Anasayfa Tıbbi Birimler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi ve Takibi
Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi ve Takibi

Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi ve Takibi

Çocuk gelişiminin anne karnından ergenlik döneminin sonuna kadar belirli aralıklarla izlenmesi gerekir. Büyüme çocuğun fiziki özelliklerindeki artışı tanımlarken gelişme ise mental, motor ve psikolojik olgunlaşmasını anlatır. Büyüme hızı değişik yaş dönemlerinde farklı olabilir.

Büyümenin Değerlendirilmesi

Büyüme, çocuğun fiziki (biyolojik-anatomik) özelliklerindeki değişimi, artışı tanımlar. Anne karnından ergenliğe kadar çocuğun fiziki gelişimini takip etmek mümkündür. Bu kapsamda;

  • Vücut ağırlığı ve ağırlık artış hızı
  • Boy uzunluğu ve boy uzama hızı
  • Baş çevresi ve artma hızı
  • Vücut bölümlerinin birbirine oranları
  • Standart referans değerler gibi ölçümler yapılır.

Çocuğun ölçüleri standart büyüme eğrilerine işaretlenip, o yaş ve cinsiyetteki diğer çocuklarla kıyaslanmaktadır. Çocuğun değerlerinin standart büyüme eğrilerinin altında veya üstünde olması, gelişim eğrisinde yaşanan duraksamalar uyarıcı verilerdir. Bu tür durumlarda beslenme bozukluğu, hormonal bozukluklar, genetik problemler, çölyak hastalığı (sindirim problemi) veya kronik enfeksiyon açısında mutlaka inceleme yapılması gerekir. Doktor gerekli görürse kemik yaşı ölçümü de yapabilir.

Gelişimin Değerlendirilmesi

Gelişme, çocuğun mental, motor ve psikolojik olgunlaşması noktasında yaşadığı değişimlerdir. Çocuğun yaşı ilerledikçe belirli yetileri kazanması gerekir. Gerek çocuğa gerekse aileye yöneltilen sorularla çocuğun nöromotor ve psikososyal gelişimi kapsamında sosyal, dil, ince ve kaba motor becerileri değerlendirilir. Bu kapsamda özbakım, bilişsel gelişim, dil gelişimi, motor gelişim ve sosyal-duygusal gelişim yetileri önemlidir.

Okul öncesi çocuklarda kendi başına yemek yeme, kıyafetlerini giyinebilme, tuvalet ihtiyacını kendi kendine karşılayabilme, hijyen kurallarını bilme, anlaşılabilir konuşma, diğer çocuklarla oynayabilme yeteneği aranır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler