Anasayfa Tıbbi Birimler Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Kanseri
Baş Boyun Kanseri

Baş Boyun Kanseri

Başın ve boğazın belirli bölgelerinde yer alan dokularda oluşan kanser türlerinin genel ismi baş ve boyun kanserleridir. Bütün kanser türleri içerisinde yüzde 10’luk dilimi baş ve boyun kanserleri oluşturur.

En sık karşılaşılan baş boyun kanserleri; dudak kanseri, yutak kanseri, ağız kanseri, gırtlak ve geniz kanserleridir. Erken teşhis sağlandığında bu kanser türlerinin tedavisinde başarı şansı son derece yüksektir. Erken dönemde başlanan tedavide tümörler vücuda yayılmadan yok edilebilir.

Baş ve Boyun Kanserleri Nelerdir?

Baş ve boyun kanserleri bulundukları yere göre adlandırılır.

Ağız Boşluğu Kanserleri (Dudak Kanseri, Dil Kanseri ve Diş Eti Kanseri vb.)

Ağız boşluğu; dudak diş etleri dil, yanaklar, damak ve ağız tabanını kapsamaktadır. Dudak kanseri en çok alt dudakta ve kadınlara oranla erkeklere daha çok görülür. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı da artar.

Dil kanserleri de hücrelerin anormal çoğalması sonucu oluşur. Dil, ağız boşluğunda olduğu için teşhisi diğer organlara göre daha kolaydır. Temel nedeni sigara kullanımıdır.

Diş eti kanserleri ise uygun olmayan protezler ile ilişkilidir. Tanınmazı zor kanser türlerinden ir diğeri de ağız tabanı ve çene arkası kanserleridir.

Üst Yutak (Geniz-Nazofarenks) Kanseri

Nazofarenks (geniz), burun ve boğazın arka tarafında ve üst kısımlarda kalan bölgeye denilir. Nazoferenks (geniz) kanserinin erken tespiti çok zordur. İlk belirtisi boyunda kitle olabildiği gibi belirtileri ise burun tıkanıklığı ve kulak problemleridir.

Gırtlak (Larenks) Kanseri

Gırtlak, boğazda yemek ve nefes borusunu birbirinden ayıran, yutaktan sonra gelen yapıya denilir. Yemeğin nefes borusuna kaçmasını engeller. Gırtlakta oluşan kötü huylu hücrelere gırtlak kanseri denilir. Genellikle gırtlağın üst kısmında görülür. Daha çok erkeklerde, sigara ve tütün mamullerinin kullanımından kaynaklanır. En büyük belirtisi 3 haftayı geçen ses kısıklıklarıdır.

Tükürük Bezi Kanseri

Tükürük bezi, baş ve boyun bölgesinde, sindirim için gerekli olan tükürüğü üreten yapılara denilir. Tükürük bezinin ürettiği salgılar içerisindeki antikorlar ile enfeksiyonları da önler. Tükürük bezi kanserlerinin birçok tipi bulunmasına rağmen genelde iyi huyludur ve yayılım göstermezler. En sık görülen belirtisi ise ağrısız şişkinliktir.

Paranazal Sinüsler ve Burun Boşluğu Kanseri

Paranazal sinüsler ise burun boşluğunun yan tarafında bulunur. Burun boşluğu ve paranazal sinüslerde oluşan tümörlere oluşum yerine bağlı olarak burun kanseri ya da sinüs kanseri denilir. Genelde iyi huyludurlar. Metastaz riski düşük kanser türlerindendir.

Baş ve Boyun Kanserlerinin Nedeni Nedir?

Baş ve boyun kanserlerinin oluşumunda en büyük faktörler sigara, tütün mamulleri ve alkol kullanımıdır. Risk, bu ürünleri birlikte kullananlarda daha çok artar.

Bir başka faktör de İnsan Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonudur. Baş ve boyun kanserlerine kötü beslenme alışkanlıkları, ağız hijyeninin bozulması ve Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu da neden olabilmektedir.

Baş ve Boyun Kanserlerinin Belirtileri Nelerdir?

Baş ve boyun kanserleri belirti verebileceği gibi hiçbir belirti de vermeyebilir. Sıkça görülen baş boyun kanserleri belirtileri ise;

 • Baş ve boyunda şişlik
 • Ağız içinde, dilde veya dudakta oluşan iyileşmeyen yaralar
 • Ağızda uyuşma ve karıncalanma
 • Ses kısılması
 • Yutma güçlüğü
 • Nefes almada zorluk
 • Burun tıkanıklığı veya burun kanaması
 • Öksürük
 • Kulak ağrısı, çınlaması veya işitmede azalma

Baş ve Boyun Kanserleri Tanısı Nasıl Konulur?

Baş ve boyun kanserinin tedavisi için erken tanı önemlidir. Bu kanser türlerinin dörtte üçü muayenede tespit edilebilir. Tanı için bazı testler yapılmalıdır. Fiziki muayenenin yanında endoskopiye de ihtiyaç duyulur.

Doktor muayenede kan ve idrar örnekleri de isteyebilir. Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) ve Röntgen gibi görüntüleme yöntemlerine de başvurulabilir, patoloğun incelemesi biyopsi örneği alınmasını da isteyebilir. Kanser türünün kesin tanısında en garanti yöntem biyopsi alınıp laboratuvarlarda incelenmesidir.

Baş ve Boyun Kanserleri Tedavisi

Baş ve boyun bölgelerinde oluşan şişlikler, ağız ve ağız içinde çıkan yaralar bu kanserlerin habercisi olabilmektedir. Yine diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi tedavi kişiye özel planlanır. Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde üç yöntem vardır. Bunlar;

 • Cerrahi Tedavi
 • Kemoterapi
 • Radyoterapidir.

Cerrahi Tedavi

Baş ve boyun kanserlerinde ilk seçenek cerrahi işlemlerdir. Kanserli doku ya da organ cerrahi yöntemle çıkarılmaktadır. Kanserin yayılma riski yoksa etkilidir. Yayılma riski varsa diğer yöntemlerle birlikte tercih edilmektedir.

Kemoterapi

Kanserli hücrelerin yok edilmesi için kullanılan kimyasal maddelere kemoterapi denilmektedir. Bu yöntemden vücudun geneli etkilenir. Genelde kanserli hücreler yayılım gösteriyorsa tercih edilir.

Radyoterapi

Radyasyon tedavisi, kanserli hücrelerin yok edilmesinde tek başına kullanılabildiği gibi diğer yöntemlerle birlikte de kullanılabilir. Radyasyon ile kanserli hücreler yok edilir. Kanseri önlemek, kanserli hücrelerin yayılımını önlemek, geciktirmek veya ağrıyı azaltmak amacıyla kullanılır.

Baş ve Boyun Kanserleri Sıkça Sorulan Sorular

Baş ve Boyun Kanserinde En Dikkat Çekici Belirtiler Nelerdir?

Baş ve boyun tümörünün en bilinen belirtileri;

 • Baş ve boyunda şişlik
 • Ses kısıklığı
 • Burun tıkanıklığı
 • Yutma güçlüğü
 • Kulak ağrısı
 • Yüz felci
 • İşitme kaybı
 • Dudak, dil ve ağız içinde iyileşmeyen yaralardır.

En sık görülen baş boyun kanser türleri; ağız, ağız boşluğu, dudak, yutak, geniz ve gırtlak kanserleridir.

Ortalama yaşam süresi 6-15 ay arası olmak üzere, kanserin durumu ve tedaviye bağlı olarak değişmektedir.

Baş boyun kanserleri, kanserden yaşam kaybının %4’ünü oluşturmaktadır.

Boyun kanserleri genelde iyi huyludurlar. Cerrahi yöntemle çıkarıldıktan sonra problem kalmaz. Kötü huylu ise cerrahi yöntemle alınır ve ardından radyoterapi ve kemoterapi uygulanır.

Gırtlak kanseri, ölümcül bir hastalıktır. Hastalığın seyri açısından erken tanı ve tedavi önemlidir.

Birinci evre gırtlak kanseri vakalarında 5 yıl hayatta kalma oranı %90, ikinci evrede 5 yıl hayatta kalma oranı %74, üçüncü evrede 5 yıl hayatta kalma oranı %56, dördüncü evrede 5 yıl hayatta kalma oranı ise %44’tür.

Kulak Burun Boğaz Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Kulak Burun Boğaz birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler