Anasayfa Tıbbi Birimler Radyoloji Manyetik Rezonans (MR)
Manyetik Rezonans (MR)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) Nedir?

Büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü bir manyetik alan içerisinde radyo dalgaları ile yumuşak dokuların, kemikleri ve diğer tüm iç yapıların görüntülerini oluşturmada kullanılan bir görüntüleme sistemidir. MR vasıtasıyla belirli anatomik yapıları diğer yapılardan ayırt etmek, hastalıklı ve sağlıklı dokular arasındaki farları saptamak mümkündür.

MR Cihazı Nasıl Çalışır?

Hasta, güçlü bir manyetik alan oluşturan büyük bir mıknatısın içerisine yerleştirildikten sonra üzerine radyofrekans dalgaları gönderilir. Bu dalgalar vücutta bulunan hidrojen atomu protonlarını uyarmaktadır. Bu protonların ortaya çıkardığı sinyaller özel antenlerle toplandıktan sonra bilgisayar ortamında işlenerek vücudun kesitsel görüntüleri oluşturulur. İşlem esnasında vücudun farklı planlarda (sağdan sola, önden arkaya, yukarıdan aşağıya) kesitleri gösterilebilmektedir.

MR Hangi Hastalıklarda Kullanılmaktadır?

MR cihazı ile vücudun kemiksiz kısımları ve yumuşak dokuları başta olmak üzere değişik bölgelerinde kullanılmaktadır. MR cihazı ile;

 • Migren, baş ağrıları
 • Nörolojik rahatsızlıklar
 • Beyin tümörü kaynaklı hastalıklar
 • Epileptik nöbet geçiren hastalar
 • Omurga problemi, disk kaymaları ve disk fıtıkları durumunda
 • Göz, kulak ve çene eklemi problemi olanlarda
 • Omuz ve diz gibi eklemler ve bağların değerlendirilmesinde
 • Göğüs ve karın için organ rahatsızlıklarında
 • Spor yaralanmalarında
 • Kalp hastalıklarında
 • Kemik yapı rahatsızlıklarının tanısında kullanılmaktadır.

MR İle Hangi Görüntülemeler Yapılabilir?

Beyin Emarı (MR)

Beyin tümörleri, felçler, bunama ve multiple skleroz gibi sinir hastalıklarının tespitinde en başarılı sistemdir. Beyin damarları, hipofiz bezi, göz ve iç kulak hastalıklarını değerlendirmede de kullanılır.

Manyetik Rezonans Spektroskopi (MRS)

Patolojik dukuların biyokimyasal analizlerinin yapılabilmesi ile birlikte normal dokularda mevcut biyokimyasal ilişkilerin araştırılmasına da imkân tanımaktadır.

Perfüzyon Ağırlıklı MR (PA-MR)

Beyin dokusunun fonksiyonel durumu ile ilgili bilgi edinmede kullanılır. Serabral dokudaki hasar ve lezyonların sebep olduğu hemodinamik değişikliklerin izlenmesine olanak tanır. Kafaiçi tümörler, epilepsi, demans (bunama), inme, kognitif bozukluklar ve normal fizyolojik değişimlerin non-invazif değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir.

Difüzyon Ağırlıklı MR

Dokuda bulunan suyun moleküler hareketlerinden kaynaklanan görüntülerle elde edilmektedir. Mormalite (ölüm) ve morbidite nedenlerinden biri olan inmenin görüntülenmesine olanak tanır. Akut inme tanısında BT veya konvasiyonel MR’a göre doğruluğu çok yüksektir. BT veya standart MR teknekleri 1-2 saatlik enfarktı gösteremezken, difüzyon MR ile erken dönemde kolayca görüntülemek mümkündür. Bu yöntemde kafa içi kistik yapılan birbirinden ayrılabilmektedir. Bunun yanı sıra tümöre bağlı omurga basısı ile oluşan kırıklarda iyi huylu-kötü huylu tümör ayrımının yapılmasında, ADC artışının görüntülenmesinde kullanılmaktadır.

Fonksiyonel MR (fMR)

Nörolajik görüntüleme şeklidir. Hastaya gösterilen resim ve dinletilen müziğin algılanması veya verilen fiziksel bir aktivitenin yerine getirilmesinde beyinin ilgili bölümlerinde oluşan hareketlenmeleri takip eder. Duyusal-motor ve konuşma merkezlerine yakın kitle lezyonlarının cerrahi operasyonu öncesi yeterli kalitede fonksiyonel haritalandırma yapılabilmesini sağlamaktadır.

MR Anjiyografi

Damarların detaylı görüntülenmesini sağlayan sistemdir. Aort, böbrek, akciğer, kol ve bacak damarları ile birlikte intrakranial (kafa içi) damarlarının görüntülenmesinde kullanılmaktadır.

Kalp ve Damar Emarı

Kalbin ve ana damarların yapısı, fonksiyonu, kap adacıklarının boyutu, duvar kalınlıkları, ilerleyici kalp hastalığı veya kalp krizine bağlı kalp hasarının boyutunu anlamak için kullanılmaktadır.

Vücut Emarı (MR)

Ana damarlar, kalp, akciğer, karaciğer, dalak, böbrekler, pankreas, safra kesesi, safra yolları, karın içi damarlar detaylı bir şekilde incelenebilmektedir. Kadın ve erkek üreme organları, mesane ve pelvik organların görüntülenmesinde de kullanılmaktadır.

Meme Emarı (MR)

Mamografi ve USG ile birlikte kullanılan bir yöntemdir. Meme tümörlerinin erken tanısında kullanılmaktadır. Memede çoklu odak araştırılmasında, silikon implantlı veya genç hastalardaki yoğun meme dokusu gibi mamografinin zorlandığı alanlarda tarama amaçlı olarak başarıyla kullanılır. Lezyonların iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığının değerlendirilmesinde de önerilir.

Kas İskelet MR

Kaslar, tendonlar, bağlar, menisküsler, eklem küpsülü, çevre yumuşak dokular ve diğer eklem diskleri hakkında detaylı bilgi verir. Spor yaralanmalarında, iltihaplı durumlarda, eklem rahatsızlıklarında, kitlelerin kemiklere olan yayılımının değerlendirilmesinde, disk fıtığı, skolyoz (kamburluk) gibi omurga problemleri ve spinal cerrahi sonrası cerrahinin etkileri ile ilgili değerlendirmelerde kullanılmaktadır.

Prostat MR

Prostat kanseri, postatit ve iyi huylu prostat büyümesi tanısında kullanılmaktadır. Tedavinin yönünü belirleyecek tümörün büyüklüğü ve tümörün başka organlara sıçrayıp sıçramadığının tespitinde de kullanılmaktadır.

Kimler MR Yaptıramaz?

Güçlü bir manyetik alan olduğu için odada metal eşyalar bulunmamalıdır. Bu nedenle; metal kalp pili, implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatörler, vagus sinir stimülatörleri, koklear implantlar, insülin pompası kullananlar, derin beyin stimülatörleri bulan kişilerin bu durumlarını bildirmeleri gerekir. Bazı dövmelerde kullanılan mürekkepler de metal tozu içerdiği için dikkatli olunmalıdır.

MR Sağlığa Zararlı Mıdır?

MR cihazları sağlığa zararlı iyonlaştırıcı radyasyon kullanmadığı için sağlığa zararı yoktur. Çekilen görüntü sayısı ve taranan alanın boyutuna göre 15-90 arası sürmekte olan ağrısız bir işlemdir.

Hamileler MR Yaptırabilir Mi?

MR güvenli bir görüntüleme yöntemidir. Çocuklarda olduğu gibi hamilelerde de tanısal amaçlı olarak güvenilir bir şekilde kullanılabilmektedir. Yapılan araştırmalar, gebelikte en görüntülenme yöntemlerinden birinin MR olduğunu ortaya koymaktadır. Bütün bunlara rağmen hamileliğin ilk 3 ayında çok gerekli değilse kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Bazı MR çekimlerinde damar yoluyla gadalinyum verilmektedir. Konstrast madde de denilen gadalinyum verilerek yapılan MR çekimleri ise hamilelerde tavsiye edilmez.

MR Çekimleri Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde!

Sizler de MR cihazı ile tanısı konulabilecek her hastalığınızın tanı ve tedavisinde Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’ne başvurabilir, MR çektirip tedavi olarak sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

Radyoloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Radyoloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Radyoloji Konuları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Radyoloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler