı ya da darlıkları tespit edip gereken tedaviyi uygulamamız mümkün oluyor.

Anevrizma (Damar Balonlaşması) Endovasküler Tedavisi

Girişimsel nöroradyolojinin en yaygın kullanım alanlarından biri olan Anevrizma, damarların duvarında zayıflayan bir noktada oluşan baloncuk benzeri yapıların tedavisidir. Damar duvarında gelişim gösteren bu baloncuk, sağlıklı damar çeperleri gibi güçlü ve dayanıklı olmadığı için kalpten pompalanan kanın yarattığı basınç yüzünden patlayabilir ve kanamalara sebep olabilir. Eğer bu balonlaşma kalp ya da beyinde meydana gelmişse çok daha ciddi tehlikelere neden olmaktadır. Bu vakaların tedavisinde baloncuğun yer aldığı noktaya yönelen kan akışı engellenir ve damarın patlama riski ortadan kaldırılır.

Bacak Damar Tıkanıklıkları

Yaygın şekilde damar sertliğinden kaynaklanan ve ileri yaşlarda daha çok karşımıza çıkan bacak damar tıkanıklıkları, kişinin parmak uçlarında uyuşukluk, yürürken ağrı ve daha ileri evrelerde kan akışının azalmasından ötürü parmaklarda yaralar ve kangren gibi sonuçlar doğurur. Bu tıkanıklıkların ve darlıkların giderilebilmesi için aterektomi, pıhtı temizleme, anjiyografi, stent ve balon gibi girişimsel radyoloji teknikleri kullanılır.

Boyun Şahdamarı Darlıkları

İnsan bedendeki tüm damarlar gibi beyne uzanan, ana arter görevi gören boyun şahdamarlarında da tıkanıklıklar ve darlıklar oluşabilir. Bu darlıklar ve tıkanıklıkların neticesinde kişi geçici veya kalıcı şekilde beyin fonksiyonlarını yitirebilir. Bu soruna neden olan temel etken damar sertliğidir. Bu durumun tedavisinde stent ve anjiyografi tekniklerinden faydalanılır.

Diyaliz Fistül Tıkanıklıklarının Açılması

Diyalize girmesi gereken kişilerin damarları içerisine fistüller yerleştirilir. Bu fistüller zaman içerisinde tıkanıklığa sebep olabilirler. Bu durum yaşandığında hasta diyalize giremez. Hastanın tedavisine devam edebilmesi için girişimsel radyoloji işlemleri ile söz konusu tıkanıklıktan kurtulması gerekir. Fistülde meydana gelen darlık, pıhtılar ve tıkanıklıklar tromboliz, balon, trombektomi ve stent teknikleri ile giderilir.

Buerger Hastalığı

Bilhassa sigara ve diğer tütün ürünlerini tüketen kişilerde sıkça karşılaştığımız Buerger hastalığı, kol ve bacaklarda bulunan küçük ve orta çaptaki damarları etkileyen bir çeşit periferik damar rahatsızlığıdır. Hastalığın oluştuğu bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Anjioplasti ismi verdiğimiz damar genişletme yöntemi ile Buerger Hastalığı tedavi edilir.

Miyom Embolizasyonu

35 yaş ve üzeri kadın bireylerde daha yaygın şekilde karşılaştığımız ve rahimde oluşan miyomlar, adet düzensizliğine, ağrılara ve idrar esnasında zorlanmalara neden olurlar. Uterin arter embolizasyonu olarak adlandırılan girişimsel radyoloji uygulaması sayesinde miyomları besleyen rahim damarını tıkamak mümkündür. Bu sayede miyomun sebep olduğu sancılar ve diğer şikayetler giderilebilir.

Varikosel Tedavisi

Kısırlık problemi ile tıbbi yardıma başvuran erkeklerin önemli bir kısmında varikosel hastalığı tespit edilmektedir. Testislerde bulunan toplardamarların genişlemesi sonucunda oluşan bu hastalık tıpkı bacaklarda meydana gelen varislere benzer. Genişleyen damarlar hastanın testislerinde ısı artışına neden olur. Bunun sonucunda da sperm hücreleri canlılıklarını yitirirler. Bu da kısırlık durumunu ortaya çıkartır. Varikosel tedavisi mikrocerrahi yöntemleri ile gerçekleştirilir. Hastanın kasık bölgesinde minimal bir kesi açılır ve genişleyen toplardamarlar bağlanır. Ancak girişimsel radyoloji yöntemleri ile kasık bölgesine giriş yapıp varisleşen damarları tıkamak amacıyla bir madde enjekte edilerek de bu hastalık tedavi edilebilmektedir.

Onkolojik Tedaviye Destek Olan Girişimsel Radyoloji İşlemleri

Girişimsel radyoloji yöntemleri onkoloji alanına da önemli katkılar sağlamaktadır. Örneğin görüntüleme teknolojileri eşliğinde yapılan biyopsi işlemleri hastaların önemli bir bölümünün ameliyatlara gerek kalmadan 15 dakika gibi bir sürede tümöründen örnek alınmasını sağlamaktadır. Alınan örnek patoloji birimince incelenir. İyileşme süreci de biyopsinin kendisi gibi hızlı ve kısa sürelidir.

Doğrudan Kanser Tedavisi Yapan İşlemler

Girişimsel radyoloji teknikleri, onkoloji servisinde yalnızca tanı amaçlı kullanılmaz. Aynı zamanda kanserin doğrudan tedavisinde de fayda sağlar. Kemoembolizasyon, radyofrekans ablasyon, intraarteriyal kemoterapi, kemosatürasyon, radyoembolizasyon benzeri yöntemler kanserli hücrelerin yok edilmesini mümkün kolan girişimsel radyoloji uygulamalarıdır.

İğne Biyopsileri

Hastalık şüphesi taşıyan bir organa ilişkin kesin teşhis koymak adına yapılan biyopsi, hastalıklı dokudan örnek alınmasıdır. Bilgisayarlı tomografi veya ultrasonografi benzeri görüntüleme teknikleri ile birlikte bir iğne kullanılarak yapılan biyopsiye de iğne biyopsisi adı verilir. En önemli avantajı kesi açılmasına gerek kalmadan prostat, karaciğer, lenf bezleri ve meme gibi çok sayıda doku ve organdan örnek alınmasını mümkün kılmasıdır.

Temel Drenaj

Safra ve idrar yollarında yaşanan tıkanmaların giderilmesi için uygulanan girişimsel radyoloji uygulamalarıdır. Vücutta meydana gelen sıvı birikintilerinin neden olduğu akut problemlerin giderilmesi drenaj uygulamalarıyla mümkündür. Temel drenaj işlemi yalnızca semptomları değil sorunun altında yatan nedenleri de ortadan kaldırmamızı sağlar.

Kist ve Apse Tedavileri

Vücudun içinde biriken sıvılar (Apseler ve içi sıvı ile dolu kistler) görüntüleme teknikleri ve girişimsel radyoloji uygulamaları ile tedavi edilebilmektedir. Bu işlemler ameliyat niteliği taşımaz ve ameliyathanede yapılmaz. Açık ameliyatlarla kıyaslandığında hastaya sağladığı bazı önemli avantajlar vardır. Genel anestezi veya narkoz gerektirmemesi, yalnızca minik bir iğne deliği açılarak gerçekleştirmesi ve sonrasında herhangi bir ize sebep olmaması bu avantajlar arasındadır. Hasta aynı gün tedavisini tamamlayıp evine dönebilir. Ameliyatlı tedavilere göre çok daha kolay olan bu yöntemde risk faktörleri de oldukça azdır. Çok daha kısa bir zamanda normal yaşantınıza dönmenize imkan verir.

Siz de girişimsel radyoloji işlemlerini gerektiren bir hastalıktan şüpheleniyorsanız, zaman kaybetmeden son teknoloji ekipmanlara ve uzman hekim kadrosuna sahip bir sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz. Unutmamak gerekir ki erken teşhis, hemen her hastalıkta tedavinin başarı olasılığını arttırıyor ve sizi geri dönüşü olmayacak etkilerden koruyor. Girişimsel radyoloji yöntemleri sayesinde uzun zaman hastanede kalmadan sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

Girişimsel Radyoloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Girişimsel Radyoloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Girişimsel Radyoloji Konuları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Girişimsel Radyoloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler