Anasayfa Tıbbi Birimler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sosyal ve Psikolojik Gelişimlerin Değerlendirilmesi ve Takibi
Sosyal ve Psikolojik Gelişimlerin Değerlendirilmesi ve Takibi

Sosyal ve Psikolojik Gelişimlerin Değerlendirilmesi ve Takibi

Çocukların sosyal ve psikoloji gelişimi, gelişimlerinin önemli bir parametresidir. Benliğin oluşması sürecinde sosyal ve psikolojik gelişim belirleyicidir. Sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı geçirilmiş bir çocukluk dönemi, erişkinlikte çok önemlidir.

Sosyal gelişim, çocuğun aile ortamıyla tanışmasıyla başlar, iletişim ve etkileşimde bulunduğu çevreden aldığı destekle devam eder. Bireyin kendi benliğini oluşturup sosyal yaşamda var olabilmesi sağlıklı bir sosyal ve psikolojik gelişimle mümkündür.

Kişinin doğumla başlayan büyümesi, ilerleyen zamanlarda sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını doğurur. Bu ihtiyaçlar diğer insanlarla birada yaşama ve çevre ile uyumdur. Çocuk sosyalleşerek kültürünü, başkalarının davranışlarını gözlemleyerek de nerede nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenir.

Okul öncesi dönemde en belirgin gelişimsel görev arkadaş edinmeyi öğrenmektir. Akran ilişkilerinin çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde büyük önemi vardır.

Sosyalleşmede; ihtiyaçları karşılama, toplumun değer yargılarına göre davranışların düzenlenmesi, olumsuz davranışların minimize edilmesi, toplumun değer verdiği davranışların süreklilik haline getirilmesi, toplum kültürüne göre davranılması, çevre ile olumlu ilişkiler içinde olunması ve kendine değer vermenin bilinmesi önemlidir.

Sosyal ve duygusal gelişimi sağlıklı olan çocuk toplum içerisinde kendini rahat bir biçimde ifade edebilir, duygularını kontrol ederek kendisi ve çevresiyle olumlu ilişkiler oluşturabilir.

Çocukların içinde bulundukları topluma adapte olmalarında olumlu sosyal-duygusal beceriler edinmesi çok önemlidir. Sosyal ve duygusal davranış yönünden desteklenen çocuklar, birada çalışmayı, toplamsal kurallara uymayı, kendi kişisel alanını oluşturmayı, çevresi ile olumlu ilişkiler kurmayı, başka insanlar ile işbirliği yapabilmeyi başarır.

Aile ilişkileri de sosyal-psikolojik gelişim açısından büyük önem taşır. Aileleri tarafından desteklenen, sevilen çocukların hayatta daha başarılı oldukları herkes tarafından bilinir.

Çocuklarda sosyal ve duygusal gelişimin desteklenmesiyle birlikte gelişimin her aşaması da ölçümlenebilmelidir. Gelişimin takibi açısından doğru ve etkili sosyal ve duygusal ölçümler önemlidir.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, uzman psikologları ile çocuklarınızın erken çocukluk, son çocukluk, ergenlik dönemi ve karma dönemlerde sosyal ve psikolojik gelişimlerini ölçerek, daha sosyal ve başarılı bir gelecek için gerekli olan her türlü çalışmayı yapmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler