Anasayfa Tıbbi Birimler Radyoloji Bilgisayarlı Tomografi
Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi Nedir?

Bilgisayarlı tomografi (BT), vücudun belirli bölgelerinin değişik açılardan çok sayıdaki radyografilerinin bilgisayara aktarılıp görüntülenmesini sağlayan yöntemdir. Bu yöntemde X ışını kullanılarak kemik, damar ve yumuşak dokuların röntgen görüntüleri belirli açılardan çekilerek kesit görüntüleri oluşturulur.

Bilgisayarlı Tomografi Çeşitleri Nelerdir?

Bilgisayarlı tomografi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte tomografide alınan kesit kalınlıkları her geçen gün daha da incelmektedir. Böylece BT’de görüntülenen alan için daha hassas ve hızlı sonuçlar alınmaktadır.

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (Multidetector CT)

16 ve 64 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazlarıdır. 15-20 saniyede tüm vücudu görüntüleyebilen bu cihazlarla 3 boyutlu görüntülerle zenginlik artırılmaktadır.

Kalp, koroner damarlar ve akciğerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. İnsan gözünün ayırt etmekte zorlanacağı küçüklükteki bulguların tespiti ve hastalıkların erken dönem teşhisinde etkilidir.

Sanal bronkoskopi, sanal kolonoskopi ve koroner atardamarlar başta olmak üzere tüm damarlara yönelik BT anjiografi incelemelerine imkân tanımaktadır.

Çok Kesitli Çift Tüplü Bilgisayarlı Tomografi (Dual Source Multislice CT)

128 kesitli çift tüplü BT cihazlarıdır. 5-6 saniyede kalp hızından etkilenmeden kalbi ve koroner arterleri görüntülemek mümkündür. Bu cihazla tüm vücut bölgeleri 3 planda ve 3 boyutlu değerlendirilebilmekte, dokularda en detaylı incelemeler yapılabilmektedir.

Kolonoskopi, sanak bronkoskopi, tüm vücutta anjiografi incelemeleri yapılabilmekte, kalın barsaklar, damarlar ve bronşlar görüntülenebilmekte, damarların çap daralmaları saptanıp, organların iç analizi de yapılabilmektedir. Özellikle de akciğerdeki küçük lezyonların gelişimi net bir şekilde izlenebilmektedir.

Tek Foton Işınımı Yapan Bilgisayarlı Tomografi (Single Photon Emission CT-SPECT)

Gama ışınları ile yapılan nükleer tomografik görüntüleme yöntemidir. SPECT bir kamera tarafından farklı açılardan 2 boyutlu görüntüler bilgisayarda 3 boyutlu tomografik görüntüye dönüştürülür. Özellikle beyin perfüzyon sintigrafisinde, miyokard perfüzyon sintigrafisi (kalp sintigrafisi)’nde, akciğer, karaciğer, böbrek ve kemik gibi organların sintigrafileri de tomografik olarak uygulanabilir.

Bilgisayarlı Tomografi Nasıl Çekilir?

Hasta yatar pozisyonda sedyeye yatırılarak cihazın içerisine alınır. Kesit kalınlığı ayarlandıktan sonra görüntülenecek alana göre hastaya pozisyon verilir. Daha sonra x ışınları ile bölgesel görüntüler oluşturulur. Görüntüleme kontrastlı yapılacaksa damar yolu vasıtasıyla hastaya ilaç verilir ve ardından BT çekilir. Çıkan sonuçlar bilgisayara aktarılır. Daha sonra radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Uzman görüntüleri değerlendirerek BT raporunu hazırlar. İstenildiği taktirde CD’ye yazdırılarak hastaya verilebilir.

Bilgisayarlı Tomografi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

 • Kanser, akciğer nodülleri, karaciğer kitleleri veya kalp hastalıklarının belirlenmesinde
 • Kanser tedavisi ve bazı hastalıkların etkinliğinin takibinde
 • Kanser evresinin tespitinde
 • Kolorektal kanser taraşında
 • Kemik direncinin ölçülmesinde
 • Kemik kırıkları, bozuklukları veya tümörlerinin tespitinde
 • İç organlardaki yaralanma ve iç kanamaların tespitinde
 • Ameliyat, biyopsi veya radyasyon tedavilerinin planlanmasında
 • Biyopsi veya iğne aspirasyonu durumlarında görsel yardım sağlanmasında
 • Böbrek ve mesane taşlarında
 • Ülseratif kolit ve sinüzik gibi enflamatuar hastalıklarda kullanılmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi Kullanım Alanları Nelerdir?

Bilgisayarlı Tomografi vücudun çeşitli bölgelerinin detaylı incelenmesinde kullanılmaktadır. Bu bölgelerden bazıları ise;

Toraks BT

Göğüs kafesi ve içesindeki organların yer aldığı bölgeye toraks denilir. Toraks BT ile göğüs kafesinin içerisinde yer alan organların ayrıntılı değerlendirilmesi yapılır. Akciğer yapısı, bronşlar, kalbin büyüklüğü, damarsal yapılar ve bölgesel lenf nodları Toroks BT ile değerlendirilmektedir.

Beyin (Kraniyal) BT

Beyin, beynin yapısı, damarsal yapıları ve kafatası kemikleri hakkında detaylı bilgi almak için kullanılmaktadır.

Kardiyak Koroner BT Anjiyografi

Koldan damarlara ilaç verilerek kalp damarlarının durumu hakkında detaylı bilgi almak için kullanılır. Bu işlemle damarlardaki darlık, tıkanıklık, varsa tıkanıklığın yeri ve büyüklüğü saptanmaktadır.

BT Anjiyografi

Beyin, boyun, böbrek ve ekstremite yer alan damarlardaki problemlerin değerlendirmesi işlemlerinde kullanılmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi Hamilelere Zarar Verir Mi?

BT öncesi hastanın hamile olup olmadığıyla ilgili radyoloji doktoruna bilgi vermesi gerekir. Bilgisayarlı tomografi işlemi vücut bölgesi karın veya pelvis bölgesinde uygulanmıyorsa işlemden kaynaklanan radyasyon anne karnındaki bebek için risk oluşturmaz. Pelvis veya karın bölgesinin görüntülenmesi gereken durumlarda ise farklı görüntüleme yöntemlerinin kullanılması gerekir. Bu tür durumlarda MR veya ultrason tercih edilebilir.

Bilgisayarlı Tomografi Ağrılı Bir İşlem Midir?

Bilgisayarlı Tomografi işlemi tamamen ağrısızdır. Ancak çekim esnasında hareketsiz durmak ve nefesi bir süre tutmak gerekir. İlaçlı tomografi çekimlerinde ise damarlara enjekte edilen kontrast maddenin yan etkileri görülebilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi Kaç Dakika Sürer?

Bilgisayarlı Tomografi işlemlerinin süresi, taranacak alanın büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Ancak gelişen teknoloji sayesinde birçok görüntüleme işlemini saniyeler içerisinde tamamlamak mümkündür. Genel anlamda birkaç dakika ile 30 dakika arasında değişmektedir.

Radyoloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Radyoloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Radyoloji Konuları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Radyoloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler