Anasayfa Tıbbi Birimler Nöroloji Diskineziler
Diskinezi Nedir?

Diskinezi Nedir?

Diskinezi, kaslar üzerindeki spazmların, yanlış iletiler nedeniyle vücudun farklı bölgelerine yayılmasıyla ortaya çıkan hastalıktır. İstemsiz hareketlerin görüldüğü bir hareket bozukluğu olarak tarif edilir.

Diskinezi Belirtileri Nelerdir?

  • Vücudun kol ve bacak gibi çeşitli bölgelerinde istemsiz hareketler
  • Kas kontrolünde zayıflık
  • İstemli hareketlerde güçlük, kontrol zorluğu
  • Konuşma ve yemede güçlük
  • Ağızda ve çenede istemsiz hareketler, dudak büzme, ağız şapırdatma ve dili etme
  • Ani, hızlı ve düzensiz hareketler
  • Tekrarlı hareketler
  • Yılanvari, yavaş hareketler
  • Normal olmayan yürüyüş diskinezi belirtileridir.

Diskinezi Neden Oluşur?

Diskinezi hastalıkları, beynin kimyasındaki değişiklikler, bazal ganglion denilen çekirdeklerdeki bozukluklar, levadopa tedavisinden, beyin hasarından ve antipsikotik ilaçların yan etkisinden kaynaklanabilir.

Diskinezi Tedavisi

Diskinezi tedavisinde azaltıcı ve önleyici yaklaşımlar tercih edilmektedir. Tedavide, hastalığın türü, şiddeti, hastanın yaşı, hastaya olan etkileri gibi etmenler belirleyicidir.

Hastalığın şiddeti ve takibi için AIMS adı verilen anormal istemsiz hareket skalası kullanılır.

Diskinezi tedavilerinde kullanılan bazı tedaviler şunlardır:

Antioksidan Tedavisi

Tardif diskinezisinin tedavisinde kullanılır. Tedaviye ayrıca E ve B6 vitamini, Pirasetam ve Melatonin gibi antioksidanlar dahil edilebilir.

Amantadin

Diskinezinin şiddetini düşürmek için kullanılan yöntemdir.

Veziküler Monamin Oksidaz 2 İnhibirötrleri (VMAT2)

Tedavide, VMAT2’yi baskılayan valbenazin, tetrabenazin ve deutetrabenazin gibi VMAT2 inhibitörleri kullanılmaktadır.

Antikonvülzan İlaç Tedavisi

İstemsiz hareketlerin tedavisinde ve nöbetlerde tercih edilir. Bu tedavide karbamazepin, fenitoin, sodyum valproat, primidon ve diazepam kullanılmaktadır.

Derin Beyin Stimülasyonu

Beynin etkilenen bölgelerine elktrot, göğüs kafesine ise nörostimülatör yerleştirilir. Nörüstimülatörden sinyaller gönderilerek istemsiz hareketlerin azalması sağlanır.

Diskinezi İçin Hangi Doktora Gidilir?

Diskinezi, istemli hareketlerin kontrolünde yaşanan bir rahatsızlık olduğu için nöroloji branşında uzmanlaşmış doktora başvurmak gerekir. Nörolog muayene edip teşhisi koyduktan sonra ilaç tedavisine başlar.

Nöroloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Nöroloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Nöroloji Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Nöroloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler