Anasayfa Tıbbi Birimler Kulak Burun Boğaz Gırtlak Kanseri
Gırtlak Kanseri

Gırtlak Kanseri

Nefes borusunu yutma eylemi esnasında koruyan, havanın akciğerlere ulaşabilmesini sağlayan ve ses telleri sayesinde sesimizin çıkmasını sağlayan gırtlak bölgesi, vücudumuzda sindirim ve solunumun ayrıldığı bölgedir. Alkollü içecekler ve tütün mamullerinin kullanılması kişi gırtlak kanseri açısından risk grubuna sokar.

Baş ve boyun bölgesinde meydana gelen kanserler arasında yer alan gırtlak kanseri, boğazın nefes borusu ve dil kökü arasında bulunan, ses tellerinin de yer aldığı kısımda oluşur. Laringeal ve larinks şeklinde de adlandırılan gırtlak kanseri, baş ve boyun bölgesinde oluşan kanserler arasında en sık görülenlerden bir tanesi olarak öne çıkar.

Gırtlak kanseri vakalarının tedavisinde tümörün yer aldığı bütün bölge, hastalığın hangi derecede olduğu, hangi evrede seyrettiği ve hastanın genel sağlık durumu gözetilerek planlama yapılır.

Gırtlak Kanseri Nedir?

Gırtlak, boyun bölgesinde bulunan, yemek ile nefes borusunu ayıran organdır. Ses tellerini barındırdığı için ses üretimi de burada yapılır. Solunum yolunun önemli bir parçası olan gırtlak, yutma esnasında yemeğin nefes borusuna kaçmasının da önüne geçer. Gırtlak bölgesinde oluşan kötü huylu kitlesel hastalıklara ise gırtlak kanseri denilmektedir. Gırtlak, tıp dilinde larenks olarak isimlendirildiği için larenks kanseri de denilmektedir. Gırtlak kanserleri genelde nefes borusunun ve ses tellerinin bulunduğu glottis bölgesinde ortaya çıkar.

Gırtlak kanseri görülme sıklığı, dünya genelinde sigara ve tütün mamullerinin tüketiminde yaşanan artışa paralel olarak artmaktadır. Baş ve boyun kanserleri arasında en çok görülen kanser türü olarak öne çıkar.

Gırtlak Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Gırtlak kanserine neden olan veya bu kanser türüne yakalanmayı kolaylaştıran çeşitli etkenler vardır. Bunlar genel olarak;

 • Alkol ve tütün ürünlerinin kullanımı
 • Beslenme sorunları
 • Yaş ve cinsiyet
 • Kimyasal maddelere maruz kalma durumuna bağlı olarak değişir.

Özellikle sigara içilmesi ve uzun süre alkol tüketimi gırtlak kanseri riskini önemli ölçüde artırır. Sigara kullanan kişilerin gırtlak kanserine yakalanma riski diğer kişilere göre 20 kat daha fazladır. Erkeklerin gırtlak kanserine yakalanma riski de kadınlara oranla yedi kat daha fazladır.

Gırtlak kanserine neden olan bir başka etken de boya sanayi, petrol ürünleri, ağaç işleri gibi kimyasallar maddelere yoğun olarak maruz kalınan iş kollarıdır. Bu iş kollarında çalışan kişilerin de gırtlak kanserine yakalanma riski fazladır.

Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Gırtlak kanserinin en bilinen belirtisi ses kısıklığı ve ses kalitesindeki değişimlerdir. Ancak bazı durumlarda gırtlağın tümörden etkilendiği bölgeye bağlı olarak uzun süre belirti vermeden ilerleyebilmektedir. Boğazda ağrı, yabancı cisim hissi de belirtilerdendir. Genel olarak bakıldığında;

 • 3 haftadan fazla süren ses kısıklığı
 • Yutma güçlüğü
 • Yutma esnasında ağrı
 • Kilo kaybı
 • Nefes darlığı
 • Boğazda yumru veya şişlik hissi
 • Kanlı balgam
 • Yorgunluk
 • Kulak ağrısı
 • Ağız kokusu gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Ancak bu belirtiler kanser dışı sorunlardan da kaynaklanabilmektedir.

Gırtlak Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Gırtlak kanserinin tedavisinde en önemli konulardan biri erken tanıdır. Yukarıda saydığımız belirtilerden bir veya daha fazlası olan kişilerin zaman kaybetmeden KBB uzmanına başvurmaları gerekir.

KBB uzmanı hastanın şikâyetlerini dinledikten sonra gırtlak bölgesinin ve boyun lenf düğümlerinin fiziki muayenesini yapar. Ardından ucunda kamera bulunan bir kanül ile laringoskopi işlemi yapar ve bölgeyi görüntüler. Kötü huylu kitleden şüphelenirse mikrolaringoskopi ile ayrıntılı inceleme yapılır ve kitleden biyopsi (doku örneği) alınır.

Gırtak Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Gırtlak kanserinin tedavisinde hem kemoterapiden hem radyoterapiden hem de cerrahi operasyonlardan yararlanılmaktadır. Kimi zaman bu tedavi seçeneklerinden biri tercih edilir kimi zamansa birkaçının kombine olarak uygulanmasına karar verilebilir.

Cerrahi Tedavi

Gırtlak kanseri vakalarında en çok tercih edilen yöntemdir. Bu yöntemde hastalığın erken dönemindeyse kanserli doku ve gırtlağın bir bölümü, geç dönemde ise gırtlağın tamamı alınmaktadır. Bu ameliyatların bazılarında nefes borusuna trakeostomi denilen bir delik açılır ve hastanın buradan nefes alması sağlanır.

Gırtlağın bir bölümünün alındığı durumlarda ise hastanın güvenle nefes alabilmesi için bu delik birkaç gün içinde kapatılır. Gırtlağın tamamı alınmışsa bu delik kalıcı olabilmektedir.

Kanser hücreleri lenf bezlerine yayılmışsa veya yayılma riski fazla ise ameliyatta lenf bezlerinin de temizlenmesi gerekir.

Gırtlağın bir kısmının çıkarıldığı hastalarda ses kalitesi yüksektir. Ancak tamamı çıkarılmışsa ameliyat sonrası konuşma sorunu ortaya çıkar. Bu sorunu aşmak için ses protezi takılır ve ses eğitimi eli konuşma sorunu hafifletilir.

Radyasyon Tedavisi (Radyoterapi)

Kanserli hücrelerin yüksek enerjili ışınlar kullanılarak öldürülmesi veya küçültülmesi tedavisidir. Gırtlak kanserlerinde bu ışınlar dışarıdan bir cihazla verilir. Tedavi kapsamında her gün belli dozda radyasyon verilir.

Radyasyon tedavisinin etkisini artırmak için hastaya radyoterapi esnasında bazı ilaçlar da verilebilir. Erken evre gırtlak kanseri vakalarında etkili bir yöntemdir. İleri evre gırtlak kanseri vakalarında ise cerrahi tedaviyi tamalayıcıdır.

Kemoterapi

Kemoterapi, ileri devre kanserlerde cerrahi öncesi veya sonrası tedavilerde tercih edilir. Cerrahinin uygulanmadığı vakalarda ise kemoterapi ve radyoterapi birlikte kullanılabilmektedir.

Gırtlak Kanseri Sıkça Sorulan Sorular

Gırtlak Kanserinde Hangi Doktora Gidilir?

Gırtlak kanseri vakalarında teşhis ve tedavi ile Kulak Burun Boğaz (KBB) doktorları ilgilenir.

Gırtlak kanseri vakaları hücre tipine göre değişir. Bunlar; skuamöz hücre tipi gırtlak kanseri adenokarsinom gırtlak kanserleridir.

Gırtlak kanserinin beş evresi bulunur. Bunlar;

 • 0. Evre: Çok erken bir evredir ve çere dokulara yayılmamıştır.
 • 1. ve 2. Evre: Erken evre gırtlak kanseri vakalarıdır. Tümör küçük ve gırtlak dışına taşmamıştır.
 • 3. Evre: Tümür daha büyüktür ve ses tellerini etkileme başlamıştır. Gırtlağın üst kısmına veya tiroit bezinin iç kısmına doğru büyümüş olabilir.
 • 4. Evre: Gırtlak kanserinin son evresidir. Tümör, tiroit bezine, soluk borusuna veya yemek borusuna yayılmış olabilir.

Evet, gırtlak kanseri ölümcül bir hastalıktır. Hastanın yaşam süresi; tümörün cinsine, yerine, büyüklüğüne, yayılımına ve hastanın direncine göre değişebilmektedir. Tedavi ile birlikte 5 yıl hayatta kalma süresi;

 • 1. Evre gırtlak kanserinde %90
 • 2. Evre gırtlak kanserinde %70
 • 3. Evre gırtlak kanserinde %60
 • 4. Evre gırtlak kanserinde %40’tır.

Gırtlak kanseri önce komşu dokulara yayılır. İleri evrede ise uzak organlara da yayılabilir. Gırtlak kanserinin yayılım yaptığı yerler ise;

 • Gırtlak boyu
 • Boyudaki yumuşak dokular
 • Ses telleri
 • Tiroit bezi
 • Dil tabanı
 • Dil ve boyun kasları
 • Yutak
 • Soluk borusu (trakea)
 • Yemek borusu
 • Lenf bezleri
 • Akciğer, karaciğer ve kemiklerdir.

Evet, sigara gırtlak kanseri için önemli bir risktir. Yapılan araştırmalar, sigara içen insanların içmeyenlere göre gırtlak kanserine yakalanma oranının 20 kat daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır.

Kulak Burun Boğaz Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Kulak Burun Boğaz birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler