Anasayfa Tıbbi Birimler Girişimsel Radyoloji Drenaj İşlemler
Drenaj İşlemler

Drenaj İşlemler

İÇİNDEKİLER

Perkütan Drenaj İşlemleri

Drenaj, vücudun içerisinde bulunan bir sıvının, olduğu yerden bir başka yere aktarılması veya vücuttan dışarı atılması işlemidir. Perkütan, kelime anlamı olarak cilt altına bir iğne ile girilerek yapılan işlem demektir.

Perkütan drenaj hastanelerde girişimsel radyoloji kapsamında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Drenaj tedavisinin en yaygın şekilde uygulandığı iki durum vardır. Bunlardan ilki başta safra yolları ve idrar kanalı olmak üzere herhangi bir organda yaşanan tıkanmalardır. Tıkanma durumunda vücutta bulunan bir sıvı, akması gereken bölgeye ulaşamaz. Örnek vermek gerekirse safra, bağırsaklara veya idrar mesaneye ulaşamaz. Bunun neticesinde de vücutta birikmemesi gereken bir noktada birikmeye başlar. Ardından bu biriken sıvılar, kısmi olarak kana karışır ve vücutta hasara neden olur. Bu noktada esas odaklanılması gereken sorun tıkanmadır. Fakat bazı durumlarda tıkanmayı gidermek zor olabilir. Eğer tıkanmanın tedavisine engel teşkil eden durumlar söz konusuysa geçici bir iyileşme için drenaj yöntemi ile biriken sıvının dışarı atılması gündeme gelir.

Drenaj tedavisinin uygulandığı bir diğer durumda farklı nedenlerden kaynaklı olarak vücutta istenmeyen sıvıların birikmesi durumudur. Örnek vermek gerekirse kişinin karnında biriken sıvılar ağrıya neden olurken akciğerlerde biriken sıvılar da solunumu zorlaştırır. Karın bölgesinde yaşanan sıvı birikintisi asitli bir sıvıdır ve karaciğer hastalıkları ile birlikte ortaya çıkar. Kimi zaman da biriken sıvı iltihaptır. İltihap yani apse varlığında bunun muhakkak dışarı atılması gerekir.

  • Temel Perkütan Drenaj İşlemleri
  • Safra Yolları Drenajı – Biliyer Drenaj
  • Safra Kesesi Drenajı
  • Sıvı Drenajları
  • Abse Drenajları
  • İdrar Yolları Drenajı

Biliyer Drenaj – Safra Yolları Drenajı

Biliyer drenaj veya bir diğer tabirle safra yolları drenajı, safra yollarında yaşanan tıkanıklık halinde başvurulan bir tedavidir. Bu tıkanmanın neticesinde safranın karaciğerde birikmesini ve hastaya zarar vermesini önlemek amacı ile uygulanır.

Normal şartlar altında safra yollarındaki sıvının safra kanalı üzerinden bağırsaklara akması ve özellikle yağlı besinlerin sindirim sürecine yardım etmesi beklenir. Safra yollarında yaşanan tıkanıklık, bu sıvının bağırsaklara akmasına engel olur ve safra yolu üzerinde birikmesine neden olur. Safra yolunu zaman içerisinde genleştirerek nihayetinde kana karışır. Bu da sarılık hastalığına zemin hazırlar.

Özellikle ileri yaşlarda meydana gelen safra yolu tıkanıklığı genellikle bir tümör oluşumundan kaynaklanır. Daha nadir de olsa bir safra çamuru veya bir safra taşından da kaynaklanabilir.

Safra yollarındaki tıkanmadan kaynaklanan sarılık hastalığı vücutta kaşıntı semptomuna da yol açar. İdrar rengindeki koyulaşma veya dışkı rengindeki açıklık bu durumun habercisi olabilmektedir.

Safranın safra yolunda birikmesi ve bağırsağa ulaşamaması neticesinde safra yolunda bir genişleme yaşanır. Sarılık ve kaşıntı, bu sorunun en önemli bulguları arasında yer alır. Uzun süreler devam eden safra tıkanıklığı karaciğerde önemli hasarlar bırakır. Bu durumla başa çıkabilmek için safra drenajı uygulanır ve bu sayede biriken safranın karaciğere ve vücudun genel sağlığına zarar vermesinin önüne geçilir.

Endoskopik Biliyer Drenaj

Ağız yolundan bir endoskop ile vücuda giriş sağlanır ve ince bağırsağa ulaşılır. Safra yollarında tıkanıklık yaşanan bölgeye plastik bir kateter yerleştirilerek gerçekleştirilir. Bu operasyonun Gastroenteroloji uzmanlarınca yapılması gerekir.

Perkütan Biliyer Drenaj

Girişimsel Radyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. Karın bölgesinin sağ tarafından veya ön bölgesinden ince bir iğne aracılığı ile safra yollarına giriş sağlanır. Bu teknik safra yollarının görüntülenmesini mümkün kılar. Safra yollarındaki tıkanıklığı gidermek için metal stent veya plastik kateterler kullanılır. Bu ikisi arasındaki fark plastik kateterin istendiği taktirde çıkartılabilir olması ancak metal stentin kalıcı ve çıkartılamaz oluşur.

Perkütan Biliyer Drenaj

Perkütan Biliyer Drenaj işlemi endoskopi veya ameliyat olmaksızın, drenajın iğne kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Karın bölgesinden gerçekleştirilen bu uygulamada floroskopi veya ultrason gibi görüntüleme teknolojilerinden faydalanılır. Ameliyat niteliği taşımayan bu uygulamada hastanın bedeninde herhangi bir bıçak izi kalmaz.

Hastanın hastanede yatışını gerektirmeyen bu uygulamada hastanın konforu için damardan sakinleştirici ve ağrı kesici nitelikte ilaçlar verilir. Fakat ameliyathane koşullarına ve hastanın narkoz kullanılarak genel anesteziye alınmasına gerek yoktur.

Yaklaşık 30 dakikalık bir süreçte tamamlanan bu işlemin ardından hastaların 2-3 saat boyunca gözlem altında tutulması yeterlidir. Hastane yatışına gerek yoktur. Gözlem süresinin dolmasının ardından hasta kateter bakımı hakkında bilgilendirilip evine gönderilebilir.

Başarılı bir drenaj işleminin ardından hastanın kaşıntı ve sarılık gibi şikayetleri ortadan kalkar. Kimi vakalarda sarılığın tümüyle düzelmesi beklenenden uzun zaman alabilir.

Tedavi tamamlandıktan sonra doktor kateterin çıkarılmasına veya metal stent takılmasına karar verebilir.

Böbrek Toplayıcı Sisteminde Tıkanma

Böbrekler insan vücudunda bir çeşit kan filtresi işlevi görmektedirler. Vücudumuzdaki kan böbreklerimize ulaşır. Böbreklere gelen kan burada süzülür ve zararlı bileşenler ayıklanır. Ardından da idrar yollarına gönderilir. Ayıklanan zararlı bileşenler idrar formunda vücuttan atılır.

Bir takım hastalıkların varlığı durumunda böbrekler bu filtre işlevini tam olarak yerine getiremez. Bu durum kimi zaman böbrek hastalıklarından kaynaklanırken kimi zaman da böbrek kanallarında yaşanan bir tıkanmanın sonucunda oluşur. Böbrek kanallarındaki tıkanıklık vücut için zararlı etkiler gösterebilecek maddeler taşıyan sıvının atılmasını önler ve vücutta birikmesine neden olur. Bazı vakalarda tıkanıklık yaşayan böbrek kanalları üzerinde drenaj uygulanması gerekir. Bu durumda mesaneden giriş yapılarak tıkanıklığın yaşandığı bölgeye bir kateter yerleştirilir. Bu yöntem başarıya ulaşamazsa sağ ve sol taraftan giriş sağlanarak böbrek toplayıcı sistemi içerisinde bir hortum yerleştirilir. Vücutta biriken idrar bu hortum sayesinde dışarı alınır. Bu işlem tıp literatüründe nefrostomi drenajı olarak da adlandırılır.

Böbrek Toplayıcı Sistemi Drenajı (Nefrostomi)

Ciltten böbrek toplayıcı sistemine giriş sağlanarak bir kateter yerleştirilmesi işlemine nefrostomi adı verilir.

İdrar yollarında tıkanmasının tedavisi iki farklı biçimde gerçekleştirilir.

  • 1 – Mesaneden giriş sağlanılarak plastik kateter yerleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilebilir. Bu işlem Üroloji hekimleri tarafından uygulanır.
  • 2 – Perkütan Nefrostomi ise mesaneden giriş yapılamadığı durumlarda ciltten böbrek toplayıcı sisteme girilerek kateter yerleştirilmesi işlemidir. Nu drenaj tüpü, idrar torbası ile bağlanır ve bu yolla idrarın dışarı atılması sağlanır.

Tıkanma devam ettiği süre boyunca kateter yerinde kalmaya devam eder. Sorun tamamen tedavi edildikten sonra kateter çıkartılır. Kateterin hastanın bedeninde kaldığı süre genellikle birkaç ay kadardır. Kateterin hastanın vücudunda ne kadar kalacağına doktor karar verir.

Girişimsel Radyoloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Girişimsel Radyoloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Girişimsel Radyoloji Konuları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Girişimsel Radyoloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler